Back to All Events

Danmarks Jægerforbund; Barbing; Ole Dahl Madsen

DK12422/2014 Murphy

Murphy startes i rapsmark i god vind, hvor den i starten anlægger et passende
stort søg, for derefter at forfalde til flere perioder, hvor den skal animeres
en del. Når den søger koncentreret er farten høj, og stilen smuk med høj
hovedføring, halerørelse og god galopaktion. Ingen fugle i 1. slip. Murphy
afprøves senere i yderligere 3 slip på raps og stub, hvor indtryk af fart og
stil bevares, og den søger nu kontinuerligt. Kontakt ,med parhøns i 3. slip
der bringes ti flugt - kan kaldes til orden - respekterer hare. Makker finder
yderligere et par fugle i dette slip. Forbigår parhøns i god vind i sidste
slip. Ingen præmie UK.