Back to All Events

Danmarks Jægerforbund; Esbjerg

DK05812/2015 Vilslev M. Zoe ( Billedet)

Zoe slippes på majsstub i modvind og anlægger et stort veldækkende søg i høj
fart. Stilen er meget god med langstrakt galopaktion, hovedet ført i og lidt
over ryglinien og med pænt båret hale med bevægelser. Zoe opnår stand, går
villig frem på ordre og rejser præcist parhøns, rolig i opflugt og skud. Hun
afprøves i yderligere et slip, hvor hun fortsætter det gode arbejder. I første
slag mærker hun fært og kaster sig i stand, umiddelbart efter letter parhøns
ret foran Zoe, der forholder sig rolig. Ikke jagtbar. Til slut i slippet opnår
hun stand ved grøft, går lidt treven frem og over grøften, men påviser ikke
vildt. Kort efter på ny stand, umiddelbart efter letter parhøns ret foran Zoe,
der er komplet rolig. Fører tæt på hunden og situationen er jagtbar. En
velgående effektiv unghund, der får sin velfortjente 1. pr. Ukl. Dommer: Hans Peter Clausen

 

DK16897/2011 Aiko

Aiko slippes på majsstub i modvind og anlægger i meget høj fart et stort for
det meste velanlagt søg i god kontakt med fører. Stilen er smuk med højt båret
hoved, langstrakt kraftfuld galopaktion og med halen båret i og lidt under
ryglinien med livlige bevægelser. Har chance til parhøns 2 gange, som partner
påviser/udnytter. I 2. slip på stub og i eng viser han meget smukke takter,
stilen er her fortrinlig og han går i meget høj fart og i et velanlagt søg.
Søger sammen med partner lidt frem, råvildt springer og begge hunde forfølger
det for langt. Ingen pr. Åkl. Dommer: Hans Peter Clausen

 

DK12424/2014 Sally

Sally slippes på majsstub i modvind og anlægger i meget høj fart et stort
veldækkende søg i prima kontakt med fører. Søger fra kant til kant med
korrekte vendinger. Stilen er smuk med højt båret hoved, en langstrakt smidig
galopaktion og med halen båret i højde med ryg og med livlige bevægelser.
Partner påviser og udnytter parhøns lidt fremme i terrænet. Særdeles lydig og
velført. Hun afprøves i yderligere 3 slip og fortsætter sit smukke arbejde.
Har kun forkerte vendinger, når fører kalder på den. Den arbejder stort og med
stor udholdenhed i lange slip. I 2. slip påviser partner parhøns 2 gange og i
sidste slip har Sally en lille chance til parhøns ved hjørne umiddelbart efter
hundene er sluppet. Stand ved mergelgrav, ænder flygter fra området. Sally
rolig ved opflugten. Et meget stort emne, som det desværre ikke lykkedes at
præmiere i dag. Ingen præmie Ukl.