Back to All Events

Danmarks Jægerforbund, Tylstrup.

DK03265/2015 Bjerkaasen's Bs-Siff ( Billedet)

Siff anlægger på stub og vintersæd i modvind et passende stort, og for det
meste velanlagt søg med enkelte forkerte kontaktvendinger hjem til fører.
Farten er høj og stilen er for det meste smuk med høj hovedføring, en energisk
galopaktion og pæn haleføring. Siff afprøves i yderligere tre slip, hvor
indtrykket af fart, søg og stil fastholdes. Har i andet slip på stub en stor
chance til parhøns, som forbigås på åbent felt. I fjerde slip i mose flygter
fasankok fra området hvor Siff er forsvundet. Da vi når frem findes Siff i
højrejst stand. Avancerer villigt, men påviser intet.
Ingen præmie ÅK. Alex Hermansen

 

DK01278/2015 Settermosen Casablanca

Casablanca anlægger på græs i modvind et stort og velanlagt søg i meget høj
fart. Stilen er fortrinlig med højt ført hoved, en langstrakt og smidig
galopaktion samt pæn haleføring, momentvis med bevægelse. Makker støder i
første slip parhøns, som også Casablanca har chance til. Gennem yderligere 3
slip fastholdes det gode indtryk af fart, søg og stil. I andet slip opnås
føling med singlehøne, som flygter inden vi er i en jagtbar situation ? der er
ro i opflugt. I tredje slip i mose opnås kortvarig stand for fasan noget ude.
Fasanen letter inden vi er fremme i en jagtbar situation. Casablanca er rolig
i opflugt. Ingen præmie UK. Dommer: Alex Hermansen

 

DK03120/2013 Molly

Molly anlægger på raps i modvind et noget tilfældigt anlagt søg med interesse
for hegn, for det meste i høj fart og god stil. Hovedet føres for det meste i
og over ryglinjen, men sænkes momentvist. Der savnes i første slip stræk i
galopen og der er pæn haleføring med sparsomme bevægelser. Kontakten kunne
ønskes bedre og der fløjtes meget. Arbejder langt fremme i hegn med fært, og
støder herved fasan. Forholder sig acceptabelt rolig. Molly får chancen igen i
endnu et par slip og arbejder sig noget op både hvad angår fart, søg og stil.
Der kommer mere stræk i galoppen og farten øges. Opnår på stub højrejst stand
som løsnes selvstændigt. Ingen fugle i slippet. I sidste slip i mose finder
makker fasankok i skrub. Ingen præmie ÅK. Dommer: Alex Hermansen

 

DK03257/2012 Vorrehøjs Henna

Henna anlægger på raps og vintersæd i modvind et passende stort og for det
meste velanlagt søg i høj fart og for det meste smuk stil. Hovedet føres højt,
men sænkes momentvist. Galopaktionen er langstrakt og der er pæn haleføring.
Har et par parkeringer og viser nogen interesse i hegn, ligesom der forekommer
enkelte forkerte vendinger. Afprøves i yderligere tre slip, hvor indtrykket af
fart, søg og stil fastholdes. Markerer i andet slip på åben stub kraftigt, men
støder desværre parhøns, dog med respekt.
Ingen præmie ÅK. Alex Hermansen

 

DK12423/2014 Diana

Diana anlægger på vintersæd og stub et stort, og for det meste velanlagt søg i
meget høj fart og fortrinlig stil med høj hovedføring, en smidig og langstrakt
galopaktion samt pæn haleføring med bevægelser. Arbejder godt i et langt slip
uden fugle, men bliver dog lidt vidtløftig mod slut. Afprøves i yderligere 2
slip og fastholder et godt indtryk af fart, søg og stil. Forlader i andet slip
anvist terræn med råvildt, men kommer dog tilbage inden for acceptabel tid. Ej
heller i tredje slip lykkes det at bringe fugl for hunden trods ihærdig
indsats. Ingen præmie UK.  Dommer: Alex Hermansen

 

DK12427/2014 Sita

Sita anlægger på vintersæd og stub et stort, og for det meste velanlagt søg i
høj fart og smuk stil, med høj hovedføring, en smidig galopaktion samt pæn
haleføring med momentvis halerørelse. Arbejder godt i et langt slip uden
fugle. Afprøves i yderligere 3 slip, og fastholder et godt indtryk af fart,
søg og stil. Har i andet slip spinkel chance til fasan, som findes af makker.
Forsvinder i bevoksning hvorfra der ses en fasan i luften uden at situationen
kan bedømmes. Viser i 3. slip respekt for hare og slutter 4. slip af med at
bringe sig i kontakt med fasankok, der letter langt fremme bag læbælte ved
mosekant, uden at situationen i øvrigt kan bedømmes.
Ingen præmie UK. Dommer: Alex Hermansen

 

DK12421/2014 Turbo

Sita anlægger på vintersæd og stub et stort, og for det meste velanlagt søg i
høj fart og smuk stil, med høj hovedføring, en smidig galopaktion samt pæn
haleføring med momentvis halerørelse. Arbejder godt i et langt slip uden
fugle. Afprøves i yderligere 3 slip, og fastholder et godt indtryk af fart,
søg og stil. Har i andet slip spinkel chance til fasan, som findes af makker.
Forsvinder i bevoksning hvorfra der ses en fasan i luften uden at situationen
kan bedømmes. Viser i 3. slip respekt for hare og slutter 4. slip af med at
bringe sig i kontakt med fasankok, der letter langt fremme bag læbælte ved
mosekant, uden at situationen i øvrigt kan bedømmes.
Ingen præmie UK.  Alex Hermansen

 

DK12422/2014 Murphy

Murphy anlægger på græs i modvind et passende stort og for det meste velanlagt
søg, som dog skæmmes af gensidig interesse for/fra makkerhunden. Farten er høj
og stilen smuk. Der er høj hovedføring, en langstrakt og energisk galopaktion
samt pæn haleføring med sparsomme bevægelser. Viser respekt for hare, men har
efterfølgende en lang afstikker bagud på foden heraf. Ingen fugle i slippet.
Viser i yderligere to slip nogen interesse for makker, men fastholder ellers
et udmærket indtryk af fart, søg og stil. I andet slip finder makker
singlehøne, som også Murphy har chance til.
Ingen præmie UK

Earlier Event: March 21
Vinderklasse DKK; Bramming,
Later Event: March 24
Danmarks Jægerforbund, Dianalund