Back to All Events

Danmarks Jægerforbund - Schackenborg Vinderklasse

DK03265/2015Bjerkaasen's Bs-Siff (Billedet)

Siff starter på græs i god vind. Søget er meget stort og velanlagt med prima udnyttelse af vind og terræn. Farten er meget høj. Stilen er fortrinlig. Hun opnår stand midt på marken. Lige inden avanceordre flygter agerhøns ret foran. Ro i opflugt og skud. Hun afprøves igen på raps. Fortsætter de gode takter. Opnår stand ved gærde. Avancerer villigt på ordre og rejser hårdt og præcist parhøns. Der er komplet ro i opflugt og skud. Fortsætter. - Poul Vestervang

1. Vinder med CACIT

 

DK13101/2011 Mårup Storm

IS Mårups Storm slippes på rapsmark i modvind, her viser den et velanlagt bredsøg. I et godt samarbejde med fører. Farten er høj og stilen er god med høj hovedføring hvor galopaktionen præges af en kort forbensaktion. Storm spontan sekundere på meget langt afstand 2 gange i slippet. Makkerhund finder fugl langt fremme i terrænet som Storm ikke lastes for. Storm er ude i yderligere 3 slip hvor søg, fart og stil er som i 1.slip. I 2.slip på ræddikemark i modvind opnår Storm højrejst stand ved gærde, Storm avancere villigt på ordre og rejser præcis parhøns, Storm er noget urolig ved opflugt og skud. I 3.slip på rapsmark i modvind, makkerhund finder og behandler fugl. Dette var en chance til Storm. I 4.slip på rapsmark i modvind, opnår Storm højrejst stand, avancere villigt på ordre og rejser præcis parhøns, Storm er komplet rolig ved opflugt og skud. Forsætter Kategori 1B

2. Vinder med HP 

 

2.heat

Efter votering vælger dommerteamet at starte 2. Heat med 2 stk.1A, 9stk.1B og 2stk. 2A hunde. I alt 13 hunde. Efter lodtrækning starter

1. slip kat. nr. 27 Joker og kat. 12 Selfie. Joker anlægger et passende søg foran sin fører i en smuk stil, vi savner her noget intensitet og jagtiver, viser spontan sekundering, makker finder og behandler agerhøns. Selfie anlægger et godt anlagt søg foran sin fører med enkelte forkerte vendinger, stilen er præget af en noget tung galop, opnår stand, avancerer villigt på ordre og rejser præcist agerhøns. Pga. af manglende intensitet og de forkerte vendinger i søget sættes Selfie nu til 2 B. I dette slip, Selfie over Joker, som sættes ned til 1B

2.Slip kat. 1 Wayne og kat. 20 Siff Wayne anlægger et bredt søg med dybe udslag foran sin fører, sekunderer spontant makker, makker finder hurtigt 2 gange agerhøns helt op af skel i modsat side, Wayne lastes ikke disse, omprøves Siff skærer ret til venstre under vind og helt op til skel opnås hurtigt stand. Ret foran i jagtbar afstand flygter agerhøns, dette gentager sig kort tid efter, begge gange under fuld respekt. Siff har løst denne vanskelige opgave perfekt og fortsætter med 1A, Siff over Wayne

3. slip kat. 6 Athos og kat. 32 Hetja Athos lægger ud i et meget voldsomt søg i høj fart, langt ude mærker Athos fært, trækker op i vinden og opnår stand, avancerer villigt på ordre, men er for urolig i opflugt – udgår Hetja anlægger et stort bredt søg perfekt anlagt på vinden, mod slutningen af slippet går Hetja over vej og søger op langs hegn trods førerens protester. Da Hetja er på vej tilbage ser den sin fører, vender og søger endnu længere væk. Stilen er præget af et ikke for højt båret hoved. Pga. det voldsomme søg sættes Hetja i 2 B – fortsætter

4. slip kat. 26 Oluf og kat. 17 Beta Oluf anlægger et kolossal stort søg med for langt i mellem slagene, opnår langt ude stand, udløser selv. Kort efter stand igen meget langt ude, følger op, nægter at avancere på ordre. - udgår Beta anlægger et særdeles bredt men defensivt søg en enkelt gang bag føreren, stilen er præget af en krum ryg og ikke for højt båret hoved. Opnår stand, der gives flere ordre, avancerer for trægt. --- udgår

5. slip kat. 34 Capitane og kat. 29 Calle. Capitane slår hårdt ud til højre og opnår stram stand, avancerer hårdt på ordre og rejser præcist agerhøns, ro i opflugt og skud, bliver derefter lidt åben i søget, stand igen, avancerer på ordre, intet vildt, slår under vind, stand og agerhøns flygter ret foran, igen rolig, der er yderligere agerhøns på terrænet. Fortsætter – 1B Calle søger bredt på marken med tilpas afstand mellem slagene, vi savner her i dette slip noget fremdrift og jagtlyst, galoppen bliver derved vuggende og lidt slap. Der trædes agerhøns op ved Calle. --- udgår

6. slip kat. 9001 Sandy og kat. 9004 Storm. Sandy anlægger her et noget defensivt søg, tidvist bagud i terrænet, fremme ved remise ses enkelt agerhøne i luften ret foran Sandy, en oplagt chance. Der var yderligere 2 agerhøns i området. Stand uden påvisning af vildt. – udgår Storm søger bredt i god kontakt til føreren med passende afstand mellem slagene, er meget lydig og velført, stilen præges af en noget kort forbens aktion som giver en gyngende galop, opnår stand ved remise, avancerer hårdt på ordre, agerhøns ses i luften uden situationen kan bedømmes. Fortsætter 1B

7. slip kat. 8 Max og kat. 1 Wayne omprøvning Max er meget dirigerbar og søger med korrekte vendinger foran sin fører, opnår stand, småfugl flygter, Max virker her noget følsom på næsen, stand ved kvasbunke, i jagtbar afstand flygter enlig agerhøne, er rolig. Makker bringer sig i kontakt med agerhøns bag Max, der er yderligere en chance på terrænet. Udgår Wayne søger i andet slip igen i et skolet og velopdragent søg, har 2 markeringer hvor den selv løser, har 2 meldte stand hvor agerhøns flygter ved sidste situation, dog udenfor jagtbar afstand. Virker lidt følsom. 2B fortsætter

Efter votering rangeres som følger: 1. Siff 2. Capitane 3. Storm 4. Joker 5. Hetja 6. Selfie 7. Wayne

Matchning

Wayne – Selfie I et område med adskillige par nyslåede agerhøns markerer hundene en del. Sluttelig opnår Wayne skarp stand, i jagtbar afstand letter agerhøns ret foran, ro i opflugt og skud. Imens holdes Selfie velopdragent tilbage, Wayne over Selfie

Wayne – Hetja Begge slår godt ud på vinden, Wayne må dog her se sig slået af Hetja, som anlægger et særdeles bredt søg i god kontakt til føreren. Hetja over Wayne

Hetja – Joker Begge hunde slår hårdt ud, Joker har en forkert vending og en meldt stand uden påvisning af vildt. Det positive er at den smukke stil bibeholdes. Hetja opnår stand 2 gange, udløser den første selv, ved anden stand avancerer Hetja på ordre uden at påvise vildt, der gives ordre til at koble, under kobling flygter høns ret foran Hetja, Hetja over Joker

Hetja – Storm. Begge slår godt ud på vinden, hurtigt får Storm stand, avancerer hårdt på ordre, agerhøns flygter, ro i opflugt og skud, Hetja dækkes ned ved situationen. Storm over Hetja

Storm – Capitane Begge søger flot ud på vinden, Capitane opnår stand, udløser selv og gå ret op i vinden og opnår igen stand, preller derefter overflyvende agerhøns,- udgår Storm søger virkelig flot på vinden, opnår stand, avancerer kanon hårdt, agerhøns flygter og Storm er acceptabel rolig.

Dette gør at vi nu er nået til finaleslippet mellem Storm og Siff Begge hunde slår flot ud i brede slag, Storm til højre og Siff til venstre-helt ud til kanten af marken, Begge vender korrekt på vinden, efter nogle slag søger Storm ret frem i vinden, mens Siff til stadighed søger korrekt, Siff over Storm.

Dette giver følgende placering og motivering.

Kat. nr. 12 Selfie Har på dagen 2 godkendte situationer og er en godt gående Engelsk Setter der hele tiden søger med det jagtlige for øje – 6 vinder

Kat. nr. 1 Wayne. Har på dagen 3 godkendte fuglesituationer og er en stort gående og veldresseret Gordon Setter der arbejder særdeles godt sammen med sin fører 5. vinder

Kat. 27 Joker. Har på dagen 1 korrekt fuglesituation, en engelsk Setter der med smuk stil, der veldresseret afsøger terrænet, effektiviteten betinger placeringen.

Kat. nr. 32 Hetja. Har på dagen 4 situationer, en meget stort gående og effektiv Engelsk Setter med en anelse lav hovedføring, er særdeles effektiv. Dressuren ligger på kanten. 3. vinder.

Kat. nr. 9004 Irsk setter Storm er en særdeles veldresseret, effektiv og har på dagen 4 korrekte fuglesituationer. 2. vinder med HP Kat. nr. 20

Rødsetter Siff er en tophund der er komplet dresseret, arbejder konstant i kontakt med sin fører og har på dagen 4 godkendte fuglesituationer, en total fejlfri dagspræstation gør at Siff naturligvis bliver 1.vinder med HP og Cacit.

Sluttelig vil jeg gerne takke mine 3 meddommere for et fremragende samarbejde, ligeledes vil jeg gerne takke terrænleder Martin Pedersen og hans søde hustru der dagen igennem servicerede os og var terrænledere. Jeg har aldrig oplevet et mere velegnet markprøveterræn. Endelig vil jeg gerne takke Danmarks Jægerforbund for den tillid man har vist mig ved at lade mig være ordførende dommer på årets største forårsvinderklasse. Ordførende dommer på jægerforbundets forårsvinderklasse Flemming Fuglede Jørgensen

Later Event: March 17
Dansk Jagthunde Derby 2017