Back to All Events

Vinderklasse ved Terkelsbøl 24 oktober 2017

Bjerkaasen's Bs-Siff DK03265/2015

Siff slippes på græs og raps i modvind og anlægger her et meget stort velrevierende søg i meget høj fart. Søger i god kontakt fra kant til kant på den store mark. Stilen er smuk med hovedet ført i og over ryglinjen, en lang smidig galopaktion og med halen båret lidt under ryglinjen med momentvise bevægelser. Har et par gange kortvarig stand, som løses selvstændigt. Slutter slippet med liggende stand, på ordre går den meget villigt frem, rejser præcist en lille flok agerhøns, komplet rolig i opflugt og skud og viser udmærket apport på en anskudt fugl. Hun afprøves i yderligere et slip, hvor hun viser samme smukke takter, opnår stand og da fører er på vej op løser hun. Fortsætter VKL 1B. HP. Clausen

DJ´s efterårsvinderklasse i Terkelsbøl den 24. oktober 2017

2. heat og matchning 2. heat og matchning foregik i udlægsmarker og på stub i modvind. Følgende hunde blev medtaget:

P Fugledes Tinka 1A

GS Åens Hr. Whitefoot 1B

ES Tobølbjergs Sus 1A

GS Vajskær Cora 1B

ES Bjerndrups Zanka 1A

IS Bjerkaasens BS Siff 1B

ES Heimstulens Malala 2B

Tinka – Whitefoot Tinka anlægger et stort og flot søg i en fortrinlig stil. Den opnår højrejst stand. På ordre går den villigt frem og rejser præcist agerhøns. Den er komplet rolig i opflugt og skud. Den viser en god apport. Whitefoot anlægger et fornuftigt søg i en smuk stil. Den dækker ikke helt marken på samme måde som makker. Tinka fortsætter 1A Whitefoot omprøves

Sus – Cora Sus anlægger et stort bredsøg med tilpas dybde mellem slagene. Stilen er smuk. Der trædes 2 agerhøns op bag ved Sus og makker. Ved koblingsordre opnår makker stand for agerhøns. Cora anlægger et stort bredsøg med tilpas dybde mellem slagene. Stilen er smuk. Der trædes 2 agerhøns op bag ved Cora og makker. Ved koblingsordre opnår Cora liggende stand. Den går villigt frem på ordre og rejser præcist agerhøns. Den er rolig i opfløj og skud. Den viser en god apport. Sus fortsætter 2B Cora over Sus - fortsætter 2B

Zanka – Siff Zanka anlægger et godt bredsøg med fornuftig dybde mellem slagene. Stilen er smuk. Den opnår højrejst stand. Den går villigt frem på ordre og rejser præcist agerhøne. Den tager samtidig en agerhøne i rejsningen. Der er ro i skud. Der skydes forbi. Den fangede agerhøne afleveres korrekt. Siff anlægger et stort bredsøg med en god dybde mellem slagene. Stilen er smuk. Makker finder fugl. Zanka fortsætter 1A Siff fortsætter

1B Malala – Whitefoot Malala anlægger et begrænset søg tæt på fører. Viser i slippet spontan sekundering samt sekundering med støtte ved makkers resultatløse stande. Whitefoot anlægger et fornuftig søg med god bredde og fornuftig dybde. Den har to gange stand uden påvisning af vildt. Malala udgår Whitefoot fortsætter 2B

Følgende hunde overgik – rangeret – til matchning:

P Fugledes Tinka 1A

ES Bjerndrups Zanka 1A

IS Siff 1B

GS Cora 2B

ES Sus 2B

GS Åens Whitefoot 2B Whitefoot – Sus Begge hunde anlægger indledningsvis et stort søg, og som slippet skrider frem fastholder Sus det gode indtryk fra tidligere, mens Whitefoot trættes. Sus over Whitefoot

Sus – Cora Sus og Cora anlægger begge to et stort bredsøg med tilpas dybde mellem slagene. Begge hunde i en smuk stil. Hundene er meget lige i det lange slip, hvorfor præstationen fra 2. heat bliver afgørende for den endelige rangering. Cora over Sus

Cora – Siff Cora anlægger et stort bredsøg med god dybde mellem slagene. Den opnår liggende stand. Den avancerer villigt og rejser præcist agerhøns. Der er ro i opflugt og skud. Der fældes 2 fugle i et skud. Cora forsøger at apportere begge fugle samtidig, hvilket ender med, at hun skal animeres flere gange for at gennemføre apporteringen af de to emner. Apporteringsarbejdet burde være væsentligt mere effektivt og hurtigt. Siff anlægger et stort bredsøg med tilpas dybde mellem slagene. Den fortsætter det gode indtryk søgs- og stilmæssigt fra tidligere. Cora 4. vinder Siff 3. vinder (2B)

Zanka – Tinka Zanka starter med at slå bag ud i marken for at hente vind. Dette sammenholdt med, at Zanka ikke kan holde kadencen fra tidligere gør, at han overlader terrænet til makker. Tinka søger stort og flot i en fortrinlig stil. Zanka 2. vinder med CK (1B) Tinka 1. vinder med CK (1A) og Cacit

Motivering 4. vinder Cora Cora er en effektiv hund af stort format med 3 komplette fugletagninger på dagen – heraf 1 i 2. heat og 1 i matchningen. To af de 3 fugletagninger blev efterfulgt af gode apporteringer. Dårligt apporteringsarbejde i matchningen betinger placeringen.

3. vinder Bjergagers Siff Siff er en hund af stort format med 1 komplet fugletagning på dagen. Den har dagen igennem fastholdt et godt indtryk, men den må se sig slået på fugl 2 gange i eftermiddagens afprøvning.

2. vinder Bjerndrups Zanka med CK Zanka er en hund af stort format med 3 komplette fugletagninger på dagen – heraf 1 i 2. heat. Den slås i matchningen af en bedre gående hund.

1. vinder Fugledes Tinka med CK og Cacit Tinka er en hund af meget stort format med 2 komplette fugletagninger – heraf 1 i 2. heat. Den holder formatet hele dagen igennem. En dejlig hund at følge.

Afrunding På H P Clausen og egne vegne skal der lyde en tak til Danmarks Jægerforbund for invitationen. Tak til prøveleder Allan Bredsgaard og hans hjælpere for en god og veltilrettelagt prøve med dejligt mange fugle på terrænerne. Også tak til H P for god sparring i marken. Sandby, den 25. oktober 2017 Søren Stenhøj, ordførende 162

Earlier Event: October 22
Vinderklasse d. 22 oktober 2017
Later Event: October 28
FJD Ballum - ÅK/UK. 28. oktober 2017