Back to All Events

DISK Hovedprøve Tuse Næs; Vinderklasse

DK19389/2011 Vilslev Kari ( Billedet)

Kari afprøves på rapsmark i modvind. Afsøger marken i et stort og bredt anlagt
søg, med tilpas dybde mellem slagene. Farten er høj. Stilen er smuk til
fortrinlig, med hovedet ført i niveau med ryglinjen og derover, lang og
kraftfuld galopaktion, samt halerørelse. Makkerhunden finder fugl et stykke
fremme i terrænet.
Kari afprøves i yderligere 3 slip. Bevarer samme gode indtryk, hvad søg, fart
og stil angår. I 3. slip arbejder Kari på at sætte løbende fasan, som til
sidst ?står af? uden Kari?s skyld.
i 4. slip opnår Kari stand. Rejser på ordre præcist parhøns. Er komplet rolig
i opflugt og skud. Fortsætter. Mogens VestergaardHansen

 

DK06716/2009 Kirstinekjær's D Eddie

Eddie slippes på raps i modvind. Afsøger marken i et stort og bredt anlagt
søg, med tilpas dybde mellem slagene. Farten er høj. Stilen er smuk, med højt
båret hovedet, lang og kraftfuld galopaktion, samt sparsom halerørelse. Har en
lille chance til parhøns, som makkerhunden finder et stykke fremme i marken.
Eddie afprøves i yderligere 3 slip. Bevarer samme gode indtryk, hvad søg, fart
og stil angår.
I 2. slip opnår Eddie stand ved skelkant. Rykker frem og forsvinder bag
skelkant. Flygtende agerhøns ses i luften, uden situationen kan bedømmes.
Eddie kaldes hjem af føreren.
I 3. slip trædes parhøns op bag Eddie. En oplagt chance, som ikke udnyttes.
I 4. slip, slutter Eddie med at opnår stand lige inden marken er brugt op.
Under avanceordre følger Eddie op og nagler parhøns. Rejser på ordre villigt
og præcist og er komplet rolig i opflugt og skud. Eddie fortsætter. Mogens VestergaardHansen

 

DK10369/2009 Yobbo's Calle

IS Yobos Calle starter på vintersæd i et stort anlagt modvindssøg. Dækker sit
terræn i store brede slag med passende afstand mellem disse. Flot at skue,
idet stil er smuk til fortrinlig og farten høj. Hovedet vedvarende ført over
rygnivau. Langstrakt kraftfuld galopaktion med vandret hale, som bevæges i
glimt. Uagtet det store søg er kontakten god. I andet slip støder Calle en
agerhøne under gode vindforhold. Viser respekt i opfløj. Tredje slip er af
samme kvalitet som første slip. I et sidste i eng i modvind opnår Calle stand
lagt ude, ind mod bevoksning ved kanal. Holder standen længe. Før rejseordre
gives, men i en jagtbar situation, letter fasanhane foran Calle. Er acceptabel
rolig i opfløj og skud. Fortsætter VK 2A. Erik Petersen

 

DK03589/2010 Kragereden Maggie

Maggie slippes på raps i modvind. Afsøger marken i et stort og bredt anlagt
søg, med tilpas dybde mellem slagene. Farten er høj. Stilen er smuk, med
hovedet ført i niveau med ryglinjen og derover, lang og kraftfuld galopaktion,
samt sparsom halerørelse. Maggie opnår liggende stand. Rejser på ordre villigt
og præcist parhøns. Er komplet rolig i opflugt og skud.
Maggie afprøves i yderligere et slip. Bevarer samme gode indtryk, hvad søg,
fart og stil angår. Har chance for parhøns, som makkerhunden finder bag Maggie
i slippet. Maggie fortsætter. Mogens VestergaardHansen

 

DK04277/2013 Red Garlic's Red Pepper

Pepper afprøves på rapsmark. Afsøger marken i et, til tider, for åbent søg,
som bedres som slippet skrider frem. Der kunne tilslut i slippet ønske bedre
udnyttelse af højre side af marken. Farten er høj. Stilen smuk med højt båret
hover, langstrakt galopaktion og livlig halerørelse. Makkerhunden støder
parhøns i nærheden af Pepper, som er noget urolig da fuglene flygter. Pepper
kaldes til orden.
Pepper afprøves i yderligere et slip. Afsøger hér marken i et godt og
arealdækkende søg, med tilpas dybde mellem slagene. Fart og stil som i første
slip. Pepper opnår stand. Lige inden rejseordre, flygter parhøns ret foran
Pepper, som er rolig i opflugt og skud. Pepper fortsætter. Mogens VestergaardHansen

 

DK00338/2009 Irmün's May Theis

IS Irmüns Theis starter i rapsmark i modvind. Viser et korrekt jagt relateret
søg foran sin fører med korrekte vendinger. Større udsalg på bredde var dog
ønskeligt. Skal holdes lidt på fløjten pga. forkærlighed for remisser. Farten
er god og stilen det samme, med hovedet i rygnineau. God galopaktion med
vandret båret hale uden svip. Thies opnår stand. Avancerer villigt på ordre,
men påviser intet vildt. Følger omgående op på fært og opnår ny stand.
Avancerer igen villigt på ordre og rejser med præcis udpegning et par
agerhøns. Acceptabel rolig i opfløj og skud. I andet slip på eng arbejder
Thies nu i høj fart og smuk stil. Virker her langt mere inspireret. Har en
stand uden resultat. Avancerer villigt på ordre. Fortsætter 2B Erik Petersen

 

2. Heat og Matching
Følgende 6 hunde overgår til eftermiddagens afprøvning:

Vilslev Kari Flemming Vilslev Knudsen 1B

Kragereden Maggie Christina Bak 2A

Kirstinekjær’s Eddie Gunner Jensen 2A

Yobbo’s Calle John Bak 2A

Red Garlic’s Red Pepper Brian Hinge Krogh 2B

Irmün´s May Theis Tommy Pedersen 2B


2. Heat
Maggie / Kari.
Begge hunde afsøger marken i et stort og arealdækkende søg, med korrekte vendinger.
Begge fortsætter


Pepper / Theis
Pepper starter stort, bredt og flot, med tilpas dybde imellem slagene. Tilslut i slippet bliver søget for åbent anlagt.
Thies starter ligeledes i et godt søgsoplæg, men der mangler dybde imellem slagene, hvilke bevirke at Theis søger på afsøgt terræn.
Pepper over Theis
Begge fortsætter.


Eddie / Calle
Eddie afsøger marken i et arealdækkende, stor og bredt anlagt søg, hvor marken bliver afsøgt fra kant til kant, i en smuk stil.
Calle søger stort og bredt i en god til smuk stil i højt fart, men knapt på højde med makkerhunden.
Eddie over Calle
Begge hunde fortsætter

Matchning: Følgende 6 hunde overgår til matchningen med følgende rangering:

Vilslev Kari Flemming Vilslev Knudsen 1B

Kirstinekjær’s Eddie Gunner Jensen 2A

Kragereden Maggie Christina Bak 2A

Yobbo’s Calle John Bak 2A

Red Garlic’s Red Pepper Brian Hinge Krogh 2B

Irmün´s May Theis Tommy Pedersen 2B

Matching


Pepper / Theis
Pepper mærker fasaner straks hundene er sluppet. Er noget urolig da fasanerne flygter, men kan dog kaldes til orden.
Theis søger forbi fasanerne og videre ud i højre side af marken. Er noget urolig da overflyvende fasaner passerer. Kan dog stoppes på fløjten.
Pepper over Theis


Maggie / Calle
Maggie søger stort og flot. Støder agerhøne og forsvinder bag bakke, situationen kan ikke bedømmes herefter. Da vi kommer frem og kan overskue situationen, er Maggie langt fremme i marken. Under koblingsordre er det yderst svært at få kontakt til Maggie, der forgæves forsøges at kobles. Slutter med at tage stand et stykke fremme i marken. Føreren bliver bedt om at gå ud og koble Maggie.
Calle søger fornuftigt og arealdækkende. Har lille chance for agerhønen som Maggie støder.
Calle over Maggie
Calle fortsætter


Calle / Eddie
Eddie har i dette slip større format i sit søgsoplæg, og ligger stilmæssigt over Calle.
Calle søger med lavere intensitet, og hovedet sænkes i perioder til under ruglinjen.
Eddie over Calle
Eddie fortsætter.


Kari / Edie
Begge hunde søger ud i venstre side af marken, straks efter de er sluppet. Kari støder fasan med ro i opflugt. Eddie ligger sit slag et lille stykke over Kari og fasanen.
Vi fortsætter med begge hunde, der herefter søger stort og flot. Da Kari er i Venstre side af marken, trædes agerhøne op i højre side af marken, hvor Eddie lige er søgt forbi.
På grund af formiddagens præstation, hvor Kari havde 1B og Eddie 2A, og finaleslippets udfald sætter vi
Kari over Eddie


Motivation:
6. Vinder kat.nr. 202a, Irmün´s May Theis v/Tommy Pedersen:
En hund af et tilpas til acceptabelt format, med 1 komplet fugltagning på dagen.
Bliver i matchningen slået på format og har oplagt chance til fasaner, som ikke udnyttes.

5. Vinder kat.nr. 213, Red Garlic’s Red Pepper, v/Brian Hinge Krogh:
En hund af et stort format, hvor søget i perioder bliver for åbent anlagt. Har på dagen 1 fugltagning uden rejsning.

4. Vinder kat.nr. 209, Kragereden Maggie, v/Christina Bak:
En hund af et stort format med 1 komplet fugltagning på dagen. Støder agerhøne i matchning, og bliver efterfølgende svær at få kontakt med under koblingsordre, hvilket betinger placeringen.

3. Vinder kat.nr. 195, Yobbo’s Calle, v/John Bak:
En hund af et stor til acceptabelt format, som har 1 komplet fugltagning. Bliver i matchningen slået på formatet.

2. Vinder kat.nr 210, Kirstinekjær’s Eddie, v/Gunner Jensen
En hund af et meget stort format, med dagens reneste søgsoplæg. Har en komplet fugltagning. Bliver i matchningen slået ved ikke at udnytte oplagt chance til agerhøne.
Vinder af Dansk Irsk Setter Klub’s 100 års jubilæumsvinderklasse:

1. Vinder kat. 207 Vilslev Kari, v/Flemming Vilslev Knudsen
En hund af et stort format, som på dagen har en komplet fugltagning. Stod bedst af alle de afprøvede hunde, efter formiddages afprøvninger.

Earlier Event: April 3
DISK Hovedprøve UK, ÅK, Tuse Næs