Back to All Events

Danmarks Jægerforbund - VK; Ruds Vedby

DK13101/2011 Mårup Storm

1.Slip i efter afgrøde i svag modvind. Storm viser et stort men alt for
offensivt og åbent søg og forbigår oplagt chance til fasaner. Storm slår
herefter lidt tilbage i terræn og opnår høj rejst stand, på ordre avancerer
han villigt frem rejser præcis fasan men er noget urolig i opflugt og skud.
Der skydes forbi. Storm viser senere ro i skud og prima apport på udkastet
fasan. 2 slip på raps i modvind. Storm viser et stort og lidt offensivt søg
med brede udslag, og korrekte vendinger. Farten er god til høj. Stilen er god
til smuk. Hovedet føres i niveau med ryg linje i en for det meste langstrakt
galopaktion. Momentvis har Storm en lidt kort og stikkende forbenaktion Halen
bæres i niveau med ryg linje uden bevægelse. God kontakt til føreren.
Fortsætter VK - 3. Vinder

 

DK09935/2013 Bomstærk Snelly G

1.Slip i efter afgrøde i svag modvind. Snelly søger straks den er sluppet
direkte i majs og flere fasaner ses i luften langt fremme. Situationen kan
ikke bedømmes. 2.Slip i efter afgrøde i svag modvind. Snelly søger igen i
majs og igen ses flere fasaner i luften uden situationen kan bedømmes. Snelly
kommer herefter ud på marken og viser nu et stort og godt anlagt søg med brede
udslag, for det meste med korrekte vendinger og tilpas dybde mellem slagene.
Farten er høj. Stilen er smuk. Hovedet føres i niveau med ryg linje i en
langstrakt galopaktion. Halen bæres i niveau med ryg linje uden bevægelse. God
kontakt til føreren. 3 slip i efter afgrøde i svag modvind. Snelly søger i
god kontakt til sin fører og fasaner ses i luften uden situationen kan
bedømmes. Senere opnår Snelly høj rejst stand men løser selv inden skytter er
fremme. Snelly slår et lille slag under vind , opnår ny stram stand ved
majskant. Snelly laver en lang opfølgning på løbende fasan som til sidst
nagles, Snelly avancerer hårdt frem på ordre rejser præcist fasan og er rolig
i opflugt og skud. Der skydes forbi og Snelly viser senere god apport på
udkastet fasan, men inden føreren giver tilladelse.
Fortsætter VK . 5. Vinder