Formålsparagraf for DISK IT og Markedsføringsudvalg (ITM)

 

1. Formål

Formålet med et IT Udvalg (ITM) er at, i så vidt omfang det er muligt at bruge IT løsninger til

- at kommunikere med eksisterende og potentielle medlemmer.

- At minimere administrative byrder

- At forbedre den service vi leverer til vore medlemmer

- At udbrede kendskabet til den Irske Setter via IT-løsninger

- At centralisere og sikre alle data som er relevante for DISK

- At hjælpe samarbejdende organisationer med specifikke IT relaterede opgaver

- At sikre midler og ressourcer til gennemførsel af Målsætningen

Generelt er målrettet brug af IT efter DISK’s opfattelse helt afgørende for at udvikle DISK og den Irske Setter i en positiv retning. Vi vil være forandringsvillige og positive for ethvert tiltag, der kan understøtte formålet og opnå de mål der er opstillet.

 

2. Organisation

2.1. Ansvarlig for ITM som skal være medlem af DISK bestyrelse og vælges af DISK’s bestyrelse. Hvert år efter generalforsamlingen ved bestyrelsens konstituering vælges/genvælges den ansvarlige. Fra den 5. November 2017 er Frank Krøyer ansvarlig

2.2. ITM refererer til bestyrelsen

2.3. ITM skal være loyal over for de love og retningslinjer, der er vedtaget i DISK’s regi.

2.4 Ændring af formålsparagraffenkan foretages af DISK Bestyrelse ved simpelt flertal

 

3. Arbejdsopgaver

3.1. Ansvarlig for løbende opdatering af hjemmesiden

3.2 Løbende lave tiltag så hjemmesiden altid fremstår som en moderne og professionel hjemmeside

3.3 Understøtte andre funktioner i DISK Regi

3.4 Backup og sikring af data og media

3.5 Inspirerer ansvarlige for andre udvalg til at bruge IT

3.6 Udarbejde en årlig strategiplan for anvendelsen af IT

3.7 Administrere og udvikle DISK’s profil på Sociale Medier

3.8 Sikre overensstemmelse i DISK’s profil på hjemmeside og Sociale medier

3.9 Annoncering på online medier

3.91 Udsendelse af årlige medlemsundersøgelser

3.92 Rapportering til bestyrelsen

 

4.0 Målsætning

Stigende antal Likes,

Stigende antal medlemmer af IS FB grupper

Stigende antal besøgende på hjemmesiden.

Årlig tilvækst på medlemmer af DISK med 5% indtil 2025.

Migrering af alle arbejdsopgaver og områder til nutidige IT tjenester såfremt:

1)     Det er billigere og/eller

2)     Det giver bedre service til vores medlemmer og/eller

3)     Det minimere arbejdsbyrden for Bestyrelsen og DISK udvalg og/eller

4)     Det fremmer den Irske Setter og/eller

5)     Det kan øge antallet af medlemmer.

 

Godkendt på Dansk Irsk Setter Klubs bestyrelsesmøde d. 5. november 2017