Back to All Events

Engelsk Setter Hovedprøve; Skive

DK10647/2012 Kiwi Line's Sveske

Sveske startes i modvind på stub. Den går i en høj fart og en god stil med
hovedet ført i ryglinien, meget højt ført hale og en god galopaktion. Søget er
stort og oftest velanlagt.
I raps anlægger den et meget stort søg. Den tager stand som holdes længe. Ved
rejseordre når den lige at tage et skridt inden der letter parhøns foran.
Rolig i opflugt og skud.
Den prøves igen i et langt slip på græs. I starten er fart og søg godt, men
mod slutningen bliver søget for snævert og stilen præges af en kort
galopaktion og en lav hovedføring. 2.præmie. Dommer: Erik Lykkegaard Winkler

 

DK01280/2015 Settermosen Chloe

Chloe slippes på majssub i medvind anlægger her et noget tilfældigt søg,som er
præget af en del forkerte vendinger.Farten er god Chloe går i en god
galopaktion og hovedet føres i og under ryglinie og halen føres pænt med
bevægelse.I 2-3 slip på stubmark går Chloe meget svingende med en del stramme
markeringer og noget roden på jordfært. Ingen præmie - Dommer: Jan Koch

 

DK02469/2013 Kiwi Line's Papaya

Papaya startes på græs. Den går i en høj fart og i en god stil med hovedet
ført i ryglinien, højt ført hale og en langstrakt galopaktion. Søget er stort
og der er en del forkerte vendinger i højre side. Papaya forsvinder bag hegn
og er ude af syne et stykke tid.
Den prøves igen på stub i sidevind hvor den anlægger et stort åbent og
uordentligt søg. Ingen præmie. Dommer: Erik Lykkegaard Winkler

 

SE 22101/2011 Red Garlic's Sweet Potato

Starter på stub i modvind. Anlægger her et godt velanlagt søg dog med nogel
stik frem i terræn.
Farten den er smuk med hoved ført højt med en langstarkt galop og
halerørelse.2,slip i skrub søger i starten godt i god kontakt, men vælger at
forlade anvist terræn og går ud af hånd. ingen præmie åben kl. 419. Allan Bredsgaard.

 

SE 25681/2011 Red Garlic's Red Raspberry

Starter på stub i modvind. Anlægger her et godt velnlagt søg med god
udnyttelse af vind og tereæn. Farten den er høj. Stilen den er smuk højt ført
hoved med en langstarkt galop der er halerørelse. forfølger sammen med makker
hare langt ud af anvist terræn. Ingen præmie åben kl. 419. Allan Bredsgaard.

 

SE 13416/2015 Red Garlic's Double Barrel

Double Barrel startes i modvind i majs. Den går i en høj fart og i en god stil
med hoved og hale ført i ryglinien og en kraftfuld galop. Søget er stort og
noget åbent. Den har en skarp markering som den selv løser. Den forsvinder i
skov og er svær at kalde ud.
I 2. slip i raps går den stort og meget åbent og i en periode er den ude af
syne. Makker tager stand langt ude og Barrel styrer målrettet mod denne, går
ind foran stående makker, kører parhøns op og preller langt.
Ingen præmie. Erik Lykkegaard Winkler

 

DK09429/2014 BERTHA

Bertha slippes på stubmark i medvind,anlægger her et meget stort og for det
meste velanlagt søg op med korrekte vendinger og i god kontakt til sin
fører.Farten er meget høj og stilen er god,Bertha går i en meget kraftfuld
galopaktion og hovedet føres for det meste i skulderhøjde og halen bæres
pænt.I 2 slip først i eng senere på majsstub går Bertha igen stort og godt i
høj fart og god stil.Mærker fært kommer for tæt på parhøns og støder disse med
respekt. I 3 -4 slip på stubmark fortsætter Bertha med at gå stort og flot,og
holder fart og stil. Ingen præmie Unghunde klassePræm.:0 Jan Koch

 

 

 

 

Earlier Event: March 24
Danmarks Jægerforbund, Dianalund
Later Event: March 25
Engelsk Setter Hovedprøve; Skive