Back to All Events

DKK Mesterskabsprøve

DK04277/2013 Red Garlic's Red Pepper

Pepper slippes på vintersæd. Han søger stort og velanlagt. God-høj fart. God stil, med hovedet i ryglinie, en tilpas lang og kraftfuld galopaktion og pænt ført hale med let bevægelse. Makker opnår resultatløs stand. Her kaldes Pepper ind. 2. slip i raps: Igen søger pepper stort. Da han vender i venstre side letter en agerhøne noget fremme foran ham uden at han ænser denne. Senere opnår han stand. Han rykker en gang og står nu fast. På ordre rejser han hårdt en single agerhøne. Han er acceptabelt rolig i opflugt og skud. 1B Fortsætter - Anders Varming

 

DK06716/2009 Kirstinekjær's Eddie

IS Eddie anlægger et glimrende søg på rapsmark i modvind. Gode veldækkende slag med korrekte vendinger og afstemt dybde. Makker støder fasan og dette var, uagtet Eddie var et stykke derfra, også en chance til ham. Galopaktion og stil ikke bedømt i dette slip og ej heller i næste. I andet slip i rapsmark søger Eddie som i første slip. Opnår stand. Rykker frem på avanceordre og rejser en drilsk fasanhane, som nærmest løb rundt mellem benene på mand og hund. I tredje avance ryk på ordre letter fuglen en meter foran Eddie, som forholder sig rolig i opfløj og skud. I tredie slip på vintersædsmark i modvind viser Eddie et godt søg i god til høj fart og god tenderende smuk stil. Hovedet ført over rygniveau og galopaktionen er langstrakt og kraftfuld. Vandret båret hale uden svip. Fortsætter 1B - Erik Petersen

 

DK13101/2011 Mårup Storm

Storm slippes på Vintersædsmark i modvind. Her anlægger den et stort og velanlagt bredsøg med passende afstand mellem slagene. Farten er høj. Stilen er god. Højt båret hoved. Lidt kort galopaktion. Halen bæres pænt med bevægelser. Kan holdes for råvildt. Opnår stand. Inden rejseordre gives letter parhøns ret foran storm. Er lidt urolig da de flygter, men kaldes til orden. I 2. slip på rapsmark er indtrykket af søg, fart og stil det samme som i 1. slip. Opnår stand. Makkerhunden kommer til og sekunderer bagved Storm. På rejseordre avancerer Storm langt frem i sprøjtespor, men kan ikke påvise vildt. Dommeren træder fasanhøne op bagved Storm. Udgår - Poul Aagaard Sørensen

 

DK03265/2015 Bjerkaasen's Bs-Siff

IS Bjerkåsens Bs Siff starter i rapsmark i modvind. Efter få sekunders arbejde sekunderer Siff makkerhunden flere gange ? dette såvel med støtte som spontant. Makkerhunden finder her fasaner. Også en chance til Siff. I andet slip søger Siff lidt begrænset. Det er som om hun ikke rigtigt slår sig løs. Makkerhunden finder et agerhønsepar. Siff sekunderer igen med fører støtte. I tredje slip går hun sig noget op og viser her et godt søg med passende bredde og dybde. Farten er nu fra god til høj. Desværre er slippet med en stortgående og offensiv makkerhund, hvilket fører til, at Siff arbejder på afsøgt terræn. Igen finder makkerhunden parhøns og vi stopper her, før Siffs stil og aktion reelt kan bedømmes. Udgår VK - Erik Petersen

 

DK03589/2010 Kragereden's Maggie

Maggie slippes på vintersædsmark i modvind. Anlægger et stort og veltilrettelagt bredsøg, med god udnyttelse af vind og terræn. Farte er høj. Stilen er smuk. Hovedet føres over rygniveau. Galopaktionen er let og smidig. Halen bæres pænt med bevægelser. Stoppes ved makkerhundens stand. I 2. slip i rapsmark, er søg, fart og stil som tidligere beskrevet. Maggie får føling med fasan, som stødes. Maggie er noget urolig da den flygter. Udgår. Poul Aagaard Sørensen

 

DK12423/2014 Diana

Diana slippes på vintersædsmark i modvind. Her anlægger den et tilpas stort bredsøg, hvor udslagene ønskes større. Farten er høj. Stilen er fortrinlig. Hovedet føres over rygniveau. Galopaktionen er let og elegant. Halen bæres pænt med bevægelser. Kan holdes for råvildt. Makkerhunden finder parhøns på anvist terræn. Diana afprøves i yderlige 2 slip på rapsmark. Her efterlader den samme indtryk af fart og stil som i 1. slip. Søgsoplægget er nu stort og veltilrettelagt med passende afstand mellem slagene. I 2. slip er der to chancer til fasaner. I 3. slip finder makkerhunden fasan bagved ved Diana. Udgår - Poul Aagaard Sørensen

 

 

DANSK KENNEL KLUB´s MESTERSKABSPRØVE Tuse Næs 9. april 2017

Dommere Erik Petersen ordf. – Poul Aagaard Sørensen & Anders Varming

2. HEAT Andet heat Flg. hunde deltog… Kat. 1A / Max Kat. 1B / Eddie – Pepsi – Evita – Ultra – Sus – Pebber – Philip & Athena Lodtræknings rækkefølge: 1. Evita - Sus 2. Athena - Ultra 3. Philip - Pepsi 4. Pebber – Max 5. Eddie -

Samtlige slip i dette heat foregik i modvind på velegnede vintersæd- og frøgræsmarker.

Evita – Sus

Evita holder ikke formiddagens niveau og er gået ned i kadence. Farten er på det jævne og galopaktion anstrengt. Dertil dækker Evita ikke sit terræn – der mangler bredde på søget. Sus søger stort og flot i et veldækkende bredsøg med korrekte vendinger i høj fart og smuk stil. Kraftfuld flydende galopaktion med vandret båret hale. Evita udgår - Sus Forsætter (1B)

Athena – Ultra Athena arbejder i et godt bredsøg med korrekte vendinger i høj fart. Stilen er som sådan god, men galopaktionen er præget af lidt stikkende forbensaktion. Ultra arbejder i et offensivt bredsøg og udnytter hele terrænet. God til smuk stil og kraftfuld galopaktion. Opnår stand ved hegn. Avancerer villigt frem på ordre, men påviser intet vildt. Athena omprøves – Ultra fortsætter

(1B) Filip – Pepsi I høj fart viser Filip et stort søgsoplæg, men ganske hurtigt suser han tæt forbi stående makker midt på åben felt. Pepsi viser et stort og veldækkende søg i en energisk galopaktion samt smuk stil. Opnår stand. Fasan letter præcist foran Pepsi lige før rejseordre gives. Pepsi er rolig i opfløj og skud. Filip udgår – Pepsi fortsætter (1B)

Pebber – Max Pebber er en velrevierende hund, der dækker sin mark på bedste vis. Farten er høj og stilen smuk, dertil lydig og velført. Max viser et klassesøg. I høj fart og fortrinlig stil dækker han sin mark på bedste vis. Pebber fortsætter (B) – Max fortsætter (A)

Eddie – Athena (omprøvning) Eddie viser et passende stort bredsøg med korrekte vendinger. Stilen er god – det samme er farten. Galopaktionen er for det meste kraftfuld og langstrakt. Har en kort stand. Avancerer villigt frem på ordre, men påviser intet vildt. Athena anlægger et stort bredsøg i høj fart og god til smuk stil. Der er i dette slip mere stræk i galopaktionen, hvilket afspejles i en bedre og acceptabel forbensaktion. Har et slag tilbage på terrænet. Eddie fortsætter – Athena fortsætter (begge 1B)

Matchning Matchningen foregik i modvind en optimal god rapsmark pænt besat med fasaner. Rangering Max 1A Pepsi 1B Sus 1B Pebber 1B Ultra 1B Eddie 1B Athena 1B Athena –

Eddie Athena opnår straks stand. Følger op på fært og har således to gange stand, hvor den villigt avancerer frem på ordre. Intet vildt endnu. Følger tydeligt op fært og indtager en tredje stand. Herefter rejses fasan præcist på ordre og Athena er rolig i opflugt og skud. Eddie mærker ligeledes fært, men da makker opnår stand bringes Eddie til sekundering med fører støtte. Athena over Eddie

Athena - Ultra Ultra søger godt, men uagtet dette, støder hun hurtigt fasan og kvitterer promte. Athena søger stort, men udnytter ikke chancen til føromtalte fasan samt yderligere en fasan som hun støder længere fremme i marken. Athena er rolig da fuglen flygter. Ultra over Athena

Pebber – Sus Pebber slår under vind i markens højre side og opnår stand. Kort efter opnår Sus stand i modsatte retning. Før Pebbers fører er fremme rykker Pebber kontant frem to gange, hver gang til ny stram stand. Avancerer meget villigt og ganske hårdt frem på ordre og rejser med præcis udpegning fasanhane. Pebber kunne uden skade være mere rolig. Pga. den hårde avance ruser han nogle meter med under opflugt og skud, men bringes i ro efter førerens højlydte kommando. Sus søger stort og flot i høj fart. Opnår stand og avancerer villigt frem på ordre, men kan ikke påvise vildt. Pebber over Sus

Pepsi – Max Pepsi søger indledningsvis godt og medens makker hunden bringer fugl for bøssen midt på terrænet, forsvinder Pepsi langt ud i markens højre side og er borte for længe til at hendes afprøvningen kan fortsætte. Max finder hurtigt fasan som behandles efter alle kunstens regler. Hans tredje komplette fuglearbejde, med rejsning på ordre og komplet ro i opflugt og skud, kroner en stor dagspræstation. Max fortsætter – Pepsi udgår.

Uden for ref. kan til læserens orientering oplyses følgende. Lang tid efter slippets afslutning, ses fasan lette i den høje raps i området hvor føreren leder efter Pepsi. Straks da er Pepsie synlig, samme sted. Dette være skrevet i respekt for Pepsi´s fine dagspræstation og hårde skæbne. Pga. af det passerede måtte der et nyt finaleslip til. Dette fik proforma karakter.

Finaleslip Pebber – Max Max tog straks teten og vi kobler efter få sekunder. Max over Pebber Placering og motivering

1. VK / HP ES Heegårds Max / Harris Jensen En fejlfri dagspræstation af bedste karat. Stilfuld og velrevierende med tre komplette fuglesituationer. En værdig vinder.

2. VK / HP IS Red Garlic Red Pebber / Brian Hinge Krog En hund af stort format, stilfuld og hårdtarbejdende med to komplette fuglesituationer. Dagspræstationen betinger placeringen.

3. VK / HP ES Tobølbjergs L- Sus / Søren Gottfredsen Velrevierende hund med en smuk stil og en komplet fuglesituation. Bliver slået på fugl i matchningen.

4. VK P Fugledes Ultra / Flemming Fuglede Jørgensen Velgående hund der arbejder ganske intenst med et fint søgsoplæg på åben felt. En komplet fuglesituation på dagen. En uudnyttet chance i matchningen afgør hendes skæbne.

5. VK P Vet Points Athena / Bertil Mårtensson En hund af et godt format med en bemærkning på stilen. To komplette fuglesituationer på dagen. Uudnyttede chancer i matchningen betinger hendes placering.

6. VK IS Kirstinekærs Eddie / Gunnar Jensen En velgående hund af et godt format. Arbejder vedvarende godt for sin fører. Har på dagen en komplet fugle situation. Slået på fugl i matchningen.

På vegne af mine meddommere og egne vegne, vil jeg/vi gerne rette en tak til DKK for invitationen til dømme på Mesterskabsprøven, forårets afsluttende fælles vinderklasse. Tak til mine meddommere for godt samarbejde og fuld enighed. En fin og veltilrettelagt prøve med i alt fire prima terræner, som havde alt hvad man kunne ønske sig mht. til afgrøder og fugletilgang. Tak til Jan Lorentsen – Hans Kurt Kaas & Michael Olsen. En flot punktum i et utrolig smukt forårsvejr med sol, let vind og blå himmel. Viborg 12.4. 2017 Erik Petersen (ordf.) – Poul Aagaard Sørensen & Anders Varming

Later Event: September 2
DJ Stenlille 2. September UK/ÅK