Back to All Events

FJDs prøve ved Holbæk,

DK14005/2016 Loustic des Demons de Gergovie

1.Slip på stub i modvind. Loustic viser et stort og velanlagt søg med brede
udslag, korrekte vendinger og tilpas dybde mellem slagene. Loustic udnytter
vind og terræn på bedste vis. Farten er høj. Stilen er smuk. Hovedet føres i
niveau med ryg linje i en let galopaktion. Halen bæres i niveau med ryg linje
uden bevægelse. God kontakt til føreren.
2.Slip på stub i modvind. Søg fart og stil som før. Loustic viser i et meget
lang slip stor jagt lyst og udholdenhed. Loustic har en markering men løser
selv, senere springer en hare fra området. 3 slip på
stub i modvind. Loustic opnår straks han er sluppet høj rejst stand ved gærde.
Loustic avancerer villigt frem på ordre i flere tempi og rejser præcist fasan.
Loustic er lidt urolig i opflugt men kaldes til orden og dækkes af. Han
forholder sig rolig i skud. 1 præmie UK Claus Raahauge Kristensen 181

 

DK04795/2014 Kenzo

Kenzo slippes på frøgræs og harvet stub i modvind og et anlægger i stort søg
med brede udslag og i høj fart. Kontakten til fører er god. Ved terrænskifte
trædes stor agerhønse flok op som lå oplagt. 2. slip i spinat, indtrykket fra
tidligere bevares. Stilen er smuk med højt båret hoved og langstrakt kraftfuld
galop aktion og pæn båret hale. Kan holdes fra flygtende hare. Der var chance
til agerhøns som rodes op, respekterer da de flygter. I et langt sidste slip
søger han som tidligere men trættes mod slutningen. ingen Præmie AK. Dommer Claus M. Nielsen

 

 

DK18913/2015 Kiwi Line's KIWI

Kiwi starter på raps I modvind. Anlægger et søg med stor bredde og passende
afstand mellem slagene. Farten er høj og kontakten til fører god. Stilen er
smuk med højt båret hoved og smidig langstrakt galopaktion og hale ført med
bevægelse. Holdes for flygtende fasan som letter på modsat side af vej. 2.slip
på stub bringer makker sig i kontakt med stor agerhønse flok kort efter start.
Er ude med ny makker hvor hun går ind foran stående makker og bringer agerhøns
til flugt. Følger kort de flygtende fugle. I 3. slip ved majskant opnår hun
stand. Går villigt frem på ordre, men påviser ikke vildt. Dette gentager sig
kort efter. I sidste slip søger hun offensivt og går stor flok agerhøns op som
følges kort. Ingen Præmie UK - Dommer Claus Nielsen

 

DK15065/2012 Norrlands Guidens Top Speed

1.Slip på opharvet stub i modvind. Top Speed viser et noget varierende søg med
enkelte brede udslag, og mange forkerte vendinger. Søget er mest lagt til
højre for føreren. Farten er moderat til god. Stilen er acceptabel. Hovedet
føres i og meget under niveau med ryg linje i en for det meste kort
galopaktion. Top Speed har en del stop og roden på jordfært og må animeres en
del af føreren. Halen bæres under niveau med ryg linje uden bevægelse. God
kontakt til føreren.
2.Slip på stub i modvind. Top Speed viser nu et meget stort men alt for åbent
søg for det meste uden kontakt til føreren. Top Speed slutter med at forsvinde
i skrub. 0 præmie ÅK Claus Raahauge Kristensen 181

 

DK12854/2015 Working Gundogs Casimir

Casimir slippes på stub og harvet stub I modvind. Søger i starten med gode
brede slag, senere lidt offensivt for så at gå passende bredt. Farten går fra
høj til god. Stilen er i starten smuk senere god. Når stilen er smuk er
hovedet ført højt og med en kraftfuld galopaktion og pæn båret hale. I et kort
2. slip på stub når den et enkelt slag før den støder agerhønse flok som
følges kort. Casimir er ude i to slip mere som går fra velanlagt til
offensivt. Makker finder agerhønse flok i sidste slip.
Ingen Præmie Unghunde klasse - Claus Nielsen

 

DK09429/2014 BERTHA

Bertha slippes på frøgræs og harvet stub. Viser et søg med brede udslag og
passende afstand mellem slagene. Farten er høj og kontakten god. Ved
terrænskifte træder fører stor agerhønse flok op. Bertha er ude i tre slip
mere hvor indtrykket fra første slip bevares. Stilen er smuk med højt båret
hoved, langstrakt galop aktion og pæn båret hale. I sidste slip forsvinder den
i gærde, fasan ses i luften og kort efter kommer Bertha som preller. Ingen Præmie AK - Dommer Claus Nielsen

 

DK10647/2012 Kiwi Line's Sveske

Sveske starter på frøgræs i god vind. Viser et søg med brede udslag men også
en smule offensivt. Farten er høj og stilen smuk med højt båret hoved,
kraftfuld galopaktion og hale ført med bevægelse. 2. slip viser han igen et
stort bredt søg nu i god kontakt til fører. Kan holdes for flygtende hare tre
gange. 3. slip i spinat, indtrykket fra tidligere bevares. Opnår stand, på
ordre slår han bagud, sendes frem igen og støder agerhøns som han preller på.
Åben klasse Præm.:0 Claus Nielsen