Back to All Events

DISK HovedPrøve UK/ÅK

DK09384/2016 Vilslev Nilsson ( Billedet)

Nilsson slippes på græsmark, anlægger her et meget stort og velanlagt søg med korrekte vendinger og i god kontakt til sin fører. Farten er høj stilen er smuk, Nilsson går i en meget kraftfuld galopaktion og med hovedet ført i skulderhøjde og halen føres pænt med bevægelse. Opnår stand inden rejseordre gives letter parhøns ret foran Nilsson som forholder sig rolig i opflugt og skud. I 2 slip i rapsmark fortsætter Nilsson med at gå i et stort søg og i høj fart og god stil, som holdes slippet ud. 1 Pr. UK Jan Koch

 

DK00599/2016 Mille

IS Mille slippes på stubmark i modvind, her viser den et stort anlagt søg i et godt samarbejde med fører. Farten er høj og stilen er god til smuk med høj hovedføring i en langstrakt dog momentvis kort galopaktion med halebevægelse. Mille opnår højrejst stand, inden fører når op til sin hund, flygter parhøns ret foran Mille som den forfølger kort. Mille er ude i yderligere 3 slip hvor søget er stort og offensiv, farten og stilen er som i 1.slip. I 3.slip på rapsmark støder Mille single agerhøne i god vind, der var også chance til fasan i slippet. I 4.slip på rapsmark i modvind her viser Mille i starten et velanlagt søg, men slutter slippet med at går af hånd. Ingen Præmie UK.Brian Hinge Krogh

 

DK09385/2016 Vilslev Nemo

IS Nemo slippes på stubmark i modvind, her viser den et stort anlagt søg i et godt samarbejde med fører. Farten er høj til meget høj og stilen smuk til fortrinlig med høj hovedføring i en langstrakt galopaktion med halebevægelse. Nemo er ude i yderligere 3 slip hvor søg, fart og stil er som i 1.slip. I 2.slip på rapsmark i modvind, makkerhund finder og behandler fugl. I 3.slip på rapsmark i modvind, Nemo mærker fært og under udredningen flygter fasan som Nemo preller kort. I 4.slip på rapsmark i modvind, støder Nemo single agerhøne og udviser respekt. Ingen Præmie UK Brian Hinge Krogh

 

DK00596/2016 Tyson

 IS Tyson slippes på stubmark i modvind, her viser den et godt anlagt søg i et godt samarbejde med fører. Farten er fra god til høj og stilen er god med høj hovedføring i en kort galopaktion med en noget stikkende forbensaktion, der mangles stræk og afspark i galopaktionen. Tyson finder hare som den forfølger kort. I 2.slip på rapsmark i modvind. Tyson opnår liggende stand, den avancere villigt på ordre og rejser præcis parhøns. Tyson er ikke rolig i opflugt og skud og preller langt. 2 præmie UK. Brian Hinge Krogh

 

SE43217/2016 Janås Jet

IS Jet slippes på stubmark i modvind, her viser den et stort anlagt søg i et godt samarbejde med fører. Farten er høj til meget høj og stilen er smuk med høj hovedføring i en langstrakt og energisk galopaktion med halebevægelse. Jet kan holdes for hare. Der ses ingen fugle i slippet. Jet er ude i yderligere 3 slip hvor søg, fart og stil er som i 1.slip. I 3.slip på rapsmark i modvind, chance til fasan og single agerhøne i slippet. I 4.slip på rapsmark i modvind, Jet støder single agerhøne og udviser respekt. Ingen Præmie UK. Brian Hinge Krogh

 

DK09430/2014 RONJA

IS Ronja slippes på stubmark i modvind, her viser den et stort offensiv søg i et fornuftig samarbejde med fører. Farten er høj og stilen er fra god til smuk med høj hovedføring i en langstrakt men lidt vuggende galopaktion med halebevægelse. Der ses ingen fugle i slippet. I 2.slip på vintersæd i modvind hvor søg, fart og stil er som i 1.slip. Ronja findes i stand/sekundering, makkerhunden står 5m foran Ronja. Inden fører kommer op til Ronja, flygter parhøns ret foran makkerhunden og Ronja preller disse langt. Ingen Præmie ÅK. Brian Hinge Krogh

 

DK06715/2009 Kirstinekjær's D Lucky

IS Lucky slippes på stubmark i modvind, kort efter søger Lucky til skov og forsvinder. 2.slip på vintersædsmark, her viser Lucky et passende anlagt søg i et godt samarbejde med fører. Farten er god og stilen er god med høj hovedføring i en kort og vuggende galopaktion med halebevægelse. Der ses ingen fugle i slippet. I 3.slip på rapsmark, her er søg, fart og stil som i 1.slip. Lucky mærker fært og under udredningen flygter parhøns som Lucky preller langt. Ingen Præmie ÅK Brian Hinge Krogh

 

DK04546/2012 Bjerkaasen's Bk-Storm

IS Storm slippes på stubmark i modvind, slippet bliver kort da makkerhund pådrager sig en skade. I 2.slip på rapsmark i modvind, her viser Storm et stort offensiv og til tider åben søg. Farten er god til høj og stilen er smuk med høj hovedføring i en langstrakt og kraftfuld galopaktion med halebevægelse. Storm har en markering som den selv løser. Der ses ingen fugle i slippet. I 2.slip på rapsmark, viser Storm et godt anlagt søg, fart og stil er som i 1.slip. Storm opnår højrejst stand, makkerhunden går foran og tager selvstændig stand. Da makkerhunds fører kobler sin hund, flygter parhøns ret foran Storm som respektere opflugten men preller ved skud. Ingen Præmie ÅK. Brian Hinge Krogh

 

SE45019/2013 Working Gundogs Blomma

IS Blomma slippes på stubmark i modvind, her viser den et godt anlagt søg i et godt samarbejde med fører. Farten er god og stilen er god med høj hovedføring i en lidt kort og vuggende galopaktion med halebevægelse. Blomma opnår højrejst stand, inden fører når frem til sin hund flygter parhøns ret foran Blomma som udviser respekt ved opflugten. Senere opnår Blomma ny højrejst stand, inden fører når frem til sin hund, flygter parhøns ret foran Blomma som udviser respekt ved opflugten. Blomma er ude i yderligere 2 slip hvor søg, fart og stil er som i 1.slip. I 2.slip på vintersædsmark, Blomma findes i højrejst stand, inden fører når frem til sin hund, flygter parhøns ret foran Blomma, som kunne have udvist bedre respekt ved opflugten. Ingen Præmie ÅK Brian Hinge Krogh

 

DK00594/2016 Enzo

Enzo slippes på græsmark i god vind, anlægger her et passende søg med en del forkerte vendinger i god kontakt til sin fører.Farten er høj stilen er god Enzo går i en kraftfuld galopaktion og hovedet føres i skulderhøjde og halen bæres pænt. Har chance til parhøns som ikke udnyttes. I 2 slip i rapsmark går Enzo i et stort søg i høj fart og god stil, har en chance til fasan som ikke udnyttes og forfølger ræv et stykke men kan så kaldes af. I 3 slip i rapsmark går Enzo stadigvæk stort og godt i et langt slip hvor han holder fart og stil slippet ud. i 4 slip i rapsmark går Enzo stadigvæk stort og godt, støder singel agerhøne, viser respekt. Ingen Pr. UK Jan Koch

 

DK01290/2016 Luxor de la Hetraie Pourpre

Luxor slippes på græsmark i god vind, anlægger her et passende stort søg med korrekte vendinger og i god kontakt til sin fører. Farten er høj stilen er acceptabel, Luxor går i en kraftfuld galopaktion og hovedet føres i og under skulderhøjde. I 2 slip i rapsmark søger Luxor stor og godt i høj fart, opnår stand som holdes længe inden før når at give rejseordre men befinder sig i en jagtbar situation letter fasan ret foran Luxor som forholder sig rolig i opflugt og skud. 1. Pr. Uk Jan Koch

 

DPSZ 15/120 Bado aus Werlaburgdorf

Bado slippes på græsmark anlægger her et stort men noget offensivt søg, med en del forkerte vendinger og der mangler bedre kontakt til føreren. Farten er høj stilen er smuk Bado går med en meget kraftfuld galopaktion og hovedet føres højt og halen bæres pænt med bevægelse, holder fart og stil slippet ud. I 2 slip i rapsmark er søget stadigvæk noget åbent og der mangler kontakt til føreren. I 3 slip i rapsmark er der kommet mere styr på søget og Bado går også med bedre kontakt til sin fører,får kontakt til fasan som han støder og preller kort. Ingen præmie UK

 

DK12422/2014 Murphy

Murphy slippes på græsmark anlægger her et passende stort søg med korrekte vendinger og i god kontakt til sin fører. Farten er høj stilen er smuk, Murphy går i en kraftfuld galopaktion og med højt ført hoved og hale, holder fart og stil slippet ud. I 2 slip i rapsmark er Murphy noget trykket af makkerhund som viser noget dominans, og han må her animeres noget her af fører men som slippet skrider frem løsner Murphy noget op og viser et stort søg i høj fart og god stil. I 3 slip i eng arbejder Murphy stort i høj fart, har her 2 gange chance til fasan som ikke udnyttes. Ingen ÅK JAnKoch

 

DK04134/2014 Vilslev L Ready to Take off

IS Ready to take off slippes på stubmark i modvind, kort efter skades Ready og må trækkes for videre afprøvning. Ingen Præmie ÅK Brian Krog

 

DK09424/2014 KATO

Kato slippes på græsmark anlægger her et søg i mindste lag som mangler noget bredde, og er præget af en del forkerte vendinger og noget roden på jordfært, men senere i slippet bliver der mere bredde på søget. Farten er god stilen skæmmes noget af Kato går med for lavt ført hoved, men med en god galopaktion. I 2 slip i rapsmark har Kato mange stop og roden på jordfært som han har svært ved at løsrive sig fra. I 3 slip på vintersæd går Kato i et passende søg, med en del forkerte vendinger i v.side Ingen præmie ÅK Jan Koch

 

VDH/DPSZ IS13/117 Lia vom Kapellenpfad

Lia slippes på vintersæd, anlægger her et stort velanlagt søg med korrekte vendinger og i god kontakt til sin fører. Farten er høj stilen er god Lia går i en kraftfuld galopaktion og med hovedet ført i skulderhøjde, og halen bæres pænt med bevægelse. Opnår stand for hare kan ikke dy sig og går efter denne da den flygter. Ingen præmie ÅK - Jan Koch 

 

DK05812/2015 Vilslev M. Zoe

Zoe slippes på raps i modvind. Søget er veltilrettelagt i gode slag godt lagt på vinden foran fører. Farten høj. Stilen smuk, højt ført hoved og hale i rygliniens forlængelse, god stræk i galoppen. Samarbejdet med fører i orden. Zoe respekterer flygtende råvildt. Ingen fugle i slippet. Zoe afprøves yderligere i tre slip på dagen, hvor hun i alle slip efterlader samme gode indtryk som i første slip. I det sidste slip viser Zoe respekt for flygtende hare. Senere opnår Zoe stand, som holdes godt. På ordre til avance går Zoe villigt frem på fasan, der letter ret foran Zoe, som forholder sig rolig under opflugt og skud. 1. pr ÅK Erik Rimmen

 

SE52215/2010 Red Garlic's Plopp

Plopp slippes på raps i modvind. Søget er meget åbent og tilfældigt anlagt. Farten høj. Stilen god, hovedet i og over rygliniens forlængelse, halen lidt hængende, god galop. Plopp kunne samarbejde mere med sin fører. Plopp slutter med at forfølge råvildt. Ingen pr. ÅK Erik Rimmen

 

DK09425/2014 TEDDI

Teddi slippes på raps i modvind. Straks efter slip går Teddi ret frem i terræn og føreren mister kontakten med hunden. Det lykkes ikke at få Teddi ind på anviste terræn igen. Ingen pr. ÅK Erik Rimmen

 

DK14005/2016 Loustic des Demons de Gergovie

Loustic slippes på raps i modvind. Søget er tilrettelagt foran føreren i gode slag lagt på vinden. Farten god. Stilen er smuk, højt ført hoved og hale i rygliniens forlængelse, god langstrakt galop. Samarbejdet med føreren i orden. Ingen fugle i slippet. 2. slip på vintersæd og raps i mod og sidevind. Loustic ligger sine slag godt på vinden. På vintersæd har Loustic tendens til at sænke hovedet, til under rygliniens forlængelse. Ellers samme indtryk som i foregående slip. Ingen fugle i slippet. 3. slip på raps og vintersæd i modvind. Her går Loustic som i foregående slip, viser her fortsat tendens til at sænke hovedet til under rygliniens forlængelse. Makkerhunden finder fugl. Ingen pr. Erik Rimmen

 

NO43655/12 Sika

Sika slippes på raps i modvind. Søget noget tilfældigt anlagt, fra gode brede udslag til småt foran føreren. Farten god. Stilen god, hovedet bæres i og over rygliniens forlængelse, halen i rygliniens forlængelse, galoppen noget varieret mest god. Sika samarbejder med sin fører. Ingen fugle i slippet. 2. slip på raps i modvind. Sika opnår hurtigt stand, på ordre går hun forsigtigt frem på fasan, som letter noget fremme. Sika er ikke helt rolig ved fuglens flugt. 3. slip på raps i modvind. Her efterlader Sika samme indtryk som i foregående slip. Ingen fugle i slippet. Jeg slutter med at skyde over Sika, som forholder sig rolig. 3.pr. ÅK

 

DK03257/2012 Vorrehøjs Henna

Henna slippes på raps i modvind. Søget i starten med gode brede slag, godt lagt på vinden foran fører. Som slippet skrider frem bliver søget meget offensivt lagt fremme i terræn. Farten høj. Stilen god, hovedet bæres for det meste i rygliniens forlængelse, ligeså hale. God stræk i galoppen. Henna samarbejder med sin fører. Henna findes i liggende stand, langt fremme, på ordre går hun villigt frem, uden at påvise vildt. Ingen fugle i slippet. 2. slip på raps i modvind. Her går Henna som i starten af første slip. Makkerhunden finder fugl, ved afviklingen af denne situation flygter fasan, som Henna preller. Ingen pr. ÅK Erik Rimmen

 

DK18913/2015 Kiwi Line's KIWI

Kiwi slippes på græsmark anlægger her et meget stort og velanlagt søg med korrekte vendinger. Farten er høj stilen er god Kiwi går med en kraftfuld galopaktion og med hovedet ført i skulderhøjde, og halen bæres pænt, har chance til parhøns makker finder. I 2 slip i rapsmark fortsætter Kiwi sit store velanlagte søg i høj fart og god stil, har en kortvarig stand for hare som forfølges et stykke, er noget vanskelig at koble. I 3 slip i rapsmark fortsætter Kiwi stort og godt, støder singelhøne i god vind er rolig da denne letter. I 4 slip i eng arbejder Kiwi i et godt jagtsøg, men er her meget svær at koble. I 5 slip på stubmark fortsætter Kiwi usvækket, men er her igen meget svær at koble. Ingen præmie Jan Koch

 

DK03589/2010 Kragereden Maggie

Maggie slippes på vintersæd, anlægger her et stort og særdels velanlagt søg med korrekte vendinger i god kontakt til sin fører. Farten er høj stilen er god Maggie går i en god galopaktion og med hovedet ført i skulderhøjde, halen bæres pænt med bevægelse. Kommer i brakmark og arbejder her i et godt jagtsøg, opnår stand går frem på ordre men kan ikke påvise vildt. I 2 slip på vinter sæd går Maggie i et passende søg, i en god fart og stil. I 3 slip i rapsmark fortsætter Maggie stort og godt. I 4 slip i eng arbejder Maggie i et rigtigt godt jagtsøg. Opnår stand men inden fører når op i jagtbar situation letter fasan, Maggie forholder sig rolig. Senere stand igen går villigt frem på ordre kan ikke påvise fugl, der trædes fasan op bagved Maggie. Ingen præmie Jan Koch

 

DK03120/2013 Molly

Molly slippes på raps i modvind. Søget er veltilrettelagt i gode brede slag lagt på vinden foran fører. Farten høj. Stilen god, hovedet bæres i og over rygliniens forlængelse, halen en anelse hængende, god stræk i galoppen. Samarbejdet med føreren i orden. Molly sekunderer først stående makkerhund spontant, men går senere op på siden af stående makkerhund, uden at respektere dennes stand. Ingen pr. ÅK - Erik Rimmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Earlier Event: March 31
Engelsk Setter Klub Hovedprøve UK/ÅK
Later Event: April 2
DISK Vinderklasse Hovedprøve