Back to All Events

Danmarks Jægerforbund Stouby UK/ÅK

DK12423/2014 Diana (Billedet)

Diana starter først i raps senere i mose og anlægger her søg tilpasset biotopen. Farten er fra moderat til høj. Når Diana arbejder i høj fart er stilen smuk med en let smidig galop , høj ført hoved og livlige halebevægelser. Opnår i mose højrejst stand avancerer villigt kort på ordre og udpeger præcist fasanhøne. Er rolig i opflugt og skud. I 2. slip anlægger Diana et meget stort søg i meget høj fart. Men et par lavtflyvende ænder prelles meget langt til trods for at fører forsøger at stoppe Diana. Udgår - Poul Valdemar Nielsen

 

DK09385/2016 Vilslev Nemo

Nemo starter på raps og anlægger her et stort veldækkende søg i meget høj fart. Stilen er smuk med en langstrakt galop , høj hovedføring og hale båret pænt. Den arbejder i en god kontakt til fører. 2. Slip forsætter som 1. slip, makkerhund finder fugl. 3. Slip starter i et stor søg, men kommer i kontakt med hare . Arbejder herefter ustruktureret men holdes for endnu en hare. Ingen præmie - Poul Valdemar Nielsen

 

DK12422/2014 Murphy

Murphy starter på græsmark, viser her et stort anlagt søg som ind imellem bliver lidt cirklende. Farten er høj. Stilen er flot, hovedet føres i og over ryglinie, god kraftfuld galopaktion med livlige bevægelser. Raps, viser her et stort og velanlagt søg, med gode dybe udslag og tilpas afstand imellem . Igen på rapsmark, går igen stort og godt, makker finder fugl, senere sekunderer Murphy med støtte makkers resultatløse stand, kort efter nægter Murphy at sekunderer stående makker. Ingen præmie ÅK - Frede Nielsen

 

DK04760/2014 Heggelifjellets Rex

Rex starter på græsmark forlader anvist terræn og kan ikke kaldes tilbage. Ingen præmie ÅK - Frede Nielsen