Back to All Events

DISK Hovedprøve UK, ÅK, Tuse Næs

DK03265/2015 Bjerkaasen's Bs-Siff (billedet)

Siff slippes i raps i modvind. Kort efter start opnår hun stand, på ordre går
hun meget villigt og kontant frem og rejser fasan, komplet rolig i opflugt og
skud. Hun afprøves i et langt slip på vintersæd og viser et stort veldækkende
søg med korrekte vendinger og i god kontakt med fører. Momentvis kan
revieringen være lidt bedre. Stilen er meget god med hovedet ført over
ryglinien, en passende lang og smidig galopaktion og med pænt båret hale med
bevægelser. Holder stil og appel slippet ud. Meget lydig og velført. 1. pr.
Åkl. Hans Peter Clausen

 

DK01280/2015 Settermosen Chloe

Chloe slippes i raps i modvind og anlægger i høj fart et stort søg i god
kontakt til fører med enkelte forkerte vendinger. Stilen er smuk med hovedet
ført i og lidt over ryglinien, en lang smidig galopaktion og med pænt båret
hale med bevægelser. Hun afprøves i yderligere 3 slip i løbet af dagen og
viser samme smukke takter hele dagen, dog bliver søget momentvis lidt
ungdommeligt. I 2. slip går hun ind foran stående makker, der påvises ikke
vildt i situationen, senere støder hun parhøns under god respekt. I 3. slip
opnår hun kortvarigt stand i raps, straks efter letter fasankok ret foran
hunden, situationen ikke jagtbar, men hun viser fuld respekt. Kort efter hun
er sluppet i 4. slip opnår hun stand, rykker et par gange inden fører når op i
en jagtbar afstand. Ny stand, kort efter letter fasankok ret foran Chloe, der
er rimelig rolig i opflugt. Fører var nået ind i en jagtbar afstand af hunden.
Der skydes senere over Chloe, der ikke anfægtes af skuddet. 1. pr. Ukl.
Unghunde klasse Præm.:1 Hans Peter Clausen

 

DK04760/2014 Heggelifjellets Rex

Rex slippes i raps i modvind og anlægger et stort offensivt søg med gode
udslag og for det meste i god kontakt med fører. Stilen er meget god med
hovedet ført i og over ryglinien, en passende lang kraftfuld galopaktion og
med halen båret i ryglinien med livlige bevægelser. Partner støder fasan langt
ude til højre på marken. Rex viser stor udholdenhed. I stor rapsmark i 2. slip
søger Rex i meget brede slag lagt godt på vinden og med korrekte vendinger.
Langt ude til højre opnår han stand, som holdes længe. På ordre rejser han
hårdt og kontant parhøns, rolig i opflugt og skud. 1. pr. Åkl.
Åben klasse Præm.:1 Hans Peter Clausen

 

DK01279/2015 Settermosen Charites

Charite er ude i 4 slip, på skiftende afgrøder og anlægger et meget stort,
offensivt og til tider noget åbent søg. Farten er meget høj og stilen
fortrinlig med højtbåren hoved, en langstrakt, kraftfuld og smidig
galopaktion, pænt ført hale. Den har i første slip en god chance til parhøns,
som stødes med acceptabel ro i opfløj. Charite respekterer harer af flere
omgange. I 2. slip letter enlig agerhøne fra området hvor Charite og
makkerhunden befinder sig. I 4. slip finder makkerhunden parhøns bag Charite.
Ingen præmie UK. Anton Dahl

 

DK01441/2013 Settermosen Baja

Baja slippes i raps i modvind. Hun anlægger i høj fart et stort søg, der er
lidt tilfældigt og åbent. Stilen er meget god med hovedet ført lidt over
ryglinien, en lang smidig galopaktion og med halen ført lidt under ryglinien
med bevægelser. Viser stor udholdenhed. Støder fasan til slut i slippet,
respekterer i opflugt. Hun afprøves i et 2. slip i raps og ret hurtigt bliver
søget noget fremadrettet og voldsomt ude af kontrol af fører. Der trædes
parhøns op bag begge hunde, en stor chance. Ingen pr. Åkl. HP Clausen

 

DK03257/2012 Vorrehøjs Henna

Henna slippes på raps i modvind. Hun anlægger i meget høj fart et stort
offensivt og momentvis lidt åbent søg, men for det meste i god kontakt med
fører og med korrekte vendinger. Stilen er smuk med højt båret hoved, en
langstrakt smidig galopaktion og med halen båret i højde med ryg med
bevægelser. Han en god chance til parhøns, som partner påviser på terrænet. I
2. slip bedres søget til stort og veldækkende, opnår stand, går villigt frem
på ordre, men kan ikke påvise vildt. Hun holdes for en hare. Hun afprøves i
yderligere 2 slip og viser stor udholdenhed og intensitet. Hendes søg er
fortsat offensivt, men veldækkende. I 4. slip i raps får hun liggende stand.
På ordre går hun villigt frem og rejser præcist enlig agerhøne, som hun
desværre forfølger langt i opflugt og skud. Ingen pr. Åkl. HP Clausen

 

DK04795/2014 Kenzo

Kenzo slippes på raps i modvind. Partner udnytter fasan umiddelbart efter
start. Kobles. Han slippes i 2. slip på raps og viser i høj fart et passende
stort velanlagt søg med korrekte vendinger og i god kontakt med fører. Stilen
er smuk med højt båret hoved, lang kraftfuld galopaktion og med spil i halen.
Mærker fært og går hårdt frem, hvorved den går parhøns op under rimelig
respekt. En stor chance, der burde være udnyttet på bedre vis. Ingen pr. Åkl. HP Clausen

 

DK12854/2015 Working Gundogs Casimir

Casimir er ude i 5 slip på skiftende afgrøder hvor den for det meste arbejder
i et stort og ganske velanlagt søg i god kontakt med føreren. Farten og stilen
er god med velbåret hoved, en kraftfuld galopaktion, lidt højt ført hale. I 1.
slip respekterer Casimir gentagne gange harer. Den støder parhøns, som lå godt
på marken og er acceptabel rolig i opfløj. I 2. slip ses enlig agerhøne lette
fra området hvor Casimir og makkerhunden befinder sig. I 5. slip har Casimir
en god chance til parhøns. Ingen præmie UK. Anton Dahl

 

NO 48530/12 Quidina's E-Garlic Escargo

Escargo slippes i raps i modvind og anlægger i høj fart et stort
veltilrettelagt søg i god kontakt. Stilen er meget god med hovedet ført over
ryglinien, en lang kraftfuld galopaktion og med pænt båret hale med spil. Han
mærker fært i en lavning, går forsigtigt frem og støder parhøns, respekterer
straks. Hunden trækkes af fører til middag, da han skulle nå en færge. Ingen
pr. Åkl. HP Clausen

 

DK09429/2014 BERTHA

Bertha er ude i 5 slip på skiftende afgrøder og anlægger et stort velanlagt
bredsøg i god kontakt med føreren. Farten er høj og stilen god med hovedet
ført i niveau med ryglinien, en langstrakt galopaktion, pænt ført hale med
passende bevægelser. I 1. Slip respekterer den gentagne gange harer. Den har
god chance til parhøns, som makkerhunden påviser. 2. Slip i raps er søget helt
i særklasse, Bertha skummer den store rapsmark fra kant til kant i et
klassesøg og meget høj fart. I 4. og 5. trættes Bertha noget og sænker derved
hovedet momentvis. Misser i 5. slip sammen med makkerhunden oplagt chance til
parhøns. Ingen præmie UK. Anton Dahl

 

DK09430/2014 RONJA

Ikke mødt

 

DK10374/2009 Yobbo's Centa

Centa er ude i 2 slip og anlægger i første slip på stub et noget tilfældigt
søg hvor den viser megen interesse for en tilstødende brakkant og hegn. Den
lægger dog enkelte slag på marken i moderat til god fart og en acceptabel
stil. 2. slip i engområde er jagtlyst og intensitet væsentlig højere, Centa
slutter dog af med at gå for langt efter råvildt. Anton Dahl

 

DK12421/2014 Turbo

Turbo slippes i raps i modvind og anlægger i meget høj fart et meget stort og
veldækkende søg med korrekte vendinger fra kant til kant. Stilen er meget smuk
med højt båret hoved, en langstrakt smidig galopaktion og med halen båret i
højde med ryg med livlig bevægelser. Får kontakt med parhøns, går lidt hårdt
frem og støder fuglene, viser god respekt. Afprøves i yderligere 2 slip og
viser samme smukke takter. I 2. slip har den igen kontakt med fasaner 2 gange,
går lidt for tæt på, muligvis for at sætte fuglene, der dog bringes på
vingerne. Viser rimelig respekt ved begge fugle. I 3. slip i raps viser den
igen et meget smukt søg. Langt ude til venstre opnår Turbo liggende stand,
fører ser ikke standen og fløjter på hunden. Dette får Turbo til at gå frem og
rejse en fasan, komplet rolig ved opflugt, men situationen var ikke jagtbar.
En meget velgående unghund, som desværre ikke kan præmieres i dag. Ingen pr.
Ukl. HP Clausen