Back to All Events

Danmarks Jægerforbund, Thisted; Dommer: Erik Lykkegaard Winkler

DK12423/2014 Diana (billedet)

Diana startes i skrå modvind på majsstub. Den går i en meget høj fart og i en
smuk stil med højt båret hoved og hale. Galoppen er langstrakt. Søget er meget
stort og veldækkende.
I 2. slip i majsstub går Diana som i første slip. God kontakt til føreren.
I 3. slip i brak tager Diana stram stand ved hegn for nykastede høns. Da
føreren er næsten oppe letter der parhøns ret foran Diana og hun er rolig da
de flygter. Diana lægges dæk og der skydes. Komplet ro i skud.
1. præmie

 

DK01278/2015 Settermosen Casablanca

Casablanca (Casa) startes i skrå modvind på vintersæd og fortsætter på
majsstub. Den går i en høj fart og i en god stil med hovedet ført i eller over
ryglinien, passende høj haleføring og en langstrakt galop. Søget er stort og
velanlagt.
Den prøves igen på majsstub hvor den går som i 1. slip.
I 3. slip på raps i skrå sidevind anlægger Casa et stort og veldækkende søg.
Den støder parhøns med fuld respekt. Den prøves igen på stub hvor den fortsat går meget stort og flot. Makker finder fugl bag Casa. I sidste slip i nyplantning har Casa en oplagt chance til parhøns der stødes.
Ingen præmie

 

DK03120/2013 Molly

Molly startes i skrå modvind på opharvet stub. Den går i en høj fart og i en
god stil med hovedet ført i eller over ryglinien, passende høj haleføring og
en langstrakt galop. Søget er stort og velanlagt. Molly finder en hare der
forfølges meget langt.
Ingen præmie

 

DK03257/2012 Vorrehøjs Henna

Henna startes i modvind på opharvet stub. Den går i en høj fart og i en god
stil med hovedet ført i ryglinien, højt ført hale og en langstrakt galop.
Søget er stort og oftest velanlagt.
I 2. slip i brak i skrå sidevind er fart og stil som i 1.slip, og søget er
stort, men til tider lidt åbent. Den får føling med agerhøne, men inden den
får fuglen lokaliseret kommer makker til og bringer fuglen på vingerne. Henna
er rolig da den flygter.
I sidste slip på stub går Henna i et stort og til tider noget uordentligt søg.
Makker finder hare som forfølges og Henna følger efter.
Ingen præmie

 

DK09429/2014 BERTHA

Bertha startes i modvind på majsstub. Den går i en høj fart og i en god stil
med hovedet i eller under ryglinien, høj haleføring og en god galopaktion.
Søget er stort og oftest velanlagt.
Den prøves igen på stub, hvor den går som i 1. slip. Sammen med makker
forsvinder den bag bakkekam og der ses parhøns i luften som Bertha følger lidt
med.
I 3. slip i raps går den fortsat stort og godt. I kant af marken får den
føling med parhøns der kommer på vingerne og Bertha følger lidt efter.
Den prøves igen på stub hvor makker finder fugl 2 gange.
Til sidst i nyplantning er der chance for parhøns der ikke udnyttes.
Ingen præmie.