Back to All Events

Danmarks Jæger Forbund; Dommer: Ole Dahl Madsen

DK03257/2012 Vorrehøjs Henna

Henna afprøves gennem dagen i 4 slip i henholdsvis brak og på stubmark. I 1.
slip påtræffes ingen fugle. I 2. slip på stubmark går hun i et passende stort
søg med god arealdækning, farten er god og ligeså stilen. Makkerhunden støder
agerhønseflok lidt fremme i terrænet. I 3. slip på stub bevares indtryk.
Sekunderer makkerhundens resultatløse stand. Lidt senere selvstændig stand,
hvor agerhøns flygter da føreren når op - uden Henna får vist rejsning. Ro i
opflugt og skud. I sidste slip i brakmark ses der fugle i luften under
uoverskuelige forhold og vi kobler. Lydig og velført.
2. Præmie Åben Klasse

DK03120/2013 Molly

Molly slippes på stubmark i modvind. Her anlægger den et stort og veldækkende
bredsøg. Farten er høj. Stilen er acceptabel. Hovedet føres i ryglinie og
derunder. Galopaktionen er langstrakt og halen bæres pænt med sparsomme
bevægelser. Udviser god udholdenhed gennem hele slippet. ( 20 min.) Molly
afprøves i yderligere 4 slip på stub og brakmark i god vind. I alle slippene
er indtrykket det samme på søg, fart og stil, dog trættes Molly en del mod
slutningen. Ingen præmie ÅK

 

DK01278/2015 Settermosen Casablanca

Casablanca afprøves på dagen gennem 4 slip i brak og på stubmark. Hun anlægger
et veldækkende bredsøg med rigtige vendinger i høj fart og prima stil.
Lydig og velført.
Der påtræffes ingen fugle i de første 3 slip. I sidste slip bringer makkerhunden agerhøns til flugt på anvist terræn. Ingen præmie

DK04760/2014 Heggelifjellets Rex

Rex afprøves gennem 3 slip på græsmark og i brak. I 1. slip søger han godt og
får meget terræn med. Farten er høj og stilen er med høj hovedføring, god
galopaktion og halebevægelser.Ingen fugle. I 2. slip bliver han noget ensidig
i venstre side af terrænet, hvor der flere gange meldes stand der dog løses -
herefter en del markeringer - ingen fugle.
I 3. slip var der chance til fugl der misbruges af makkerhunden.
Ingen præmie AK