Back to All Events

Danmarks Jægerforbund; Tuse Næs;

DK14005/2016 Loustic des Demons de Gergovie

1. Loustic slippes på vintersæd i modvind. Viser et velanlagt søg foran sin
fører med tilpas brede udslag, og passende dybde mellem slagene. Farten er
god. Stilen er god med hovedet ført i niveau med ryglinien momemtvis under. En
langstrakt galopaktion. Lidt kedelig hængende hale. Loustic er lydig og
velført.
2 & 3. Loustic slippes på raps i modvind. Søg, fart og stil som 1.slip. I
3.slip opnår Loustic oprejst stand, under kraftig provokation af makker, går
han villigt frem på ordre, rejser præcist parhøns, acceptabel rolig i opfløj
og skud. 1 Pr. UK. Dommer: John Bak

 

DK02469/2013 Kiwi Line's Papaya

Papaya stater på raps i modvind. I et kort første slip søger hun bredt. Opnår
stand. På vej op træder fører parhøns op bag hunden som løser sin stand og
kaldes til orden. 2. slip på raps viser hun et flot bredsøg i god kontakt.
Farten er høj og stilen smuk med højt båret hoved, langstrakt galopaktion og
pæn båret hale. Respekterer flygtende hare. Makker finder agerhøns. Ingen Præmie. Dommer: Claus M. Nielsen

 

DK09429/2014 BERTHA

Bertha slippes på raps i modvind. Viser i starten et ungdommeligt søg. Senere
bliver søget lagt godt på bredden og i god kontakt til fører. Farten er høj og
stilen smuk med højt båret hoved, langstrakt galopaktion og pæn båret hale.
Makker bringer sig i kontakt med enlig agerhøne. Bertha er ude i 3. slip mere
hvor indtrykket bevares fra første slip. I tredje slip var der chance til
agerhøne. I fjerde og sidste slip viser hun et prima søg med store brede slag
og passende afstand mellem slagene, vender korrekt mod vinden og i høj fart og
smuk stil. Ingen Præmie

 

DK09430/2014 RONJA

1.Ronja slippes på vintersæd i modvind. Viset et ungdomligt og åbent søg.
Farten er høj. Stilen er god til smuk med hovedet ført i niveau med ryglinien
og over. En langstrakt galopaktion. Pæn ført hale med bevægelse. Ronja
forsvinder i remise, fasan flygter fra området hvor Ronja arbejder,
situationen kan ikke bedømmes, herefter bliver Ronja noget svær at koble.
2 & 3. Ronja slippes på raps i modvind. Viser nu et velanlagt søg med gode
udslag og passende dybde mellem slagene. Fart og stil som 1.slip. I 3. slip
går Ronja foran stående makker og tager selvstændig stand, da føreren prøver
at koble Ronja flygter parhøns ret foran Ronja, herefter bliver hun noget varm
og svær at koble.
4. Ronja slippes på stub i modvind. Viser nu et noget fremadrettet og
offensivt søg. Fart og stil som tidligere. Ronja opnår liggende stand langt
ude, holder sin stand længe, går villigt frem på ordre, rejser præcist
parhøns, der skydes og Ronja preller, og er væk i flere minutter.
Unghunde klasse Præm.:0 Dommer: John Bak

 

DK10647/2012 Kiwi Line's Sveske

Sveske starter på raps i modvind og viser et velanlagt bredsøg med passende
afstand mellem slagene og i god kontakt til fører. Farten er høj og stilen er
smuk med hovedet ført i niveau med ryg, langstrakt galopaktion og med livlig
hale bevægelser. Den opnår stand, på vej op korrigerer den og kaldes til
orden. På ordre rejses præcis parhøns men er urolig i opflugt og skud for så
at prelle. Ingen Præmie. Claus M. Nielsen

 

DK15065/2012 Norrlands Guidens Top Speed

Top speed slippes på raps i modvind. Anlægger et stort og bredt søg i god
kontakt til fører. Farten er høj og stilen er smuk med højt båret hoved,
langstrakt galopaktion og pæn ført hale. Mærker fært men slår fra, kort efter
påviser makker agerhøns i området. 2. slip på raps stater hun som tidligere
men bliver så enerådig og søger for sig selv og langt væk. Fasan ses i luften
i et område hvor Top Speed befinder sig. Ingen Præmie Ak. Claus Nielsen

 

DK16870/2008 Freja

Freja slippes på raps i modvind. Søger i et stort og bredt velanlagt søg i god
kontakt og høj fart. Stilen er god med hovedet ført i ryglinje, langstrakt
galopaktion og hængende hale. Hun har en stand som hun selv løser, kort efter
flygter enlig agerhøne fra området. 2. slip på raps, søger som i første slip
makker påviser agerhøne. 3. slip på raps. Søger forsat bredt med stilen er nu
med lavt ført hoved og en kort galopaktion. Der var oplagt chance til agerhøns
som ikke blev udnyttet. O Pr. AK. Dommer: Claus Nielsen