Back to All Events

DISK Hovedprøveprøve åben 100 års Vinderklasse

DK13101/2011 Mårup Storm            ( Billedet)

Storm slippes på raps i modvind. Søget er veltilrettelagt foran føreren.
Farten høj. Stilen smuk. Samarbejdet med føreren i orden. Storm opnår stand,
som holdes godt. På ordre avancerer han friskt præcist på parhøns, som letter
ret foran hunden. Storm er rolig under opflugt og skud.
2. slip på vintersæd i modvind. Her efterlader Storm samme gode indtryk som i
første slip. Fortsætter. Erik Rimmen

2. Heat og Matching

IS Mårups Storm – Kategori 1A
ES Tobølbjergs Sus – Kategori 1B
ES Bjerndrups Celena – Kategori 1B
ES Heimstülens Malala – Kategori 1B
ES Heegårds Cato – Kategori 1B
B Stenhøj Ronja – Kategori 1B
GS Vajskær Abidal – Kategori 2A, med mulighed for at avancere til 1B (Har ikke vist avance)
ES Midtfyn‘s Eros – Kategori 2A, med mulighed for at avancere til 1B (Har ikke vist avance)
IS Red Garlic’s Red Onion Mix – Kategori 2B
ES Hagalidens Tjoffsan – Kategori 2B


Ronja – Storm
Ronja anlægger i starten et passende stort søg i god fart og stil, men om slippet skrider frem overlades teten til makkerhunden, som finder og behandler parhøns.
Storm anlægger et stort veldækkende søg i høj fart og god stil (har til tider en lidt kort galopaktion). Storm opnår højrejst stram stand, avancerer meget villigt på ordre og rejser præcist parhøns med ro i opfløj og skud.
Storm sættes over Ronja – begge fortsætter


Sus – Cato
Begge hunde anlægger et stort veldækkende søg i høj fart og god stil. Begge har en stram stand, med villig avance uden påvisning af vildt. Begge hunde viser spontan sekundering i situationerne. Cato slutter med en stor bagud vending i terrænet og overlader derved marken til Sus.
Sus sættes over Cato – begge fortsætter


Mix – Malala
Mix er lidt længe om at komme i gang med sit søg, virker lidt tung.
Malala laver et godt stort slag på marken i høj fart og smuk stil, opnår en stram stand, avancerer behersket og rejser præcist parhøns med ro i opfløj og skud.
Mix udgår – Malala omprøves (grundet kort sliptid)


Abidal - Celena
Abidal starter med hurtigt at opnå en stram stand, avancerer villigt uden at påvise vildt, har yderligere en markering og bliver herefter lidt følsom på næsen og sænker hovedet en del i søget.
Celena starter med at vise spontan sekundering tæt på makkerhunden. Senere viser den et par gode slag i høj fart og god stil, opnår stram stand, lige inden der gives rejseordre letter parhøns ret foran Celena, som er rolig i opfløj og skud.
Abidal udgår – Celena omprøves (grundet kort sliptid)


Tjoffsan – Eros
Tjoffsan anlægger et meget stort offensivt søg i høj fart og smuk stil. Den opnår langt ude en stram stand, men inden fører når frem, letter parhøns ret foran Tjoffsan, som forholder sig rolig.
Eros arbejder i et bredt anlagt søg, men hvor der kunne ønskes mere fremdrift. Farten er høj og stilen god. Viser spontan sekundering af makkerhundens stand for parhøns.
Tjoffsan sættes over Eros
Tjoffsan og Eros fortsætter som reserver til matchningen – uden pligt til videre afprøvning.

Omprøvning af Malala – Celena
Begge hunde anlægger et godt søg. Malala går i høj fart og smuk stil, Celena i høj fart og god stil. Malala opnår en stram stand, avancerer behersket og rejser præcis parhøns med ro i opfløj og skud. Celena viser spontan sekundering.
Malala sættes over Celena


Inden matchningen ser rangeringen ud som følger, taget fra toppen:
1. IS Mårups Storm – Kategori 1B
2. ES Heimstülens Malala – Kategori 1B
3. ES Tobølbjergs Sus – Kategori 1B
4. ES Heegårds Cato – Kategori 1B
5. ES Bjerndrup’s Celena – Kategori 1B
6. B Stenhøj Ronja – Kategori 1B
Reserver, men uden pligt til videre afprøvning.
ES Midtfyn‘s Eros – Kategori 2B
ES Hagalidens Tjoffsan – Kategori 2B


Matchning:
Ronja – Celena
Begge viser et godt søg, Celena opnår en stram stand, avancerer villigt uden at påvise vildt. Ronja har en enkelt markering, som den selv løser.
Ronja sættes over Celena, som derefter bliver 6. vinder.


Ronja – Cato
Lige i starten støder begge hunde sammen, frigør sig hurtigt og begge anlægger et godt søg. Cato slutter med at rode på jordfært.
Ronja sættes over Cato, som derefter bliver 5. vinder.


Ronja – Sus
Sus starter op i et stort veldækkende søg, mens Ronja slå bagud under hegn og overlader marken til Sus.
Sus sættes over Ronja, som herefter bliver 4. vinder.


Sus – Malala
Begge viser et stort veldækkende søg i høj fart. Sus mærker fært og opnår en liggende stand. Kort efter letter parhøns ret foran Sus, som forholder sig rolig.
Sus over Malala, som derefter bliver 3. vinder


Sus – Storm
Inden slippet når at tage fart opnår Sus en stram højrejst stand, avancerer meget villigt, men uden at påvise vildt.
Sus bliver herefter 2. vinder
Storm bliver 1. vinder.


Motivering.
1. Vinder med HP – IS Mårups Storm – Ejer og fører Søren Godtfredsen.
En hund af meget stort format og en meget værdig vinder.
2. Vinder med HP – ES Tobølbjergs Sus – Ejer og fører Søren Godtfredsen.
En hund at stort format, hvor en tom stand i finalen betinger placeringen.
3. Vinder med HP – ES Heimstülens Malala – Ejer og fører Jane Mortensen.
En effektiv hund af stort format, som dog må se sig slået på fugl i matchningen.
4. Vinder med HP – B Stenhøj Ronja – Ejer og fører Aage Stenhøj Jørgensen.
En hund af stort format, hvor et slag bagud i marken betinger placeringen.
5. Vinder med HP – ES Heegårds Cato – ejer og fører Lars Åke Malmsten.
En hund af stort format, men hvor lidt interesse for jordfært i matchningen betinger placeringen.
6. Vinder med HP – ES Bjerndrup’s Celena – Ejer og fører Svend Åge Vad.
En hund af stort format hvor en tom stand i matchningen betinger placeringen.