Back to All Events

Danmarks Jægerforbund, Tinglev; Dommer: Martin Clausen

DK09429/2014 BERTHA

Bertha slippes på stubmark, hvor den anlægger et passende stort og for det
meste velanlagt søg. Går i passende høj fart og i en god stil, hovedet føres i
skulder højde, energisk galopaktion, men halen føres lidt lav uden bevægelser.
Den er energisk og udholdende. Afprøves i tre slip mere, hvor indtrykket fra
første slip bevares. Har i 3. og 4. slip chance til parhøns i god vind, viser
rimelig respekt da agerhønsene flygter.
ingen præmie UK

DK12422/2014 Murphy

Murphy slippes på stubmark, hvor den anlægger et stort og I starten et godt
anlagt søg, senere i slippet bliver søget noget tilfældigt, kigger noget efter
makkerhunden, der mangles noget selvstændighed. Murphy går i passende høj fart
i en smuk stil med høj hovedføring, en kraftfuld galopaktion, pæn haleføring
med bevægelser. Afprøves i to slip mere, hvor indtrykket fra første slip
bevares, vil stadig hænge lidt på makker. Chance til parhøns som makkerhunden
støder. Slutter i moseområde med at sekunderer.
Ingen præmie UK