Back to All Events

DKK Vinderklasse Bramming

DK04277/2013 Red Garlic's Red Pepper

Pepper slippes på majs i modvind. Pepper søger med store dybe udslag med korrekte vendinger, passende afstand mellem slagene. Farten er høj. Stilen er smuk, højt ført hoved, lidt kort forbens action, noget højt ført hale med livlig bevægelse. Kontakten er god. 2. slip opharvet majs i modvind. Har her en liggende stand, han selv løser. Han støttes til sekundering på makkers resultatløse stand. 3. slip Pepper starter noget hårdt ind i marken og efterlader uafsøgt terræn. Herefter afsøger han marken på bedste vis. 4. slip raps i modvind, starter igen offensiv. Afsøger marken med stor intensitet. I lavning findes han i stand, kort inden fører når frem, rykker pepper og står igen, på rejse ordre flygter parhøns præcist foran Pepper. Han er rolig i op flugt og skud. 5. slip majs modvind. Kort efter hundene er sluppet finder makker parhøns. Pepper opnår stand et stykke ude. På ordre avancerer han hårdt og langt frem uden at påvise vildt. Fortsætter. - Sv. Åge Vad

 

DK13100/2011 Mårup Cato

Cato slippes på majs i modvind. Søget er godt anlagt med store dybe udslag og passende afstand mellem slagene, god udnyttelse af vind og terræn. Farten er god til moderat. Stilen er i starten god med højt ført hoved, en lidt kort action, halen bæres pænt. Efter 8 min. føres hovedet i skulderhøjde og under, actionen præges af kort stikkende forbens action, halen føres lavt uden bevægelse. Kontakten er god. Cato er ude i yderlig 2 slip, hvor søget er i mindste lag. Cato slutter med højrejst stand, inden fører er fremme, drejer Cato hovedet og kikker tilbage, hvorefter han avancerer hårdt frem og bringer parhøns til flugt. Han kaldes til orden. Udgår. Thomas Klit

 

Dansk Kennel Klub International Vinderklasse v/Bramming den 29. marts 2017 2. Heat og matchning.

Følgende hunde overgår til 2. heat, nævnt i lodtrækningsrækkefølge:

15. IS. Red Garlic’s Red Pepper 2B

26. ES. Hamlagrø’s Purdey 1B

25. B. Midtvejs Loke 2B

09. ES. Nordvestjyden’s Filip 2B

01. GS. Troldmarkens Jill-Sif 2A

29. GS. Åens Hr. Whitefoot 1B

16. GS. Puronpeän Unicka 2B

IS. Red Pepper - ES. Purdey. Pepper starter i et stort men lidt åben søg og forbi går parhøns som makkeren finder. Purdey går i et stort og godt tilrettelagt søg, han bringer sig i kontakt med fugl, men under udredningen flygter agerhøns som Purdey respekterer. Begge fortsætter.

B. Loke - ES. Filip. Loke starter lidt svagt men går sig op i et stort, men lidt tilfældigt anlagt søg. Filip går i et stort og godt tilrettelagt bredsøg, men med enkelte forkerte vendinger. Begge fortsætter.

GS. Sif - GS. Whitefoot. Sif starter med et lidt dumt slag ind midt i marken, men derefter går hun i et stort og godt tilrettelagt søg. Whitefoot går i et noget snævert søg udelukkede i højre side og går flere gange af den anviste mark. Begge omprøves.

GS. Unicka - GS. Whitefoot. Unicka går i et tilpas stort og godt tilrettelagt søg. Whitefoot går nu i et noget mindre søg med flere forkerte vendinger. Unicka omprøves og Whitefoot fortsætter.

GS. Unicka - GS. Sif. Unicka starter i et stort og godt tilrettelagt søg, men trættes en del til slut i slippet. Sif går igen i et stort og godt tilrettelagt søg. Hun søger godt under vind og opnår stand, men agerhønsene flygter og Sif respekterer prompte. Begge fortsætter.

Rangering inden matchning:

ES. Hamlagrø’s Purdey 1B

GS. Troldmarkens Jill-Sif 2A

GS. Åens Hr. Whitefoot 2B

ES. Nordvestjyden’s Filip 2B

IS. Red Garlic’s Red Pepper 2B

B. Midtvejs Loke 2B

GS. Puronperän Unicka 2B

Unicka - Loke. Begge starter I et stort og godt tilrettelagt søg, men som slippet skrider frem ligger Unickas søg over Loke og Loke forbliver uplaceret.

Unicka - Pepper. I et noget kort slip hænger Unicka på makkeren og vil ikke gå sig fri. Unicka bliver 6. vinder Pepper fortsætter

Pepper - Filip. Pepper går i et stort og godt tilrettelagt bredsøg i god kontakt til føreren. Filip starter i et stort og godt tilrettelagt søg, men det bliver for åbent og frem ad rettet. Filip bliver 5. vinder Pepper fortsætter

Pepper - Whitefoot. Pepper går igen i et stort og godt tilrettelagt søg i høj fart. Whitefoot starter med en forkert vending og søget ligger under makkerens. Whitefoot bliver 4. vinder. Pepper bliver 3. vinder

Sif - Purdey. Begge hunde starter i et stort og godt tilrettelagt søg, men med et plus til Purdey. Da der bliver givet koblingsordre, opnår Purdey en kortvarig stand, men løser han selv. Vi vælger at fortsætte slippet, men nu overlader Sif marken til Purdey som fortsætter sit gode søg. Sif bliver 2. vinder og Purdey 1. vinder m. HP Motivering:

1. vinder m/HP. ES. Hamlagrø’s Purdey er en hund af et meget stort format, der på dagen har to fugletagninger, den ene komplet og han vinder finaleslippet på søgsoplæget.

2. vinder. GS. Troldmarkens Jill-Sif er en effektiv ung hund af et meget stort format, der på dagen har to fugletagninger uden rejsning og bliver i finalen slået på søgsoplæget.

3. vinder. IS. Red Garlic’s Red Pepper er en hund af et godt format, der på dagen har en fugletagning uden rejsning og forbigåelse af agerhøns i 2. heat betinger placeringen.

4. vinder. GS. Åens Hr. Whitefoot er en hund af et godt format, der på dagen har to fugletagninger, den ene komplet, men søgsoplæget i 2. heat og matchningen betinger placeringen.

5. vinder. ES. Nordvestjyden’s Filip er en hund af et meget stort format, der på dagen har en fugletagning med en noget træg avance og søgsoplæget i matchningen betinger placeringen.

6. vinder. GS. Puronperän Unicka er en hund af et godt format, der på dagen har en fugletagning uden rejsning og søgsoplæget i matchningen betinger placeringen.

 

Ordf. dommer Jan Andreasen