Back to All Events

Danmarks Jægerforbund UK/ÅK - Ballum

DK05812/2015Vilslev M. Zoe

Zoe slippes på græs / stubmark, hvor den anlægger et stort og til tider noget åbent søg. Stilen går an, hovedet føres i ryglinje og lidt under, god galopaktion og pæn haleføring med bevægelser. Den er energisk og udholdende, lydig og velført. Chance til parhøns som makkerhunden støder. I 2. slip på græsmark, anlægger Zoe nu et passende stort og veltilrettelagt søg, udnytter vinden og terrænnet godt, stilen er nu smuk, passende høj hovedføring, god galopaktion og pæn haleføring med bevægelser. Opnår stand ved kanalkant, på ordre rejser Zoe præcis parhøns, ro i opflugt og skud. 1. præmie UK - MArtin Clausen

DK04760/2014 Heggelifjellets Rex

Rex slippes på græsmark, men går straks af hånd, støder parhøns ved ejendom, preller en del, er gået forbi parhøns. Søg, fart og stil er ikke til at bedømme. Ingen præmie ÅK - Martin Clausen