Back to All Events

DISK Vinderklasse; Gl. Toftegård ( Maggie 1. VK tv. og Calle 2. VK th.)

Krageredens Maggie DK 03589/2010

Maggie slippes på stub i modvind, farten er god til høj, søget er meget
veltilrettelagt med korrekte vendinger. Stilen er god men en kraftfuld og
spændstig galop. Kontakten til føreren er særdeles god, helt ude i kanten mod
hegn støder Maggie agerhønseflok i vendingen, respekterer prompte. 2.slip I
et langt slip søger Maggie særdeles godt, men trættes mod slutningen af
slippet. 3.slip søger igen godt, bliver væk i remise, efter lang tid finder
skytten Maggie som på ordre rejser agerhønseflok kort og præcist. Ro i opflugt
og skud. Apporterer senere udkastet fugl korrekt. Overgår til 2.heat med 1B. Flemming Fuglede

DK10369/2009 Yobbo's Calle

Starter på raps i sidevind. Anlægger her et godt velanlagt søg med passende
afstand mellem slagene.
Farten den er høj. Stilen den god med hoved ført over ryg, med en kraftig
galop og pæn båret hale.2.Slip på raps i modvind, søget er som før beskrevet,
godt anlagt foran sin fører i god kontakt.3.Slip på raps i modvind. Et meget
langt slip, slutter med en smuk stram stand mit på åben mark, går på ordre
villigt frem og rejser præcist agerhøne, der er komplet ro i flugt og forbi
skud. viser senere god apport af udkastet fugl og med god aflevering.
Forsætter som kat. 1B. Allan Bredsgaard

 

DK04277/2013 Red Garlic's Red Pepper

Pepper starter på ny sået mark langs hegn, senere græs og skrub i modvind.
Anlægger her et godt velanlagt søg, i en høj fart. Stilen den er smuk med
hoved ført højt og med en langstrakt galop og halerørelse. Har en meldt stand
som den selv løser. Senere i skrub opnår den stand hvor den følger op, men
fasan vil ikke lege med og flygter, der er respekt. 2 .På raps i modvind.
Viser den igen et godt velanlagt søg i smuk stil og god kontakt til fører. Den
opnår liggene stand, agerhøns flygter ret foran, Pepper, den er rolig.Og
fortsætter sit god søg og opnår på ny stand, går på ordre villigt frem, og
rejser præcist agerhøne der er komplet ro i flugt og skud, den viser en god
apport og aflevering. fortsætter som kat, 2B. Allan Bredsgaard

 

DK03427/2012 Red Garlic's Red Onion Mix

Mix slippes på stub i modvind, farten er moderat, søget
veltilrettelagt og klogt under hegn, stilen er præget af stikkende forbens
aktion, virker øm. Højt båret hoved og hale. Kontakten fil føreren særdeles
god. Opnår hurtigt stand ved hegn, avancerer på ordre langt og rejser
agerhøns. Ro i opflugt og skud. Der skydes forbi. 2.slip Søger nu meget
bedre, i brede slag og farten er nu god. Opnår stand ved hegn, avancerer på
ordre hårdt ind i høj vegetation og rejser fasan. Ro i opflugt og skud.
Fantastisk flot apportering fra dyb grøft. 3.slip Søger bredt og godt.
Overføres til 2.heat med 1B; Flemming Fuglede

 

DK13101/2011 Mårup Storm

Storm starter på raps i sidevind, anlægger her et godt velanlagt søg. Farten
den er høj. Stilen den er smuk med hoved ført konstant over ryg med en
langstrakt galop med momentvis halerørelse. Den viser støttet sekundering ved
makkers resultat løse stand. Vi har Storm ude i tre slip mere hvor den bevare
det gode indtryk . 3.Slip slår den lige rundt i stand og agerhøne flygter ret
foran, der er promte respekt. 4.Slip
opnår den en smuk stram stand mit på åben mark, som holdes længe da makker fik
stand lige før Storm.
På ordre går den villigt frem og rejser præcist agerhøne, der er komplet ro i
flugt og skud, der skydes i luften for sikkerheds årsag. Viser senere god
apport på udkastet fugl. Overføres som kategori 1B. Allan Bredsgaard

 

DK01278/2015 Settermosen Casablanca

Casablanca slippes på stub og græs i modvind, farten er høj, søget er
veltilrettelagt med korrekte vendinger, stilen er god med en kraftfuld
jordvindende galop med hoved og hale i ryglinje. Kontakten til føreren er god.
Opnår stand ved nyslået agerhøne, da skytten er i jagtbar afstand flygter
fuglen, ro i opflugt og skud, der er yderligere en agerhøne på terrænet.
2.slip søger i en flot stil med brede slag, dog noget åbent. 3.slip søger
stadig stort, apporterer udkastet fugl korrekt. Overgår til 2. heat med 2B
Flemming Fuglede

 

2. heat og Matching

Irsk Setter klubs 100 års efterårs vinderklasse på Toftegård den 24 september 2016
Kritikker af 2 heat og matchning.
Efter voteringen besluttes det at tage 7 hunde med til 2. Heat som følgende:
1B Mårup Storm - yobbo”s Calle – Krageredens Maggie – Red union Mix
2B Red garlic red Pepper- Juicy Fruit- Setter mosen”s Cassablanca.

Efter lodtrækning starter:
1.slip Red union Mix - Mårup Storm
Mix , anlægger et godt velanlagt søg i en god stil , den mærker fært og trækker på, men kommer for tæt på og bringer derved agerhøne til flugt der er respekt. Mix fortsætter som kat 2.B
Storm anlægger et offensiv søg, hvorved den mister chance til agerhøne som makker finder. Fortsætter som kat. 2.B.

2.slip Calle- Maggie
Calle anlægger et godt søg med vægt på venstre side med en forkert vending, hvorved den over lader terræn til makker. Fortsætter som kat 1.B
Maggie søger i et godt velanlagt søg med korrekte vendinger, foran sin fører i god kontakt, i en smuk stil. Forsætter som kat. 1.B.

3.slip Cassablanca- Juicy fruit
Cassablanca anlægger et godt anlagt søg, ret foran sin fører, i en god stil. Dog med del stop.

Omprøves.
Juicy Fruit søger ret frem til grøft og efterlader derved meget uafsøgt terræn.
Fortsætter som kat. 2.B

4.slip Pepper – Cassablanca
Pepper viser et godt velanlagt søg i god kontakt, og i en smuk stil den er lydig og velført.
Fortsætter som kat. 2.B
Cassablanca søger nu i et godt anlagt søg i god kontakt. Fortsætter som kat. 2.B.

Efter 2.Heat har vi rangeret som følgende,
1.Maggie
2.Calle
3.Mix
4.Pepper
5.Storm
6.Cassablanca
7.Juicy Fruit

Juicy Fruit – Cassablanca
Juicy fruit Søger ret til mose og går af hånd trods førers protest og forbliver uplaceret
Cassablanca fortsætter sit søg fra tidligere. I god kontakt, har dog stadig en del stop
Cassablanca over Juicy fruit.
Cassablanca placeres som 6.Vinder

Stom- Pepper
Storm søg er offensiv og ved vendinger kommer der agerhøne på vingerne uden den mærker den.
Pepper søger i et godt velanlagt søg, i en smuk stil.
Pepper over Storm som bliver 5 vinder.

Pepper- Mix
Begge søger godt, dog med Pepper som den toneangivende i en smuk stil, Mix trættes hurtig. Begge har en god chance til flokhøns. Denne store chance, som misbruges gør at begge hunde stopper deres afprøvning.
Vi sætter Pepper over Mix
Mix 4 vinder og Pepper 3 vinder

Dette given en finale mellem Calle – Maggie
Begge søger godt, dog med Maggie som den toneangivende og i den smukkeste stil og Calle må se sig slået af sin stald kammerat.
Så Calle bliver 2.Vinder med HP.
Og Maggie bliver værdig 1.Vinder med HP.
Motivering.

6. Vinder Setter mosens Cassablanca , en ung hund med stor jagtlyst, med en fugle tagning uden rejsning.

5.Vinder Mårup Storm, en hunde af et stort format med en smuk stil. Har på dagen en komplet fugle tagning, mistet fuglechancer betinger placeringen.

4.Vinder Red carlic Red union Mix en solid jagthund der på dagen har to komplette fuglesituationer. Manglende effektivitet på eftermiddagens afprøvning betinger placeringen.

3.Vinder Red garlic red Pepper en hund af et stort format med en komplet fugletagning, en flot gående hund der mangler effektivitet om eftermiddagen, dette betinger placeringen.

2.Vinder med HP. yobbos Calle en hund af et rigtig godt format, som arbejder godt og koncentreret for sin fører dagen i gennem og har en komplet fugletagning.

1.Vinder med HP. Kageredens Maggie har i dag haft en næsten fejlfri dagspræstation . Den samarbejder konstant med sin fører, og har på dagen en komplet fugletagning, og bliver en værdig vinder af Irsk setter klubs 100 års jubilæums prøve.