Back to All Events

Dansk Irsk Setterklub Hovedprøve UK/ÅK

DK00599/2016 Mille ( Billedet)

IS Mille starter i rapsmark i modvind. Anlægger et stort, men for åbent og tilfældigt søg, med flere tilbageslag i marken. I glimt viser Mille dog gode takter. Farten er høj og stilen smuk med hovedet ført over rygniveau. God kraftfuld galopaktion med vandret båret hale. I andet slip under samme forhold som tidligere, viser Mille nu et korrekt og godt bredsøg og går fra kant til kant. Slår flot ud under vind og opnår højrejst stand. Avancerer kort på ordre og rejser med præcis udpegning et par agerhøns. Acceptabel rolig i opflugt og skud. Går kort efter fuglene, men kaldes hurtigt til orden. Fart og stil som i første slip. 1. UK. Erik Petersen

 

DK01279/2015 Settermosen Charites

IS Charites slippes på stubmark i modvind, her viser den et velanlagt søg med enkelte forkerte vendinger i et godt samarbejde med fører. Farten er høj og stilen er smuk med høj hovedføring i en langstrakt galopaktion med halebevægelse. Charites opnår liggende stand, da fører er indenfor jagtbar afstand flygter single agerhøne ret foran Charites som er komplet rolig i opflugt og skud. I 2.slip på vintersæd i modvind, her viser Charites et offensiv anlagt søg, som mod slutningen bliver for åben. Farten og stilen er som i 1.slip. Der ses ingen fugle i slippet. 2 Præmie ÅK. Brian Krog

 

DK00594/2016 Enzo

IS Enzo starter i rapsmark i modvind. Viser et passende stort søg, men har nogle forkerte vendinger og lidt cirklen. Arbejder sig op til store slag på vinden, men der savnes lidt regelmæssighed. Farten er god og stilen det samme, med hovedet ført i rygniveau. Når han strækker igennem er galopaktion kraftfuld og maskulin, halen pænt båret uden svip. Støder sammen med makker en agerhøne og preller. I andet slip i rapsmark i modvind er der hurtigt chance til fasan, som ikke udnyttes. Op af dagen, under større varmegrader, er Enzos stil forandret til smuk. Nu med hovedet vedvarende ført over rygniveau. I to lange slip i rapsmark er galopaktionen sammen med farten blevet som vi ønsker det. Langstrakt og energisk. Søget er ligeså forbedret i begge slip, idet han her udviser god søgsbredde og afstemt dybe i slagene. Arbejder med stor jaktlyst og virker udholdende. Det lykkedes ikke at få Enzo yderligere for fugl. Sluttelig trættes han, utvivlsomt også påvirket af varmen og slippenes længde. Ingen præmie UK. Erik Petersen

 

DK00596/2016 Tyson

IS Tyson slippes på græsmark i modvind, her viser den et velanlagt søg i et godt samarbejde med fører. Farten er god og stilen acceptabel til god med høj hovedføring i en kort galopaktion med en noget til meget stikkende forbensaktion, der ses halebevægelse. Der ses ingen fugle i slippet. Tyson er ude i yderligere 3 slip hvor søg, fart og stil er som i 1.slip. Det lykkes ikke at få Tyson for fugl på dagen. Ingen Præmie UK. Brian Krog

 

DK01290/2016 Luxor de la Hetraie Pourpre

IS Luxor slippes på stubmark senere græsmark i modvind, her viser den et passende anlagt søg i et godt samarbejde med fører. Farten er god til høj og stilen er god med høj hovedføring i en lidt kort galopaktion med halebevægelse, der mangles stræk og afspark i galopaktionen. Chance til fasan i slippet. Luxor er ude i yderligere 3 slip hvor søg og fart bedres til godt anlagt og høj fart i en smuk stil med høj hovedføring i en langstrakt galopaktion. Der ses ingen fugle i slippene. Ingen Præmie UK. Brian Krog

 

DK03120/2013 Molly

Kritik Mangler

 

DK03257/2012 Vorrehøjs Henna

Henna slippes på raps i modvind. Søget er veltilretelagt foran føreren i gode slag godt lagt på vinden. Farten høj. Stilen god, hovedet bæres i rygliniens forlængelse og derover, halen ligeledes i rygliniens forlængelse, god stræk i galoppen. Samarbejdet med føreren i orden. Fasan letter fra området hvor Henna befinder sig, situationen kan ikke overskues. Senere støder Henna flere fasaner, som lå oplagt i vinden, og preller disse. Ingen pr. Erik Rimmen

 

DK03589/2010 Kragereden Maggie

IS Krageredens Maggie viser et prima modvindsøg på rapsmark. Fine brede udslag med afstemt dybde og korrekte vendinger. En fornøjelse at se på. Høj fart og smuk stil, med hovedet ført over rygniveau. Vandret båret hale uden svip. Opnår stand. Makkerhunden sekunderer få meter skråt bag Maggie. Lige før rejseordre gives, rykker makkerhunden kontant frem i to ryk og letter agerhønsepar, som lå ret for. Synderen preller og Maggie, som jo er groft provokeret, er her noget urolig. Maggie afdækkes kort efter episoden og forholder sig her rolig i skud. 2. ÅK. Erik Petersen

 

DK06716/2009 Kirstinekjær's D Eddie

IS Kirstinekærs D Eddie starter på rapsmark i modvind. Viser et stort søg korrekt lagt på vinden med fine brede udslag og afstemt dybde i slagende. Høj fart og smuk stil, med hovedet ført over rygniveau. Kraftfuld galopaktion med vandret båret hale uden svip. Er udholdende i dette lange slip. I andet slip i rapsmark opnår makkerhunden stand for en fasankok midt på marken. Eddies fører springer det bedste han kan, for at sikre, at Eddie sekunderer. Denne aktion lykkedes, men kostede en fibersprængning på føreren. Stor respekt for dette. I et langt tredje slip på meget kuperede rapsmarker med adskillige remisser, viser Eddie et godt modvindssøg i god kontakt med føreren. Makkerhunden finder fasan. Eddie og føreren har arbejdet godt uden det held man sommetider behøver. Ingen Præmie ÅK. Erik Petersen

 

DK09384/2016 Vilslev Nilsson

IS Vilslevs Nillson starter i rapsmark i modvind. Viser et stort og korrekt bredsøg med god afstand mellem slagene. Vender korrekt. Farten er høj og stilen smuk med hovedet ført i og over rygniveau. Prima langstrakt galopaktion med pænt båret hale. Støder agerhøne og preller. Afprøves yderligere i 4 slip i rapsmarker i modvind. I andet viser Nillson et fint søg ? makker finder fugl. I 3. slip, som var meget langt, viser den et klassesøg. Dækker et stort område på bedste vis og Nillson er meget udholdende. Vi ser ingen fugle. I de sidste to slip arbejder Nillson godt, men kan ikke, pga. træthed, holde niveauet fra 2. slip. Har en chance til parhøns, som makkerhunden støder. Nillson er et stort emne. Ingen præmie UK. Erik Petersen

 

DK09392/2016 Vilslev Nana

IS Nana slippes på græsmark i modvind, her viser den et snævert til passende anlagt søg i et godt samarbejde med fører. Farten er god og stilen er god med høj hovedføring i en kort galopaktion med halebevægelse, der mangles stræk og afspark i galopaktionen. Der ses ingen fugle i slippet. Nana er ude i yderligere 3 slip hvor søg, fart og stil er som i 1.slip. I 2.slip på rapsmark finder makkerhund fugl, dette var også en chance til Nana. Ingen Præmie UK. Brian Krog

 

DK09424/2014 KATO

Kato slippes på raps i modvind. Søget er godt tilrettelagt i gode brede slag godt lagt på vinden foran fører. Farten høj. Stilen smuk, Højt båret hoved, hale i rygliniens forlængelse, god kraftfuld galop. Samarbejdet med føreren i orden. Ingen fugle i slippet. 2. slip på raps i modvind efterlader Kato samme gode indtryk som i første slip. Kato optager forfølgelsen af råvildt på fod, langt ud af anviste terræn. Ingen pr. Erik Rimmen

 

DK09425/2014 TEDDI

Teddi slippes på raps i modvind. Søget er veltilrettelagt foran føreren i gode slag godt lagt på vinden. Farten høj. Stilen smuk, højt ført hoved og hale i rygliniens forlængelse, god kraftfuld galop. Samarbejdet med føreren i orden. Fasan letter i området hvor Teddi befinder sig, situationen kan ikke overskues. Senere finder makkerhunden flere fasaner. Teddi afprøves yderligere i to slip på dagen, hvor han efterlader samme gode indtryk som i første slip. I sidste slip opnår Teddi hurtigt stand, inden vi når op flygter fasan foran Teddi som preller den flygtende fugl. Ingen pr. Erik Rimmen

 

DK09430/2014  RONJA

Ronja slippes på rapsstub i modvind. Søget er noget fremadrettet. Umiddelbart efter slip støder makkerhunden agerhøne som lå oplagt i vinden. 2. slip i skrub, senere vintersæd i modvind. Ronja søger her fornuftigt i skrub. Makkerhunden finder hurtigt fugl i vintersæden. 3. slip på raps i modvind. Ronja søger i starten noget fremme i terræn, slutter med at forsvinde helt ud af anviste terræn og er længe om at komme tilbage. Stilen er fortrinlig, højt ført hoved og hale med rørelse, god stræk i galoppen. Ingen fugle i slippet. Ingen pr. Erik Rimmen

 

DK09935/2013Bomstærk Snelly G

Snelly slippes på raps i modvind. Søget er noget fremadrettet. Farten høj. Stilen når ikke at blive bedømt. Umiddelbart efter slip støder Snelly enlig agerhøne, som hun preller. Ingen pr. Erik Rimmen

 

DK10650/2012 Kiwi Line's Squash

IS Squash slippes på vintersædsmark i modvind, kort efter Squash er sluppet søger den råt og ret frem i marken. Farten er høj og stilen er smuk med høj hovedføring i en langstrakt galopaktion med halebevægelse. Squash får føling med fært og går bevist parhøns op som den preller langt. Ingen Præmie ÅK. Brian Krog

 

DK12421/2014 Turbo

IS Turbo slippes på vintersædsmark i modvind, her viser den et godt anlagt søg i et godt samarbejde med fører. Farten er høj og stilen er smuk med høj hovedføring i en langstrakt galopaktion med halebevægelse. Turbo er ude i yderligere 3 slip hvor søget nu er stort og velanlagt. Farten og stilen er som i 1.slip. I 4.slip på stubmark i modvind, forbigår Turbo oplagt chance til parhøns. Ingen Præmie ÅK. Brian Krog

 

DK12422/2014  Murphy

IS Murphy starter på stubmark i modvind. Søget er ikke bedømt, idet Murphy, sammen med makker, straks efter start, bringer fasan på vingerne. Episoden kan ikke nærmere beskrives pga. det kuperede terræn. Samtidig holdes Murphy for råvildt og hare. I andet slip i rapsmark i modvind, arbejder Murphy i et godt og veltilrettelagt søg i høj fart, kraftfuld galopakion og smuk stil. Støder sammen med makker agerhønsepar og udviser ikke den fornødne respekt. Ingen præmie ÅK. Erik Petersen

 

DK12423/2014 Diana

Diana slippes på raps i modvind. Søget er godt tilrettelagt foran føreren i gode slag, godt lagt på vinden, en smule mere bredde kunne ønskes. Farten høj. Stilen fortrinlig, højt ført hoved og hale med rørelse, god stræk i galoppen. Samarbejdet med føreren i orden. Diana har to gange kontakt med fasan, uden at der bliver skabt en situation. Diana er begge gange noget urolig. 2. slip på vintersæd i modvind. Her anlægger Diana et søg med store brede slag godt lagt på vinden. Ellers samme indtryk som i første slip. Ingen fugle i slippet. Diana afprøves yderligere i to slip på dagen. En gang har hun en spinkel chance til fasan ved skovkant. Diana slutter dagen med at mærke vildt, fasan flygter foran Diana, som preller den flygtende fugl. Ingen pr. Erik Petersen

 

DK14005/2016 Loustic des Demons de Gergovie

IS Loustic des Demons de Gergovie starter på rapsmark i modvind. Viser et godt og veltilrettelagt bredsøg med gode udslag og afstemt dybde. Stilen er acceptabel, men ret så speciel, idet hovedet føres i rygniveau og lidt derunder, men med snuden pegende opad. Farten er god og galopaktion kraftfuld. Vandret båret hale uden svip. Opnår stand, men løser selv ud da føreren nærmer sig. I andet arbejder Loustic godt og bredt, men nu i smuk stil med hovedet før markant over rygniveau. Farten høj. Støder sammen med makker agerhønsepar og udviser ikke den fornødne respekt. Ingen præmie ÅK. Erik Petersen

 

DK18913/2015 Kiwi Line's KIWI

IS Kiwi slippes på stubmark senere græsmark i modvind, her viser den et velanlagt bredsøg i et godt samarbejde med fører. Farten er høj til meget høj og stilen er god med hovedet ført i ryglinie, momentvis dryppende, i en langstrakt galopaktion med halebevægelse. Der ses en fasan i luften fra en område i marken hvor Kiwi befinder sig, uden at det kan bedømmes hvad som sker. I 2.slip på rapsmark er søg, fart og stil som i 1.slip. Kiwi opnår højrejst stand, da fører er indenfor jagtbar afstand flygter parhøns ret foran Kiwi som den preller, efterfølgende nægter Kiwi at lade sig koble. Ingen Præmie UK, Brian Krog

 

SE45019/2013 Working Gundogs Blomma

Blomma slippes på raps i modvind. Søget er godt tilrettelagt foran føreren i gode slag lagt på vinden. Farten god. Stilen acceptabel, hovedet bæres i rygliniens forlængelse, halen hængende, galoppen præges af en noget kort forbens aktion. Samarbejdet med føreren i orden. Blomma kaldes af flygtende hare. Der var to chancer til fasan i slippet. 2. slip på vintersæd i modvind. Samme indtryk som i første slip. Blomma slutter med at forfølge flygtende hare. Ingen pr. Erik Rimmen

 

DPSZ IS15/120 Bado aus Werlaburgdorf

IS Bado Aus Werlaburgdorf starter i rapsmark i modvind. Viser et godt arealdækkende bredsøg og vender for det meste korrekt på vinden. God dybde i slagene. Farten er god til høj og stilen god til smuk, med hovedet ført i og over rygniveau. Langstrakt og flydende galopaktion med vandret båret hale uden svip. God kontakt til føreren. Starter godt i andet slip i rapsmark, men støder straks, i god vind, en fasankok. Preller kort. Bado søger igen godt i tredje slip i ny rapsmark. Det samme gentager sig efter 5 minutter. Løber ret ind i parhøns og preller. Dette var en oplagt chance. Ingen Præmie UK. Erik Petersen

 

VDH/DPSZ IS13/117 Lia vom Kapellenpfad

Lia vom Kappellenphad starter på stubmark i modvind. Søget er ikke bedømt, idet Lia, sammen med makker, straks efter start, bringer fasan på vingerne. Episoden kan ikke nærmere beskrives pga. det kuperede terræn. Råvildt og hare ses flygte fra området. Bag skovparti er Lia borte et stykke tid, men kommer dog tidsnok retur til føreren. I andet slip i rapsmark i modvind viser Lia et godt bredsøg med korrekte vendinger og god dybde. Opnår stand. På avanceordre rejser Lia, i flere tempi fasankok og udviser komplet ro i opflugt og skud. Lias stil er god til smuk og galopaktionen er langstrakt og flad med pænt båret hale uden svip. I et langt tredje slip på meget kuperede rapsmarker med adskillige remisser, viser Lia et godt modvindssøg i god kontakt med føreren. Lydig og velført. Opnår stand. Fasankok letter ret for Lia, da føreren er et par meter bag Lia. Komplet rolig i opfløj og skud. Fortsætter de samme takter slippet ud og viser sig udholdende i det varme vejr. 1. ÅK. Erik Petersen

 

SE52215/2010 Red Garlic's Plopp

Plopp slippes på raps i modvind. Søget noget tilfældigt og åbent anlagt. Farten høj. Stilen god, hovedet bæres i rygliniens forlængelse og derover, halen lidt hængende, god galop. Plopp samarbejder med sin fører. Ingen fugle i slippet. 2. slip på vintersæd i modvind, her går Plopp i et stort og godt søg med brede udslag. Ellers samme indtryk som i første slip. Ingen fugle i slippet. 3. slip på raps i modvind. Samme gode indtryk. Makkerhunden finder fugl. Ingen pr. Erik Rimmen

 

NO43655/12 Sika

Sika slippes på raps i modvind. Søget er godt tilrettelagt foran føreren. Farten god. Stilen god, hovedet bæres i rygliniens forlængelse og derover, halen i rygliniens forlængelse, god galop. Samarbejdet med føreren i orden. Sika har en kraftig markering, som han dog selv udløser. Ingen fugle i slippet. 2. slip på raps i modvind efterlader Sika samme indtryk som i første slip. Sika viser nogen interesse for fod af råvildt. Sika afprøves yderligere i to slip på dagen hvor makkerhundene i begge slip finder fugl. Ingen pr. Erik Rimmen

 

Earlier Event: March 29
DKK Vinderklasse Bramming