Back to All Events

Fjds prøve ved Salling

DK12423/2014 Diana ( Billedet)

Diana slippes på stubmark i modvind. Anlægger for det meste et stort og
velanlagt bredsøg. Farten er høj. Stilen er fortrinlig. Højt båret hoved og en
let og smidig galopaktion. Halen bæres pænt med bevægelser. Finder hare som
forfølges kort. Diana afprøves i yderlige 4 slip hvor det gode indtryk af søg
fart og stil bevares. I 2. slip kan Diana holdes for overflyvende agerhøne,
som makkerhunden støder. I 5. slip opnår Diana højrejst stand i nyplantning.
Inden rejseordre gives letter parhøns ret foran Diana, som forholder sig rolig
i opflugt og skud. Diana har gennem alle slippene udvist stor jagtlyst og
udholdenhed. 1. præmie UK. Dommer: Poul Aagaard Sørensen

 

DK01278/2015 Settermosen Casablanca

Casablanca slippes på stubmark senere i raps i medvind,går her i et stort og
for det meste velanlagt søg,med bredde udslag og korrekte vendinger i god
kontakt til sin fører.farten er høj stilen er god Casablanca går med en
kraftfuld galopaktion og med hovedet ført i skulderhøjde,og halen bæres pænt
med bevægelse.Kaster sig rundt i liggende stand,men fuglene letter og
Casablanca forholder sig rolig i opflugten.
I 2 og 3 slip på stubmark fortsætter Casablanca sit store og gode søg og
holder fart og stil.
I 4 slip på stubmark fortsætter Casablanca med at gå stort og godt,opnår stand
går villigt frem på rejseordre men kan ikke påvise vildt.
I 5 slip på stubmark opnår Casablanca hurtigt liggende stand som holdes længe
på ordre går hun villgt frem,og rejser singelhøne,er rolig i opflugt og skud.
1 Præmie. Dommer: Jan Koch

 

DK03120/2013 Molly

Molly slippes i eng i skrå sidevind slår et par slag på marken for derefter at
forsvinde i tæt krat,og der kommer flere fasaner i luften.Der efter kommer
Molly tilbage løbene efter råvildt. Ingen Præmie. Dommer Jan Koch

 

DK09429/2014 BERTHA

bertha slippes på stubmark i svag vind,går her i starten i et lidt
ungdommeligt søg med en del forkerte vendinger,men som slippet skrider frem
bliver søget nu meget bedre og går nu i et stort søg med for det meste
korrekte vendinger.Farten er høj stilen er god Bertha går i en kraftfuld
galopaktion og hovedet føres for det meste i ryglinie,og halen bæres pænt med
bevægelse.
I 2 slip på stubmark senere raps fortsætter Bertha med at gå stort og godt,får
føling med parhøns men går dem op og forfølger dem kort.
I 3 slip på majsstub fortsætter Bertha med at vise stor jagtlyst,og holder
fart og stil i et langt slip. I 4 slip på masstub går Bertha som tidligere men støder parhøns i god vind og forfølger disse. I 5 slip i rapsmark går Bertha stadigvæk stort og godt,og holder fart og stil slippet ud. Ingen Præmie: dommer Jan Koch

 

DK12427/2014 Sita

Sita slippes på stubmark i modvind. Anlægger for det meste et godt anlagt
bredsøg, har dog enkelte forkerte vendinger. Farten er høj. Stilen er smuk.
Hovedet føres højt. Galopaktionen er smidig og langstrakt. Halen bæres pænt
med bevægelser. Sita afprøves i yderlige 4 slip, hvor indtrykket af søg, fart
og stil fra første slip bevares. I 4. slip på græsmark, opnår Sita stand ved
hegn. Inden vi når frem rykker Sita igennem hegnet, og parhøns ses flygte fra
området. Sita har i alle slippene vist god jagtlyst og udholdenhed. Kan holdes
for hare. Ingen præmie UK. Dommer: Poul Aagaard Sørensen