Back to All Events

FJD Vinderklasse Vildbjerg 7. oktober 2017

Vilslev M. Zoe DK05812/2015 (billedet)

Zoe starter på græs og i brak. Slippet er kort, da makker hurtigt finder fugl. På eng i modvind anlægger den et fornuftigt søg med tilpas bredde og dybde mellem slagene. Den har enkelte forkerte vendinger. Farten er høj. Stilen god til smuk, præget af en langstrakt galopaktion, hvor hovedet føres i niveau med ryglinjen. Halen hænger lidt, og der er bevægelse i vendingerne. På stubmark i skrå modvind starter den godt, men den bliver noget fikseret på hegn. Senere har den en højrejst stand, hvor den avancerer hårdt og langt på ordre. Der påvises ikke vildt. Afprøves to gange i høje olieræddiker. Makker finder fasan og efterfølgende ses fasan flygte i område, hvor den arbejder. Den slutter med højrejst stand i skovkant. Den korrigerer en enkelt gang. Rejser præcist fasan og er komplet rolig i opflugt og skud. På udkastet fugl er den lidt urolig i skud, men viser dernæst en god apport. Fortsætter. Søren Stenhøj Jørgensen

 

Bjerkaasen's Bs-Siff DK03265/2015

DK03265/2015 Bjerkaasen's Bs-Siff Irsk Setter. Siff afprøves i roer. Afsøger marken i et bredt og arealdækkende søg, med tilpas dybde imellem slagene. Farten er høj. Siff arbejder i god kontakt til sin fører. Straks hundene er sluppet, og søger i hver sin retning, opnår makkerhunden stand. Siff afprøves i yderligere 4 slip, i henholdsvis roer og senere på stub/græsmark. Siff bevarer det gode indtryk, hvad søg og fart angår. På stub- og græsmarken er stilen smuk, med hovedet ført i niveau med ryglinjen og derover, langstrakt galopaktion, samt sparsom halerørelse. Siff har i 4. slip på stub chance for en flok høns, som makkerhunden bringer på vingerne. Siff udgår. Mogens Vestergaard Hansen

 

FJD´s Vinderklasse for stående engelske hunde den 7. oktober 2017 ved Hegnsvig

2. heat og matchning 2. heat blev afviklet i høje olieræddiker og en enkel stubmark i modvind. Matchningen blev afviklet på stub i modvind.

Følgende 8 hunde kom med i 2. heat

Startnr. 1 ES Otis 1B

Startnr. 2 GS Troldmarkens Jill-Sif 2B

Startnr. 3 ES Bjerndrups Messi 1B

Startnr. 4 ES Senja´s U Selfie 1B

Startnr. 5 ES Heegaards Sivah 3

Startnr. 6 P Boelsgaards Monet 1B

Startnr. 7 IS Vilslevs Zoe 3

Startnr. 8 P Fugledes Ultra 1B

2. heat og omprøvning

Otis – Jill-Siff Otis anlægger et godt søg, hvor lidt mere bredde var ønskeligt. Den kaldes til orden ved makkers resultatløse stand. Jill-Siff anlægger sit søg i venstre side og bliver noget fokuseret på hegn. Den opnår højrejst stand i marken. Den avancerer villigt, men påviser ikke fugl. Der ses fasan løbe fra stedet. Den støder til sidst fasan langt fremme i hegn. Den respekterer den flygtende fugl. Otis omprøves

Jill-Siff fortsætter med 3 Messi – Selfie Messi anlægger et fornuftigt søg. Slippet er yderst kort. Selfie kan slet ikke komme i gang. Messi omprøves Selfie udgår.

Sivah – Monet Sivah søger frem i hegn, hvor den findes i stand. Den følger op ad et par gange og rejser til sidst fasan. Den er acceptabel rolig i opflugt og skud, men slutter med at knaldapportere den fældede fugl. Monet søger lidt fremadrettet og mangler bredde i sit søg. Den opnår højrejst stand. Den går villigt frem på ordre og rejser præcist fasan. Den er lidt urolig i opflugt og slutter med at knaldapportere den fældede fugl. Sivah fortsætter med 3 Monet fortsætter med 2B

Zoe – Ultra Zoe arbejder ensidigt i venstre side med lidt stik frem i terræn. Ultra anlægger indledningsvis et fornuftigt søg på bredden, men det bliver efterfølgende lidt tilfældigt. Zoe fortsætter med 3 Ultra omprøves

Omprøvning

Otis – Messi Otis anlægger her et stort og veldækkende søg. Messi mangler bredde og fremdrift i sit søgsoplæg. Otis fortsætter med 1B

Messi omprøves Messi – Ultra Messi anlægger på stubmark et stort søg med brede udslag. Det bliver dog noget fremadrettet og åbent. Ultra anlægger et fornuftigt søg, der dog er lidt fokuseret på venstre side. Den forsvinder bag ved læhegn, hvor den findes siddende. Der er set en hare flygte fra stedet. Begge hunde stilles lige. Messi fortsætter med 2B Ultra fortsætter med 2B

Matchning Til matchningen overgik 7 hunde i rangeret rækkefølge

1 ES Otis 1B

2. P Fugledes Ultra 2B

3 ES Bjerndrups Messi 2B

4 P Boelsgaards Monet 2B

5 ES Heegaards Sivah 3

6 IS Vilslevs Zoe 3

7 GS Troldmarkens Jill-Sif 3

Jill-Siff – Zoe Jill-Siff anlægger et stort og flot søg i en smuk stil. Zoe bruger tid på fært og har en stand, som den selv løser. Jill-Siff over Zoe Zoe udgår

Jill-Siff – Sivah Jill-Siff fortsætter sit gode søgoplæg. Sivah bliver meget følsom og har en del markeringer. Jill-Siff over Sivah Sivah 6. vinder

Jill-Siff – Monet Jill-Siff arbejder fortsat stort og godt i en smuk stil. Monet anlægger indledningsvis et godt søg, men den dækker ikke marken på samme vis som makker, og den slutter med at gå ned i kadance - fart og stilmæssigt. Monet 5. vinder

Jill-Siff 4. vinder

Messi – Ultra Messi anlægger indledningsvis et godt søg, men som slippet skrider frem mangler der søgsbredde og det lægges i højre side af marken. Ultra anlægger et stort bredsøg og passer sin mark slippet igennem. Ultra over Messi Messi 3. vinder

Ultra – Otis Ultra anlægger et noget fremadrettet søg, der samtidig skæmmes af roden på fært. Otis anlægger et stort og fornuftigt søg. Han passer sin mark. Otis over Ultra Ultra 2. vinder Otis 1. vinder

Motivering 6. vinder Sivah En hund af godt format med to fugletagninger og knaldapport på dagen. Formatet i matchningen betinger placeringer.

5. vinder Boelsgaards Monet Monet er en hund af stort format med 3 fugletagninger på dagen. Heraf en knaldapport i 2. heat. Søgsoplæg og stilen betinger placeringen.

4. vinder Troldmarkens Jill-Siff En hund af meget stort format med en fugleapportering og knaldapport på dagen. Dagspræstationen betinger placeringen.

3. vinder Bjerndrups Messi En hund af stort format med en fugletagning på dagen. Den kan ikke holde kadancen, som dagen skrider frem, og bliver slået sit søgsoplæg.

2. vinder Fugledes Ultra En hund af stort format med en fugletagning på dagen. Søgsoplægget i matchningen betinger placeringen.

1. vinder med CK Otis En hund af stort format med 1 komplet fugletagning på dagen. Den fastholder sit format hele dagen igennem.

Tak til FJD for at måtte dømme denne veltilrettelagte prøve. Tak til prøveleder, terrænledere og hjælpere. Lang tid siden, at jeg har fået stegt flæsk og persillesovs. Også tak til mine to meddommere for konstruktiv sparring i marken. Søren Stenhøj, 162 ordførende