Back to All Events

DISK Hovedprøve 2016 UK, AK , Tuse næs

DK01278/2015 Settermosen Casablanca ( Billedet)

IS Settermosens Cassablanca starter på vintersæd i modvind i et langt slip.
Søget er stort anlagt og veldækkende med korrekte vendinger. Farten er høj og
stilen smuk til fortrinlig. Hovedet ført vedvarende over rygniveau. Smidig
langstrakt galopaktion med vandret båret hale uden svip. Tiltalende at se på.
Makkerhunder finder parhøns, medens Cassablanca kaldes ind og holdes i ro. I
andet slip i rapsmark i modvind viser Cassablaance et prima søg. Opnår stand.
Inden rejserodre gives rykker Cassablanca kontant frem og sætter sine fugle.
Få sekunder før rejsordre gives letter parhøns ret for og Cassablanca
forholder sig rolig i opflugt og skud. I et tredie slip på varieret terræn
arbejder hun som tidligere. Opnår stand, men slår selvstændigt i søg. I fjerde
slip vises samme gode søg. Opnår stand og få sekunder efter har makkerhunden
selvstændig stand 30 meter til venstre for hende. Cassandra løser sin stand og
overgår til sekundering med førerstøtte. Der skydes over makkerhunden da
agerhønsepar letter. Cassablanca opnår velfortjent 2. ÅK. Erik Petersen

 

DK01279/2015 Settermosen Charites

Charites slippes i kuperet rapsmark i skrå modvind. Søget er anlagt foran
føreren i gode store slag, godt lagt på vinden. Farten høj. Stilen smuk, højt
ført hoved og hale i rygliniens forlængelse, god stræk i galoppen. Samarbejdet
med fører i orden. Vi ser flere agerhøns i luften, uden at hunden har kontakt
med disse.
2. slip på stub og i skrub i modvind. Samme gode indtryk. Ingen fugle i
slippet.
3. slip på raps i modvind. Her går Charites stort og godt, opnår stand, som
holdes længe. Idet rejseordre gives, flygter agerhøne ret foran Charites, som
forholder sig komplet rolig under opflugt og skud. 1. pr UK. Erik Rimmen

 

DK01280/2015 Settermosen Chloe

Chloe slippes på stub i modvind og anlægger i høj fart et stort ungdommeligt
søg for det meste i god kontakt og med enkelte forkerte vendinger. Hun roder
et par gange på jordfært. Stilen er smuk med hovedet over ryglinien, en lang
smidig galopaktion og med halen ført i og lidt under ryglinien og med
bevægelser. Respekter opflyvende ænder. Afprøves i yderligere 2 slip på
skiftende terræner. I 2. slip i raps bliver søget lidt fremadrettet, mærker
fært og sænker hovedet, hvorved hun kommer for tæt på enlig agerhøne, der
letter. Hun viser rimelig respekt. Partner påviser og udnytter en fasan på
terrænet. I 3. slip på stub og i brak viser hun godt søg, slutter med stand,
på ordre går hun villigt frem og rejser præcist parhøns, komplet rolig i
opflugt og skud. 1. pr. Ukl. HP. Clausen

DK03265/2015 Bjerkaasen's Bs-Siff

Siff er på dagen ude i 6 slip på stub, raps og hvede, hvor den til stadighed
anlægger et stort og meget velanlagt søg. Farten er for det meste høj og
stilen smuk med velbåret hoved, en langstrakt smidig galopaktion samt pæn
haleføring. Den er i alle slip lydig og velført. Den viser sig gentagne gange
hareren og kan nemt kaldes ind ved makkerhundenes stand. I 2. slip finder
makkerhunden parhøns på anvist terræn. I 4. slip finder makkerhunden parhøns
langt fremme i terrænet. I 6. slip opnår Siff stram stand og idet fører er
oppe ved hunden letter parhøns ret foran den. Siff viser overlegen ro i opfløj
og skud. 1. præmie UK. Anton Dahl

DK03589/2010 Kragereden Maggie

Maggie starter på raps i modvind. Den anlægget et meget stort søg med brede
udslag og god dybde mellem slagene. Farten er høj. Stilen er smuk, præget af
en langstrakt galopaktion. Hovedet bæres i niveau med ryglinjen. Halen hænger
lidt. Den er lydig og velført.
Den opnår liggende stand. På ordre rykker den lige en gang og parhøns flygter.
Den er rolig i opflugt og skud.
I 2. slip på stub arbejder Maggie fortsat stort og godt. Den respekterer hare.
I hegn markerer den, og parhøns flygter lidt foran. Den respekterer. Den går
usvækket i det lange slip. 1. præmie ÅK. Søren Stenhøj Jørgensen

 

DK04277/2013 Red Garlic's Red Pebber

IS Pebber starter på vintersæd og stubmark i modvind i et langt slip. Viser et
stort anlagt søg og afsøger terrænet fra kant til kant.Vender korrekt på
vinden. Farten er høj og stilen smuk til fortrinlig. Hovedet ført vedvarende i
og over rygniveau med vandret båret hale. Kraftfuld galopaktion. Virker lydig
og holdes for hare. I andet slip efterlades samme indtryk. Pebber sekunderer
med førerstøtte makkerhunden, da den finder et agerhønsepar. I et nyt langt
slip søger Pebber vedvarende godt under skiftende vindforhold pga.
marchretningen. Har to gange kortvarig stand som dog dog løses før fører når
frem til sin hund. I fjerde slip på stubmark opnår Pebber to gange stand for
agerhønsepar. Føreren er begge gange tæt på sin hund og begge gange lå
agerhønsene præcist foran Pebber, men ingen af gangene når Pebber at vise
rejsning. Det ville ikke lykkes og trætheden meldte sig nu. Pebber tildeles en
velfortjent 2. ÅK. Erik Petersen

DK09429/2014 BERTHA

1.Bertha slippes på vintersæd i modvind. Viser et godt anlagt søg med tilpas
brede udslag og passende dybde mellem slagene. Farten er høj. Stilen er god
med hovedet ført i niveau med ryglinien. En langstrakt galopaktion. Pæn ført
hale. Lydig og velført.
2,3 & 4. Bertha slippes på på skiftende terræn, stub,eng og raps. I alle
slippene er søg,fart og stil som 1.slip. I 2.slip kan Bertha holdes for
flygtende hare.I 4.slip opnår Bertha oprejst stand, da vi er oppe i jagtbar
afstand og inden rejseordre gives, letter parhøns præcist foran Bertha, ro i
opflugt. Da situation er lige ved en hestefold skydes der ikke. Bertha ligges
senere dæk og der skydes over hende, der er ro i skud.
Unghunde klasse Præm.:1 John Bak

 

DK10728/2014 Irmün's May Maggie

Maggie starter på vintersæd i modvind. Den anlægger et tilpas søg med enkelte
forkerte vendinger. Farten er høj. Stilen er god til smuk, præget af en lidt
kort og anstrengt galopaktion. Hovedet bæres i niveau med ryglinjen. Halen
bæres med bevægelse
Den udviser stor jagtlyst og er lydig, men fører fløjter lidt meget. Der ses
ikke vildt.
Maggie afprøves flere gange. Den arbejder nu bedre for fører. Har fortsat
enkelte forkerte vendinger. Den opnår stand langt ude. Straks flygter parhøns.
Den respekterer. I sidste slip følger den op på fært, strammer op og tager
højrejst stand. Inden rejseordre gives flygter parhøns. Den er rolig i opflugt
og tilpas rolig i skud. 1. præmie UK. Søren Stenhøj Jørgensen

 

DK13101/2011 Mårup Storm

IS Storm starter på rapsmark i modvind. Viser et søg af høj klasse.
Velrevierende hund af store linjer. Farten høj, stilen fortrinlig med højt
båret hoved samt prima galopaktion. Vandret båret hale med periodiske svip.
Opnår stand som holdes meget længe. Avancerer villigt på ordre og rejser med
præcis udpegning enkelt agerhøne. Udviser komplet ro i opfløj og skud. I et
andet og langt slip bevares samme indtryk. 1.ÅK. Erik Petersen

DK19389/2011 Vilslev Kari

Kari starter på raps i modvind. Slippet bliver kort. Kari opnår hurtigt
højrejst stand. Makker kommer op og jager parhøns væk ret foran. Kari
forholder sig i ro. Situationen er jagtbar. Der skydes senere over Kari, hvor
den er rolig.
I 2. slip på raps anlægger Kari et stort og veldækkende søg. Farten er høj.
Stilen er smuk, præget af en langstrakt galopaktion. Hovedet føres over
ryglinjen. Halen bæres med bevægelse. Den opnår stand, som holdes længe. Den
slutter med at løse og gå i søg igen. Ny højrejst stand, hvor den går et lille
skridt frem for at sætte fuglen. Single agerhøne flygter. Kari respekterer den
flygtende fugl. 2. præmie ÅK. Søren Stenhøj Jørgensen

 

VDH/IS 12/009 Working Gundogs Aura Irsk

Aura starter på raps i modvind. Slippet bliver kort. Den anlægget et stort og
godt bredsøg med en fornuftig dybde mellem slagene. Farten er høj. Stilen er
smuk til fortrinlig, præget af en langstrakt galopaktion. Hovedet føres over
ryglinjen. Halen bæres pænt. Den opnår stand. Parhøns flygter grundet makkers
nærvær. Aura respekterer de flygtende fugle.
I 2. slip på raps fortsætter Aura med at gøre et godt indtryk. Den er lydig og
velført. Den går usvækket. Den forsvinder ved remise. Den findes i højrejst
stand. Det er en svær situation, for fører kan ikke komme bag ved hunden. På
rejseordre går Aura noget forsigtigt frem, og fasanhøne flygter. Aura er
komplet rolig i opfløj og skud. 1. præmie ÅK. Søren Stenhøj Jørgensen

 

DK04760/2014 Heggelifjellets Rex

Rex starter på raps og viser et meget stort, offensivt men ganske velanlagt
søg i fornuftig kontakt med føreren. Farten er høj og stilen smuk med velbåret
og en lang særdeles kraftfuld galopaktion, pæn ført hale. Langt ude opnår Rex
stand men inden føreren når frem, letter parhøns foran Rex, som forholder sig
rolig. Senere findes Rex, marken er let kuperet, i stram stand, avancerer
meget villigt og hårdt på ordre, korrigerer en enkelt gang og rejser derefter
præcist parhøns, med ro i opfløj og skud. I 2. slip på en god hvedemark har
Rex tabt inspirationen og arbejder i et ustruktureret søg i varierende fart og
stil. 2. præmie ÅK. Anton Dahl

DK06716/2009 Kirstinekjær's D Eddie

Eddie slippes på raps i modvind Søget er veltilrettelagt foran føreren i gode
store kontinuerlige slag. Farten høj. Stilen god, hovedet bæres i rygliniens
forlængelse og derover, halen en anelse hængende, god stræk i galoppen.
Samarbejdet med føreren i orden. Ingen fugle i slippet.
2. slip på raps i modvind. Eddie opnår hurtigt stand, som holdes længe. På
ordre avancerer Eddie på enlig agerhøne, som letter. Eddie er komplet rolig
under opflugt og skud.
3. slip på græs i modvind. Her går Eddie fortsat godt som i de foregående
slip. Ingen fugle i slippet. 1. Pr. AK. Erik Rimmen

DK07988/2009 Højfyn's Blis

Blis slippes i raps i modvind, ret hurtigt opnår hun stand og på ordre går hun
kort frem og rejser præcist enlig agerhøne, rolig i opflugt og skud. Hun
afprøves i et langt slip på eng og viser her i passende til høj fart et godt
jagtsøg lagt foran fører og i god kontakt. Søget bliver dog skæmmet af mange
harer (8 stk.), idet begge hunde skal holdes eller respekterer ofte, hvorved
der er enkelte forkerte vendinger. Stilen er god med hovedet ført i og lidt
over ryglinien, en passende lang galopaktion og med halen ført lidt under ryg
med bevægelser. Hun holder stil og appel slippet ud. 1. pr. Åkl.
Åben klasse Præm.:1 Hans Peter Clausen

 

DK03120/2013 Molly

På vintersæd i modvind undlader Molly at sekundere stående makker. Dette
passerer efter få sekunder og Molly må desværre forlade os før yderligere kan
bedømmes. Ingen præmie ÅK. Erik Petersen

 

DK03257/2012 Vorrehøjs Henna

1.Henna slippes på raps i modvind. Da makkerhunden finder fugl lige efter ar
være sluppet, bliver det et kort slip.
2.Henna slippes på brak i modvind. Viser et godt anlagt søg med tilpas brede
udslag og passende dybde mellem slagene. Farten er god. Stilen er god med
hovedet ført i niveau med ryglinien. En langstrakt galopaktion. Pæn ført hale.
Henna slutter af med at forfølge hare. John Bak

 

DK04795/2014 Kenzo

Kenzo slippes på raps i modvind. Søget foran føreren er med gode slag, godt
lagt på vinden. Farten høj. Stilen smuk. Højt ført hoved og hale med rørelse,
god kraftfuld galop. Samarbejdet med føreren i orden. Ingen fugle i slippet.
2. slip stub og raps i modvind. Kenzo går her et langt slip , i et godt
jagtsøg med samme gode indtryk som i første slip. Ingen fugle i slippet.
3. slip på raps i modvind. Samme gode indtryk. Kenzo støder enlig agerhøne,
som ligger oplagt.
4. slip på græs i modvind. Hare springer og Kenzo forfølger kort, med hals.
Ingen pr. ÅK. Erik Rimmen

 

DK05812/2015 Vilslev M. Zoe

Zoe starter på vintersæd i modvind. Den anlægger et tilpas søg med enkelte
forkerte vendinger. Farten er høj. Stilen er smuk, præget af en langstrakt
galopaktion. Hovedet bæres i niveau med ryglinjen og der over. Halen hænger
lidt.
Den udviser stor jagtlyst og er lydig, men fører fløjter lidt meget. Der ses
ikke vildt.
Zoe afprøves flere gange. Den fastholder indtrykket fra første slip. Fører
lader den nu arbejde selvstændigt. Den respekterer hare. Makkere påviser fugl
på terræn. Zoe viser sekundering. Den slutter med at misse oplagt chance til
single agerhøne. Ingen præmie UK. Søren Stenhøj Jørgensen

 

DK09424/2014 KATO

64 IS Kato v. Tonny Lund
Kato starter på vintersæd i modvind. Den anlægger et stort og noget
fremadrettet og åbent søg. Farten er høj. Stilen er smuk, præget af en
langstrakt galopaktion. Hovedet føres i niveau med ryglinjen. Halen bæres pænt
med bevægelse. Den udviser stort jagtlyst. Fører arbejder ihærdigt for at føre
hunden, der i dag er noget vidtløftig.
Kato prøves et par gange til, hvor den fastholder indtrykket fra 1. slip. Den
støder sammen med makker parhøns. Den forfølger hare, men kommer hurtigt
tilbage. Den slutter med at forsvinde ved remise. Der ses fasaner, råvildt og
en single agerhøne flygte fra terræn. Den er lidt svær at koble.
Ingen præmie UK. Søren Stenhøj Jørgensen

 

FI 15935/13 Concomroe Coileann

Coileann slippes på opharvet stub i modvind. Hun anlægger i lav til passende
fart et noget tilfældigt og rodet søg af begrænset størrelse. Roder meget på
jordfært og er svær at kalde fra. Stilen er mindre god med hovedet ført
konstant under ryglinien, en noget kort aktion med stikkende forbens
bevægelser og manglende intensitet, ligesom halen bæres lavt uden bevægelser.
Hun afprøves i et 2. slip på stub, hvor hun går sig op søgsmæssigt og anlægger
her et passende stort søg, men i samme stil som ovenfor beskrevet. Chance til
agerhøns ved dige, som partner støder. Hun fortsætter mod ny makker, slutter
slippet med at gå langt efter hare. Ingen pr. Åkl. HP Clausen

FI 25840/14 Kaidantaipaleen Kira

Kira slippes i raps i modvind. Kort efter start opnår partner stand og
udnytter enlig agerhøne. Hun afprøves i yderligere 2 slip på dagen. I 2. slip
på eng viser hun et passende stort søg i god kontakt, Søget bliver skæmmet af
mange harer (8 stk.), som spolerer søgsmønster, idet hundene skal stoppes
eller respekterer ofte. Stilen er acceptabel med hovedet ført i og lidt under
ryglinien, en acceptabel aktion, dog momentvis noget kort galopaktion, halen
bæres lidt under ryglinien og med bevægelser. Hun holdes for hare flere gange.
I 3. slip på stub viser hun samme takter, en noget kort aktion og lavt ført
hoved. en har springer og denne gang kan hun ikke nære sig. Sammen med partner
forfølger hun haren for langt i åben klasse. Ingen pr. Åkl. Hans Peter Clausen

 

FI 30871/14 Fowlers Red Devil

Red Devil slippes på opharvet stub i modvind og anlægger i passende fart et
varierende søg, snart passende stort, snart mangler bredde på slagene. Stilen
er svingende, momentvis med hoved i ryg og med en passende lang galopaktion,
men oftest med hovedet ført under ryg, en noget kort og slap aktion og med
halen båret lidt under ryglinien med bevægelser. Hun finder en hare, som hun
forfølger et stykke, herunder er stil og aktion væsentlig bedre. Hun afprøves
i yderligere 2 slip i løbet af dagen og viser samme indtryk med hensyn til
fart og stil. Holdes for hare i 2. slip. I 3. slip har hun 3 gange chance til
fugl, som ikke udnyttes. Ingen pr. Ukl. HP Clausen

 

NHSB 3007740 Ailleen Aoife O'Conloch

Aileen starter på vintersæd i modvind. Den anlægger et noget ungdommeligt søg
foran fører, ligesom den vedvarende udviser interesse for makker. Farten er
god til høj. Stilen er god til smuk, præget af en kort, men energisk,
galopaktion. Hovedet føres i niveau med ryglinjen. Halen hænger. Den er ikke
helt vågen.
I 2. slip ryger den ret frem efter makker, og den støder parhøns. Den er lidt
svær at koble. Ingen præmie UK. Søren Stenhøj Jørgensen

DK12854/2015 Working Gundogs Casimir

Casimir slippes på raps I modvind. Søget er godt tilrettelagt foran føreren.
Farten god. Stilen god, hovedet bæres i rygliniens forlængelse og derover,
halen ligeledes i rygliniens forlængelse. God kraftfuld galop, en anelse tung.
Samarbejdet med føreren i orden. Casimir bringer sig i kontakt med fugl, som
flygter. Casimir forholder sig rolig.
2. slip på raps i modvind. Casimir mærker vildt, går frem på agerhøns som
flygter. Casimir fløjtes af flygtende fugle.
3. slip på raps i modvind. Her går Casimir meget stort og åbent i et
tilfældigt anlagt søg. Makkerhunden finder fugl. Ingen pr UK. HP. Clausen

DK13100/2011 Mårup Cato

Cato slippes på opharvet stub og i remise og anlægger i høj fart et stort
veldækkende søg med korrekte vendinger og i god kontakt med fører. Stilen er
god med høj ført hoved, en passende lang galopaktion, hvor forbensaktionen
momentvis kunne ønskes længere, pænt båret hale med bevægelser ved vendinger.
Han afprøves i yderligere 2 slip og har i 2. slip på stub en chance til
parhøns, som ligger på/ved dige i højre side af marken. Støder hønsene ved
vending, respekterer i opflugt. I 3. slip på stub og i eng viser den samme
gode takter, partner påviser parhøns i hegn, en stor chance for Cato. Ingen
pr. Åkl. Søren Stehøj Jørgensen

 

DK15065/2012 Norrlands Guidens Top Speed

Speed slippes i raps i modvind og anlægger i høj fart et stort veldækkende søg
med korrekte vendinger i smuk stil med hovedet ført lidt over ryglinien, en
langstrakt smidig galopaktion og med halen ført lidt under ryglinien og med
bevægelser. Hun mærker fært og går ret frem i vinden, støder herunder parhøns,
som hun preller, er herefter noget svær at koble. Ingen pr. Åkl.
Åben klasse Præm.:0 Hans Peter Clausen

DK12418/2014 Rico

Rico slippes på stub i modvind. Søget foran fører er lidt tilfældigt anlagt,
dog med gode slag, godt lagt på vinden. Farten høj. Stilen smuk, højt ført
hoved og hale, god lidt svingende galop. Samarbejdet med føreren i orden.
Straks efter slip støder Rico parhøns og forholder sig rolig.
2. slip på stub og skrub i modvind. Rico søger her meget fornuftigt, og
efterlader samme gode indtryk som i første slip. Ingen fugle i slippet.
3. slip på raps i modvind. Rico går fortsat godt. Hare springer og Rico
optager forfølgelse af denne, men kaster sig hurtigt i stand. Inden vi når op
udløser Rico og roder parhøns op. Ingen pr. UK. Erik Rimmen

 

DK12421/2014 Turbo

Turbo slippes på raps i modvind. Søget er veltilrettelagt, med gode brede slag
foran føreren. Farten høj. Stilen fortrinlig, højt ført hoved og hale, god
langstrakt galop. Samarbejdet med føreren i orden. Makkerhunden finder fugl.
2. slip på raps i modvind. Her fortsætter Turbo sit flotte søg i fortrinlig
stil. Ingen fugle i slippet.
3. slip samme gode indtryk. Makkerhunden finder fugl. Ingen pr. UK. Erik Rimmen

 

DK12422/2014 Murphy

Murphy slippes i kuperet rapsmark i skrå modvind. Søget foran føreren er lagt
med gode store slag, godt lagt på vinden. Farten høj. Stilen smuk, højt ført
hoved, hale i rygliniens forlængelse, god stræk i galoppen. Murphy samarbejder
med sin fører. Vi ser flere agerhøns i luften, uden hunden har kontakt med
disse.
2. slip på raps i modvind. Samme gode indtryk som i første slip. Ingen fugle i
slippet.
3. slip på raps i modvind. Murphy går her som tidligere, mærker vildt men
inden han stopper op, flygter nyslået agerhøne foran Murphy. Senere går
Murphy, sammen med makkerhunden, parhøns op. Murphy er lidt urolig ved
fuglenes flugt. Ingen pr. UK. Erik Rimmen

 

DK12423/2014 Diana

Diana starter på vintersæd i modvind. Den anlægger et meget stort, men også
offensivt og stikkende, søg. Farten er meget høj. Stilen er smuk til
fortrinlig, præget af en langstrakt galopaktion. Hovedet bæres i niveau med
ryglinjen og der over. Halen bæres pænt med bevægelse. Den udviser stor
jagtlyst. Fører arbejder ihærdigt med at føre hunden, der i dag er lidt
vidtløftig.
Diana afprøves flere gange. Den fastholder indtrykket fra tidligere, hvad
angår søg, fart og stil. Den slutter med at forsvinde ved remise. Der ses
fasaner, råvildt og en single agerhøne flygte fra terræn. Den er lidt svær at
koble. Ingen præmie UK. Søren Stenhøj Jørgensen

 

DK12427/2014 Sita

IS Sita stárter på vintersæd i modvind. Viser her et bredt anlagt søg stort
set fra kant til kant. Hun arbejder med ungdommens glød og efterlader dog et
par uafsøgte lommer. Imidlertid hun en fryd for øjet. I fortrinlig stil med
højt båret hoved og høj fart samt en kraftfuld flydende galopaktion, jagter
hun i højeste gear. Dette gentager sig i andet slip. Her finder makkerhunden
et agerhønsepar. Samme flotte indtryk i tredie slip og fjerde slip, som dog
afsluttes med en haretur. I et sidste slip koger Sita over i sin begejstring
for de provokerende harer og skruer sig langt, langt ud i terrænet. Agerhøns
ses på vingerne under overskuelige forhold. Et stort emne denne Sita. Ingen
præmie UK. Erik Petersen

DK09425/2014 TEDDI

1.Teddi slippes på vintersæd i modvind. Viser et godt anlagt søg med tilpas
brede udslag, har enkelte afstikkere ud i terrænet. Farten er høj. Stilen er
god med hovedet ført i niveau med ryglinien. En langstrakt galopaktion. Pæn
ført hale. Lydig og velført. Teddi slutter slippet af med en haretur.
2. Teddi slippes på stub i modvind. Søg,fart og stil som 1.slip. Teddi støder
fasaner ved hegn, og preller.
3,4 & 5. Teddi slippes på raps i modvind. Søg,fart og stil som tidligere. I 5.
slip støder Teddi parhøns og preller, og bliver herefter svær at koble. 0 Pr. UK. John Bak

 

DK09426/2014 GRIZZLY

IS Grizzly starter på vintersæd i modvind. Viser et for det meste velanlagt og
ganske stort søg med korrekte vendinger. Farten er høj og stilen god til smuk
med hovedet ført i og over rygniveau samt vandret bået hale uden nævneværdige
svip. Langstrakt kraftfuld galopaktion. Kontakten til føreren er god.
Makkerhunden finder agerhønsepar. Et fasanhane letter samme sted, straks efter
afvilkingen af denne situation. I yderligere tre slip arbjejder på stubmark og
i rapsmark i modvind arbejder Grizzly som tidligere og efterlader et godt
indtyk. Slutter med to lange hareture og er svær at koble. Ingen præmie UK. Erik Petersen

DK10374/2009 Yobbo's Centa

IS Centa starter på raps og anlægger et passende stort og fornuftigt søg.
Farten er høj og stilen god med hovedet i niveau med ryglinien og en energisk
galopaktion. Den viser en spontan smuk sekundering af makkerhundens kortvarige
resultatløse stand. Senere i slippet ses Centa gå langs med hegn, idet den
preller agerhøns, som flyver lige foran den. Ingen præmie ÅK
Åben klasse Præm.:0 Anton Dahl

DK10647/2012 Kiwi Line's Sveske

IS Centa starter på raps og anlægger et passende stort og fornuftigt søg.
Farten er høj og stilen god med hovedet i niveau med ryglinien og en energisk
galopaktion. Den viser en spontan smuk sekundering af makkerhundens kortvarige
resultatløse stand. Senere i slippet ses Centa gå langs med hegn, idet den
preller agerhøns, som flyver lige foran den. Ingen præmie ÅK
Åben klasse Præm.:0 Anton Dahl

 

DK10650/2012 Kiwi Line's Squash

Plopp når ikke at komme i gang i rapsen førend makkerhunden har påvist
parhøns. Plopp er ude i 2 slip mere hvor den for det meste anlægger et
fornuftigt søg, dog med et par enkelte åbne slag. Farten og stilen er for det
meste god med hovedet ført i niveau med ryglinien og en energisk galopaktion.
Plopp trættes dog en del i et langt 2. slip på raps, hvorved aktionen bliver
kortere og hovedet sænkes. Ingen præmie ÅK. Anton Dahl

DK10732/2014 Irmün's May Lima

Lima slippes på majsstub i modvind. Farten er meget høj og stilen er smuk med
hovedet ført over ryglinien, en lang kraftfuld galopaktion og med pænt ført
hale uden bevægelser. Søget mangler dog appel og kontakt. Den søger, trods
førers protester, stort set hele slippet på tilstødende marker og roder på
jordfært. I 2. slip i raps viser den i starten få gode dybe slag på terrænet,
men hurtigt er den på ny ude af kontrol og søger selvstændigt langt fra fører.
Ved koblingsordre opnår den stand kortvarigt, går frem uden tilladelse og
rejser fasan, som den preller langt. Herunder ses yderligere parhøns i luften,
situationen kan ikke bedømmes. Er herefter noget svær at koble. En tiltalende
unghund, som desværre er for rå i dag til yderligere afprøvning og fører
anmoder om at trække den. Ingen pr. Ukl. HP Clausen