Back to All Events

DJ - Vinderklasse - Terkelsbøl

DK03589/2010 Kragereden Maggie ( Billedet tv.)

Starter på stub i modvind. Anlægger her et godt anlagt søg med passende
afstand mellem slagene. Har dog et enkel stik frem i mark, kaldes til orden,
herefter er søget optimalt. Farten den er god.Stilen den er smuk med en
kraftig galop med enkel halerørelse. Den opnår smuk stand ved markskel. På
ordre går den meget villigt frem og rejser præcist agerhøns, der er komplet ro
i flugt og forbi skud. 2:slip på raps i modvind, lige efter den er sluppet
støder den en agerhøne med promte respekt. Søger herefter godt i god kontakt.
viser en god apport og aflevering af udkastet fugl. Forsætter som kat 1.B Allan Bredsgaard

 

DK06716/2009 Kirstinekjær's D Eddie

Eddie viser på stub i god vind et stort meget velanlagt søg, farten er høj og
stilen smuk, langstrakt aktion, hovedet føres over ryglinjen, halen føres
pænt. Eddie opnår liggende stand, korrigerer en enkelt gang, Eddie avancerer
villig og rejser præcis agerhøns, Eddie er komplet rolig i opfløj og skud og
viser en god apportering. 2 slip, Eddie bevarer det gode indtryk, opnår hurtig
liggende stand, avancerer villig og rejser præcis agerhøns, Eddie er komplet
rolig i opfløj og skud og viser en god apportering. 3 slip, Eddie bevarer det
gode indtryk, makker udnytter agerhøne på anvist terræn. fortsætter. Poul Erik Dahl

 

Efter formiddagens afprøvning fortsatte følgende hunde til 2. heat:


P. Frierfjordens Randi 2B, B. Egsgårds Tjalfe 1B, P. Mjølners Sol 1B, P. Villestofte’s Victor 2B, P. Oluf 1B, B. Loke 1B, Eng. Setter Messi 1B, Is. Eddie 1B, Is. Kari 1B, P. Rik 1B, P. Rex 2B, Is. Zoe 2B, Is. Maggie 1B

Lodtrækningsrækkefølgen blev følgende:

Randi-Messi, Loke-Victor, Rex-Rik, Tjalfe-Zoe, Sol-Oluf, Maggie-Kari, Eddie


Randi mod Messi:
Randi søger her lidt svingende. Messi søger passende stort. Han opnår stand. Rejser i flere tempi bekkasiner Randi udgår, Messi fortsætter.

Loke mod Victor
Loke starter svagt, med flere markeringer som den selv løser. Victor starter godt, men hurtigt bliver søget for åbent og egenrådigt. Loke rykkes ned i kat. 2B og Victor udgår

Rex mod Rik
Rex søger passende stort, men noget egenrådigt trods førers ihærdige fløjten. Rik søger stort, i høj fart og god stil. Rex udgår, Rik fortsætter.

Tjalfe mod Zoe
Tjalfe søger stort og velanlagt, i god fart. Zoe søger passende stort, men mangler reviering. Tjalfe fortsætter, Zoe udgår.

Sol mod Oluf.
Sol søger her begrænset, og misser derved chance for agerhøns som makker påviser.
Oluf starter stort og godt. Han støder en agerhøne men udviser respekt, herefter roder han endnu en agerhøne op. Også denne viser han respekt for.
Sol rykkes ned i 2B, Oluf udgår

Maggie mod Kari
Maggie søger passende stort og ganske veldækkende.
Kari søger her stort og offensivt Begge fortsætter

Eddie mod Loke (omprøves)
Eddie søger her passende stort. Han får kontakt med agerhøns som flygter. Eddie viser acceptabel respekt.
Loke søger passende stort. Han markerer en død agerhøne som han apporterer. Loke har oplagt chance for flokhøns.
Eddie rykkes ned i 2B, Loke udgår.

Følgende syv hunde fortsatte til matchningen:
Messi 1B
Rik 1B
Tjalfe 1B
Maggie 1B
Kari 1B
Sol 2B
Eddie 2B

Eddie mod Sol:
Sol søger i et kort slip passende stort. Eddie slår ud under vind, men støder en single agerhøne. Han udviser respekt.Sol over Eddie

Kari mod Maggie:
Maggie søger acceptabelt.
Kari søger stort og godt. Han opnår stand. Han ser en løbende agerhøne og går frem og rejser en agerhønseflok.
Maggie rykkes ned i 2B, Kari udgår

Rik mod Tjalfe:
Tjalfe søger stort og velanlagt, men makker finder fugl.
Rik søger stort og veldækkende. Han opnår stand. På ordre går han villigt frem, men påviser ikke vildt. Han slår under vind og tager en ny stand. På ordre rejser han villigt agerhøns. Han er komplet rolig i opflugt og skud. Apporterer efterfølgende den fældede agerhøne korrekt.
Rik over Tjalfe

Rik mod Messi:
Messi søger passende stort.
Rik søger meget stort og særdeles velanlagt, i den bedste fart og stil.
Rik over Messi.

Resultatet blev herefter:
6. vinder: Irsk setter Kirstinekærs Eddie E/F Gunnar Jensen
En hund af et godt format, som på dagen har to komplette fugltagninger. Spildte chancer i 2. heat og matchning betinger placeringen.
5. vinder: Pointer Mjølners Sol E/F Jens Have
En hund af et godt format, med to komplette fugltagninger på dagen. Misset chance i 2. heat og matchning betinger placeringen.
4. vinder: Irsk setter Krageredens Maggie E/F Kristina Bak
En hund af et godt format, med en komplet fugltagning. I matchningen mindskes intensiteten. Dette betinger placeringen.
3. vinder med HP: Breton Egsgårds Tjalfe E/F John Madsen
En hund af et stort format, med en komplet fugltagning. Bliver i matchningen slået på fugl. Dette betinger placeringen.
2. vinder med HP: Eng.setter Bjerndrups Messi E/F Thorbjørn Riis
En hund af et stort format, med to komplette fugltagninger på dagen. I finalen må han se sig slået på formatet.
1.vinder med HP: Pointer Astrups Rik E/F Erik Aarø
En hund af et meget stort format. Har på dagen to komplette fugltagninger. Ligger i finalen klart over makker.
En værdig 1. vinder med HP.
Slutteligt vil jeg på mine meddommeres og egne vegne takke Danmarks Jægerforbund og Allan Bredsgård for invitationen til at dømme denne fornemme og veltilrettelagte prøve.
Tak til mine meddommere Allan Bredsgård og Poul Erik Dahl for godt og konstruktivt samarbejde i marken.
Ringe d. 02-11-2016
Anders Varming Ordf.