Back to All Events

FJDs prøve på Midtfyn - AK/UK

DK09385/2016 Vilslev Nemo ( billedet)

Nemo slippes i efterafgrøde. Han anlægger et stort og ganske velanlagt søg. Farten er god. Stilen er god, med hovedet ført i og over skulderhøjde, en lang og smidig galopaktion, og pænt ført hale med let bevægelse. Nemo mærker straks han er sluppet fasaner. Sammen med makker presses disse på vingerne og forfølges kort. Senere i slippet ses flere fasaner i luften uden at situationen kan vurderes. Nemo viser i slippet respekt for flygtende råvildt. Senere i slippet forsvinder Nemo for os i den uoverskuelige efterafgrøde. Han kobles da vi atter får kontakt med ham.2. slip på vintersæd: Her søger Nemo passende stort med korrekte vendinger, i høj fart og en smuk stil. Højt båret hoved, en langstrakt og smidig galopaktion, og pænt ført hale med let bevægelse. Respekterer flygtende hare to gange. Makker finder en agerhøne.3. slip på raps: Igen søger Nemo passende stort og veldækkende. Fart og stil som tidligere. Han kaster sig i liggende stand. Denne holdes fint til vi når derud. På ordre rejser han behersket parhøns. Han er rolig i opflugt og skud. 1.pr. UK - Anders Warming

 

DK07988/2009 Højfyn's Blis

Blis slippes på vintersæd. Hun anlægger et passende stort søg med enkelte forkerte vendinger. Farten er god. Stilen er lidt svingende. Hovedet føres for det meste i skulderhøjde, men sænkes momentvis. Galopaktionen virker i perioder noget kort og tung. Halen føres hængende uden bevægelse. 2. slip på opharvet stub/kål: På opharvet stub søger Blis i mindste lag. Da vi kommer over i kålen søger hun passende stort, og opnår stand. På ordre går hun behersket frem til hvor en agerhøne er slået af rovfugl. Mens hun undersøger dette letter parhøns til venstre for hende. Hun er rolig da de flygter. 3. slip på raps: Her søger Blis som tidligere noget svingende. I perioder passende stort senere lidt snævert. Makker finder parhøns. Ingen pr. ÅK - Anders Warming

 

DK04760/2014 Heggelifjellets Rex

Rex slippes på vintersæd. Han anlægger et passende stort og for det meste ganske velanlagt søg. Har enkelt afstikker bagud i terrænet på jordfært. Farten er god. Stilen er god. Hovedet føres for det meste over ryglinien, men sænkes momentvis noget. Galopaktionen er let og tilpas lang og halen føres pænt med sparsom bevægelse. 2. slip på opharvet stub: Her søger Rex begrænset og der dirigeres og råbes en del efter ham. Makker bringer sig i kontakt med agerhøns tre gange. Ingen pr. ÅK - Anders Warming

 

DK01441/2013 Settermosen Baja

Baja slippes på rapsmark. Der er ingen vind. Søget er stort, åbent og selvstændigt anlagt. Farten er høj, stilen god med høj hovedføring, let hængende hale, lang smidig galopaktion. Lige da hundene slippes, viser Baja tegn på fært, der flygter et par høns, hun viser acceptabel respekt. Prøves igen senere på rapsmark. Starter i et velanlagt bredsøg, men senere bliver dette alt for åbent og selvstændigt. Forbigår parhøns som makker støder. Ingen pr. - Jørgen Gordon Andersen

 

DK01436/2013Settermosen Bill

Bill slippes på rapsmark. Der er ingen vind. Søger i et passende stort og velanlagt søg i god kontakt til fører. Stilen er smuk, flot hoved og haleføring, lang smidig galopaktion. Makkerhund finder fugl. Bill viser spontan sekundering. I andet slip på stubmark starter han i et stort og særdeles velanlagt bredsøg, men senere bliver søget meget stort, åbent og fremmadrettet uden kontakt til fører. Svær at koble. Ingen pr. Jørgen Gordon Andersen

 

DK01281/2015 Settermosen Chantal

Chantal slippes på vintersæd/stub. Hun anlægger et passende stort søg med enkelte forkerte vendinger. Farten er god. Stilen er god. Hovedet føres for det meste i skulderhøjde, men sænkes momentvis, let og smidig galopaktion og halen føres hængende med sparsom bevægelse. 2. slip på opharvet stub: Her søger Chantal godt. Makker opnår stand. Chantal nægter at sekundere. Ingen pr. ÅK. - Anders Warming