Back to All Events

Dansk Jagthunde Derby 2017

Settermosens Charites

slippes på opharvet græsstub i modvind. Straks efter slip opnår Charites liggende stand, som holdes godt, på ordre går hun villigt frem på agerhøns, som letter, Charites forholder sig rolig ved opflugt. 2. slip på vintersæd i modvind, senere sidevind. Søget er med gode brede slag, senere store slag, godt lagt på vinden foran føreren. Farten høj. Stilen Smuk, højt ført hoved og hale i rygliniens forlængelse, god galop. Slutlig dækkes Charites af og der skydes over hunden, som forholder sig rolig. 1. pr. Fortsætter.

 

Settermosens Chantal

slippes på majsstub i modvind. Søget er godt anlagt med brede slag lagt på vinden foran føreren. Farten høj. Samarbejdet med føreren i orden. Ingen fugle i slippet. 2. slip på vintersæd i side og modvind søger Chatal fortsat godt. Stilen er god, hovedet bæres i og over rygliniens forlængelse, halen lidt hængende, god galop. Chatal har en markering ved hegn, som hun selv udløser. 3. slip i raps. Umiddelbart efter slip støder Chatal parhøns som lå oplagt i vinden. igen præmie

 

Tyson

slippes på raps, anlægger her i god til høj fart et noget ungdommeligt søg, noget fokuseret på hegn, stilen er god med en kraftfuld galopaktion og højtbåret hoved, chance til fugl som makkerhund finder. 2, slip på brak/stub bevarer her indtryk fra tidligere, viser i slippet sekundering af makkerhund’s resultatløse stand, der bliver i slippet trådt fugl op på afsøgt terræn. Ingen præmie - 

 

Vilslevs Zoe

starter i rapsmark i modvind. Stikker hårdt frem i terrænet uden at vise bredsøg og opnår straks stand. Makkerhunden kommer til og Zoe rykker kontant frem i ny stand. Makkerhunden går foran Zoe og rejser hendes fugle. Zoe forholder sig rolig da fuglene flygter, medens synderen preller. Situationen var ikke jagtbar. I andet slip opnår Zoe stand efter en snes meters søg. Igen kommer makkerhunden til og letter det agerhønsepar som Zoe stod for. Igen viser Zoe respekt i opfløj. Pga. førerens nære placering var situationen jagtbar. Zoe dækkes straks af og er rolig i skud. I tredje slip i olieræddiker i modvind viser Zoe et varieret søg. I glimt gode udslag, men hun udnytter ikke tre chancer til agerhøns. Et par stødes af makkerhunden, en fugl letter tilfældigt midt på terrænet og en fugl rodes op af Zoe. Zoes fart var god til høj og stilen acceptabel med hovedet i ryglinje og en galopaktion der var præget lidt af stikkende og kort forbensaktion. 2. UK

 

Loustic des Demons de Gergovie:

Kritik Mangler

 

Dag 2 - 2 heat og macthning

Dansk Jagthunde Derby 2017 Kritikker 2. heat Til 2. heat overgik følgende 14 hunde, i lodtrækningsorden, således: Start nr.: Kat. nr. Race: Navn:

Kategori: 1 13 ES Bono 1 B - 2 76 P Spurvfugldalens Skipper 1 B  - 3 63 P Bendt’s Ino 1 B  - 4 24 ES Otis 1 A  - 5 22 ES Nordvestjyden’s Kaisa 1 A  - 6 41 GS Troldmarkens Jill-Siff 1 B 7 -  18 ES Melsgård S. Askari 1 B  - 8 54 GS Åens Nandi 1 B  - 9 79 P Top Point Lin 1 A  - 10 66 P Fugledes A. Mille 1 A  - 11 59 IS Settermosen Charites 1 B - 12 27 ES Senja’s V. Ingo 1 B  - 13 71 P Isa 1 A  - 14 29 ES Tobølbjergs Loke 1 A

Da der ikke var fugle i slippene på hele 2. dagen, blev afgørelserne – ud over præstation fra 1. dagen – truffet på søg, fart og stil. 2. heat foregik i vintersædsmark og omprøvning på rapsmark.

 

Bono – Skipper: Bono anlægger et passende bredsøg med rigtige vendinger – der mangler lidt bredde på søget. Farten er god, god galopaktion men med periodevis lav hovedføring. Skipper anlægger et passende stort bredsøg, hvor der forekommer en del forkerte vendinger i venstre side. Farten er god, lidt kort forbensaktion. Begge udgår

Ino – Otis: Ino anlægger et stort og veldækkende bredsøg med rigtige vendinger i god fart, passende høj hovedføring og momentvis kort forbensaktion. Otis anlægger et stort, veldækkende bredsøg i høj fart og fortrinlig stil. Otis over Ino Ino omprøves Otis fortsætter

Kaisa – Jill-Siff: Kaisa går i et ganske stort og veldækkende bredsøg – et par forkerte vendinger i venstre side. Farten er høj og stilen smuk. I perioder lidt kort forbensaktion. Jill anlægger et stort, veldækkende bredsøg i høj fart og smuk stil, der dog mod slutningen af slippet bliver lidt vuggende. Slår langt bagud i terrænet – er længe væk – og skal hentes tilbage Kaisa fortsætter Jill-Siff udgår

Askari – Nandi: Askari er i starten fikseret på småfugl, slår herefter et par gode slag. Slutter med at slå langt bagud af anvist terræn . Nandi går stort og flot, men uden kontakt til fører og er herefter længe borte. Begge udgår

Lin – Mille: Lin går stort og veldækkende i høj fart og smuk stil. Et par forkert vendinger og momentvis kort forbensaktion. Mille går stort og godt i smuk stil og høj fart. Periodevis kunne der ønskes lidt mere bredde på søget. Lin over Mille Begge fortsætter

Charites – Ingo: Charites anlægger et stort offensivt, og periodevist noget åbent søg, hvor der efterlades uafsøgte områder. Farten er høj og stilen smuk. Ingo starter godt ud for herefter at gå uinspireret og uden det fornødne format. Charites omprøves Ingo udgår

Isa – Loke: Isa går i starten godt på anvist terræn i høj fart og smuk stil. Efterhånden som slippet skrider frem mangler søget bredde. Loke anlægger et stort og veldækkende bredsøg i høj fart og smuk stil. Loke over Isa. Begge fortsætter

Omprøvning af Ino – Charites: Ino anlægger et ganske veldækkende bredsøg i høj fart med et par forkerte vendinger der dog er foranlediget af førerens indgriben for at få terrænet med. Fortsat periodevis lidt kort forbensaktion Charites starter godt ud i høj fart og et offensivt søg, der efterhånden bliver for fremadrettet og for åbent – er vanskelig at koble. Ino fortsætter

Til matchningen, der foregik i rapsmark, uden fugl, overgik herefter følgende 7 hunde, rangeret fra toppen, således: ES Loke ES Otis P Lin P Mille P Isa ES Kaisa P Ino

Ino – Kaisa: Begge starter godt ud. Som slippet skrider frem får Ino mere terræn med på bredden end Kaisa Ino over Kaisa

Isa – Mille: Mille anlægger et godt bredsøg i høj fart, smuk stil og god kontakt med fører – lidt dybere udslag i højre kunne ønskes. Isa går stort, offensivt og lidt fremadrettet i høj fart og smuk stil. Er svær at koble. Mille over Isa

Lin – Otis: Lin starter ret op i vinden og laver herefter 2 kovendinger. Otis går stort på bredden i høj fart og god stil. Otis over Lin

Lin – Isa: Begge starter ud i et stort og offensivt anlagt søg i høj fart og smuk stil. Isa arbejder sig frem i terrænet og slutter med at gå ud af hånd. Lin arbejder godt. Lin over Isa

Finalen går herefter mellem Otis – Loke: Loke starter hårdt ud i et stor offensivt søg i høj fart og smuk stil. Får ikke helt højre side af terrænet med og vender ind mod fører. Otis går i et stort velanlagt bredsøg med dybe udslag i høj fart, smuk stil og god kontakt til fører. Otis over Loke

Rangering og motivering:

6. vinder ES Nordvestjyden’s Kaisa.: Søren Stærkær En hund af et godt format der har en fugletagning på 1. dagen. Placeringen betinges af anmærkning på søget.

5. vinder P Bendt’s Ino Fører: Tom B. Hansen En hund af et godt format med 1 fugletagning på 1. dagen og hvor placeringen betinges af periodevis anmærkning på forbensaktionen.

4. vinder P Fugledes A. Mille Fører: Flemming Sørensen En hund af et stort format med 1 fugletagning på 1. dagen, og hvor placeringen betinges af større gående makkere og bemærkning på søget

3. vinder P Top Point Lin Fører: Anna Linder En hund af et stort format med 1 fugletagning på 1. dagen, hvor placeringen betinges af bemærkninger på søget.

2. vinder ES Tobølbjergs Loke Fører: Poul Erik Dahl En hund af et betydeligt format med 1 fugletagning på 1. dagen, og som i finalen må se sig slået af en makker der går renere i marken.

Derby vinder 2017 ES Otis Fører: Tue Winter Iversen En hund af et betydeligt format, hvor dressuren er i orden. 1 fugletagning på 1. dagen og en fejlfri 2 dages præstation

Til slut en tak på egne og meddommeres vegne for indbydelsen til at dømme Dansk Jagthunde Derby 2017. En tak til terrænledere, hjælpere og lodsejere, der via deres indsats og velvillighed gjorde det muligt at afvikle dette store arrangement. En speciel tak til mine to meddommere på 2. dagen – Jan Koch og Erik Rimmen, samt alle hundeførerne, for en god dag i marken. Jan Koch Erik Rimmen Ole Dahl Madsen (Ordf.)