Back to All Events

Dansk Kennel Klub; Liselund; Dommer: Clause Nielsen

DK03589/2010 Kragereden Maggie (billedet)

Maggie slippes I roer I modvind, her viser hun i et langt slip, et bredt
velanlagt søg med passende afstand mellem slagene, i høj fart og god kontakt.
2. slip i roer bevares indtrykket fra tidligere. Hun findes i stand bag bakke.
På ordre rejser hun præcis agerhøne med ro i opflugt. Fuglen anskydes og hun
får tilladelse til at apportere med det samme som gøres med alt i orden. 3.
slip på efterafgrøde søger hun som tidligere. Stilen er smuk med højt båret
hoved, langstrakt galopaktion og går med pæn båret hale. 1.PR. BK

 

DK01279/2015 Settermosen Charites

Charites viser i roer i modvind et meget bredt søg i høj fart og god kontakt.
Makker påviser fasan i slippet. 2. slip i roer viser hun et meget bredt slag i
smuk stil med højt ført hoved og langstrakt galopaktion og pæn båret hale.
Makker bringer sig hurtig i kontakt med agerhøne. Charites kan kaldes væk fra
området. I 3. slip i roer opnår hun hurtig stand. På ordre rykker hun kort og
rejser præcis agerhøns. Der er komplet ro i opflugt og skud, efterfølgende god
apportering. 2 PR. BK

 

DK04277/2013 Red Garlic's Red Pepper

Pepper starter i roer i modvind. Viser et velanlagt søg med brede udslag og i
god kontakt. Farten er høj. Makker bringer sig i kontakt med fasan. 2. slip
bevares indtrykket fra tidligere. Stilen er smuk med højt ført hoved,
langstrakt kraftig galopaktion og pæn båret hale. Makker bringer sig i kontakt
med enlig agerhøne. Ved hjemkald støder den agerhøns folk med fuld respekt.
Pepper er ude i to omgange mere hvor han går som tidligere og usvækket. I
sidste slip opnår han stand, går villigt frem på ordre, påviser ikke vildt og
bliver en smule vidtløftig, kaldes til orden og længere fremme i sprøjtespor,
søder han agerhøns. Respekterer da de flygter. ingen Præmie BK

 

DK09429/2014 BERTHA

Bertha slippes i roer i modvind og viser et velanlagt bredsøg i god kontakt og
høj fart. Langt ude ses agerhøns i luften hvor Bertha befinder sig, men kan
ikke bedømmes. Senere opnår den stand, rykker kort på ordre men påviser ikke
vildt. 2. slip i roer søger hun som tidligere, har en stand som den selv løser
inden vi er oppe. Makker påviser fasan i slippet. Bertha er ude i to slip mere
hvor indtrykket bevares. Stilen er smuk med højt båret hoved og langstrakt
galopaktion og pæn båret hale. I sidste slip bringer makker sig i kontakt med
hare som Bertha kan holdes for. Ingen Præmie BK

 

DK10647/2012 Kiwi Line's Sveske

Sveske slippes i roer i modvind og søger marken af i gode brede slag med
passende afstand mellem slagene og i god kontakt til fører. Farten er høj og
stilen god med højt båret hoved og kraftfuld galopaktion. Opnår stram stand,
på ordre går den villigt frem og rejser præcis fasan. Sveske er noget urolig i
opflugt men holdes. Da fasan fældes knaldapporterer Sveske. Viser en udmærket
apport af fuglen. 2.PR. BK

 

DK10650/2012 Kiwi Line's Squash

Squash slippes I roer I modvind. Viser et velanlagt bredsøg i høj fart og god
kontakt. Den støder enlig agerhøne, først respekterer den, men vælger så at
prelle fuglen. Ingen Præmie BK