Back to All Events

Brugsklasse ved Egemarke gods 17. September

DK10369/2009 Yobbo's Calle

Calle afprøves på opharvet stub. Afsøger marken i et stort og arealdækkende søg, med tilpas dybde imellem slagene. Farten er høj. Stilen smuk med hovedet ført i niveau med ryglinjen og derover, langstrakt galopaktion, samt sparsom halerørelse. Har stand, som udløses selv. Calle afprøves i yderligere 4 slip på skiftende underlag, stub, græs og skrub. Bevarer det gode indtryk, hvad søg, fart og stil angår. Har i 3. slip stand i kanten af mose. Går villigt frem på ordre og taget skadet gråand, som apporteres korrekt. Slutter sidste slip med at opnå stand ved hegn. Går villigt frem på ordre og rejser præcist en fasanhane. Er rolig i opflugt og skud. Der skydes i luften. Apporterer senere udkastet fasan korrekt. 1. Præmie.. Mogens Vestergård Hansen

 

DK01278/2015 Settermosen Casablanca

DK01278/2015 Settermosen Casablanca Irsk Setter Slippes på opharvet stub. Afsøger marken i et meget stort, bredt og offensivt søg, der til tider bliver for åbent. Farten er meget høj. Stilen smuk, med højt båret hoved, langstrakt galopaktion, samt sparsom halerørelse. Har en markering, som Casablanca løser selv. Casablanca afprøves i yderligere et slip på stub. Afsøger marken i et meget stort, bredt og offensivt søg, uden søget bliver for åbent i dette slip. Fart og stil som 1. slip. Casablanca opnår stand midt på marken, som holdes meget længe. Går villigt frem på ordre og rejser præcist en fasan, som prelles i opflugt og skud. Der skydes forbi. Ingen præmie. Mogens Vestergård HAnsen

 

 

DK04277/2013 Red Garlic's Red Pepper

Pepper afprøves på stub. Afsøger marken i et stort og arealdækkende søg, med tilpas dybde imellem slagene. Farten er høj. Stilen smuk til fortrinlig med højt båret hoved, langstrakt galopaktion, samt livlig halerørelse. Arbejder i kanten af remisse på færten af fasan, som ?står af?, uden Pepper er skyld heri. Ro i opflugt. Pepper afprøves i yderligere et slip på stubmark. Bevarer samme gode indtryk, hvad søg, fart og stil angår. Opnår tilslut i slippet stand i kanten af hegn. Går villigt frem på ordre og rejser præcist fasanhane. Er rolig i opflugt, men knaldapporterer i skuddet. Apporterer korrekt. 2. præmie BK - Mogens Vestergård Hansen

 

DK09429/2014 BERTHA

Bertha afprøves på opharvet stub. Afsøger marken i et stort og arealdækkende søg, med tilpas dybde imellem slagene. Farten er høj. Stilen smuk med hovedet ført i niveau med ryglinjen og derover, langstrakt galopaktion, samt sparsom halerørelse. Bertha afprøves i yderligere 4 slip på skiftende underlag, stub, græs og skrub. Bevarer det gode indtryk, hvad søg, fart og stil angår. Har i 3. slip lille chance for fasan, som makker finder i hegn. Vi opnår desværre ikke at få en situation med Bertha. Ingen præmie. Mogens Vestergård Hansen

 

Earlier Event: September 10
FJD Sydjyske prøve ved Bramming
Later Event: September 20
Brugsklasse Djursland 20. September