Back to All Events

DISK Vinderklasse Efterår 2017

DK03265/2015 Bjerkaasen's Bs-Siff

Siff viser på raps i god vind et stort særdeles vel anlagt søg, farten er god og stilen god, kraftig aktion, hovedet føres varieret i og over ryglinjen, halen føres pænt. Makker påviser 2 gange agerhøns langt fremme i terræn, Siff lastes ikke for disse agerhøns. 2 slip på græs og brak, Siff bevarer indtrykket, makker udnytter fasan på anvist terræn. 3 slip på stub, Siff bevarer indtrykket, Siff opnår stand, avancerer villig, rejser præcis agerhøns, Siff er komplet rolig i opfløj og skud, Siff viser senere korrekt apportering. fortsætter. Poul Erik Dahl

 

DK01279/2015 Settermosen Charites

Charites viser på stub et stort offensivt vel anlagt søg, farten er høj og stilen smuk, langstrakt aktion, hovedet føres højt, halen føres passende. Charites opnår stand, avancerer villig, rejser præcis agerhøns, Charites er komplet rolig i opfløj og skud, Charites viser senere god apportering. 2 slip, Charites bevarer indtrykket. 3 slip Charites bevarer indtrykket, opnår i samme sekund som makker stand, fasan letter, Charites er komplet rolig, mens makker preller, situationen kan ikke bedømmes yderligere pga uoverskuelige forhold. fortsætter. Poul Erik Dahl.

 

DK04134/2014 Vilslev L Ready to Take off

Ready viser på raps i god vind et stort godt anlagt søg, dækker meget terræn, farten er høj og stilen smuk, langstrakt aktion, hoveet føres højt , halen føres pænt med bevægelse, Ready opnår stand , avancerer villig, rejser præcis fasan, Ready er komplet rolig i opfløj og skud, fasanen træffes tydelig men fortsætter sin flugt, efter ca 100 m styrter den død ned, vi går frem i terrænet, Ready viser herefter en godkendt apportering. Ready bevarer indtrykket i yderligere 2 slip, makker udnytter her agerhøns på anvist terræn. fortsætter. Poul Erik Dahl

 

DK10369/2009 Yobbo's Calle

Calle viser på stub i god vind et stort vel anlagt bredsøg, farten er høj og stilen smuk, kraftfuld aktion, hovedet føres højt, halen føres pænt. Makker påviser agerhøns på anvist terræn. Calle bevarer indtrykket i yderligere 2 slip, 2 forskellige makkere udnytter fasan og agerhøns på anvist terræn. udgår. Poul Erik Dahl

 

DK13101/2011 Mårup Storm

Storm viser på stub i god vind et stort offensivt søg, farten er høj og stilen smuk, kraftfuld han hunde aktion, hovedet føres højt, halen føres pænt, Storm opnår højrejst stand, inden skytter når frem, avancerer Storm og presser agerhøns til at lette. 2 slip, makker udnytter fasan ved hegn, da fasanen fældes, apporterer Storm denne trods førers protester. udgår. Poul Erik Dahl

 

DK01278/2015 Settermosen Casablanca

Casablanca viser på stub et stort offensiv søg, farten er høj og stilen smuk, langstrakt aktion, hovedet føres højt, halen føres pænt, Casablanca opnår stand kort før makker, følger op, fasan letter, Casablanca er her noget urolig. Casablanca holder indtrykket i yderligere 2 slip, Casablanca opnår stand i samme moment som makker, fasan letter og Casablanca preller. udgår. Poul Erik Dahl

 

DK03427/2012 Red Garlic's Red Onion Mix

Mix viser på stub et acceptabelt stort søg, farten er god, stilen præges af en kort anstrengt aktion, hovedet føres højt, halen føres passende, Mix opnår stand, som den selv løsner, går i søg igen, makker kommer til og opnår stand kort før Mix, som følger op sammen med makker, fasan letter, Mix er komplet rolig. 2 slip på stub, Mix opnår hurtig stand ved hegn, avancerer villig, påviser intet vildt, søger ud langs hegn og kommer tilbage til samme område og tager ny stand, avancerer villig og rejser præcis fasan, Mix er lidt urolig i opfløj og skud, kaldes hurtig i ro, Mix viser god apportering. 3 slip på stub, Mix bevarer indtrykket i forhold til fart og stil, søget er nu stort og vel anlagt, udnytter vind og terræn godt, Mix opnår stand, avancerer villig, påviser intet vildt. fortsætter. Poul Erik Dahl

 

DK03265/2015 Bjerkaasen's Bs-Siff

Siff viser på raps i god vind et stort særdeles vel anlagt søg, farten er god og stilen god, kraftig aktion, hovedet føres varieret i og over ryglinjen, halen føres pænt. Makker påviser 2 gange agerhøns langt fremme i terræn, Siff lastes ikke for disse agerhøns. 2 slip på græs og brak, Siff bevarer indtrykket, makker udnytter fasan på anvist terræn. 3 slip på stub, Siff bevarer indtrykket, Siff opnår stand, avancerer villig, rejser præcis agerhøns, Siff er komplet rolig i opfløj og skud, Siff viser senere korrekt apportering. fortsætter. Poul Erik Dahl

 

DK14005/2016 Loustic des Demons de Gergovie

Loustic viser på raps i god vind et stort fremadrettet åbent søg, efter lader en del uafsøgt terræn, farten er god, langstrakt aktion, hovedet føres i ryglinjen, halen føres pænt. Loustic har 2 gange chance for agerhøne, bedre respekt kunne ønskes. 2 slip loustic bevarer indtrykket ang fart og stil, søget er nu iorden og godt anlagt, Loustick opnår stand, avancerer behersket, rejser præcis agerhøns, Loustic er rolig i opfløj og skud, Loustic viser senere god apportering. 3 slip Loustic bevarer indtrykket. fortsætter. Poul Erik Dahl

 

DK09429/2014 BERTHA

Bertha slippes på stub i skrå modvind, anlægger et stort velanlagt søg med god udnyttelse af vind og terræn, farten er høj, stilen svingende fra acceptabel til god fører i perioder hovedet lidt lavt, god galop aktion og pænt ført hale uden bevægelser, 2 slip på græs preller kort på agerhøns, udgår. Allan Nissen

 

DK13100/2011 Mårup Cato

Mårups Cato slippes på stub i skrå modvind anlægger et passende jagtligt søg som kunne ønskes større, farten er moderat, stilen er god, højt ført hoved, noget tung galop, stikker på forbenene, pænt ført hale med bevægelser trættes mod slut i slippet, 2 slip opnår stand ved hegn lige før partner, der flygter ret foran Cato en flok agerhøns, Cato er helt rolig ved opflugten, 3 slip Cato trættes tydeligt, udgår. Allan Nissen

 

DK04760/2014 Heggelifjellets Rex

Heggelifjellets Rex slippes i modvind på stub, anlægger et meget tilfældigt søg uden plan, farten er meget høj stilen smuk med højt ført hoved, god galop, pænt båret hale med bevægelser. 2 slip på stub viser sekundering med støtte, partner påviser agerhøns, udgår. Allan Nissen.

 

DK06716/2009 Kirstinekjær's D Eddie

Kirstinekjær's D Eddie slippes på stub i modvind anlægger et stort og velanlagt søg i god kontakt, farten er høj, stilen præges af et lidt lavt ført hoved, god galop, halen bæres uden bevægelser, udholdende lydig og velført, 2 slip langs grøfte kant bevare indtrykket, 3 slip på græs opnår næsten samtidig med partner en stand ved hegn, agerhønsene flygter, Eddie er rolig.4 slip i skrub, Eddie opnår hurtigt stand, da skytten er på plads avancere Eddie villigt og udpeger præcist en agerhøne, acceptabel rolig ved opflugten skytten afgiver ikke skud på grund af sikkerhed, senere viser Eddie ro ved skud og apporter korrekt en udkastet agerhøne Forsætter i vk med 2 B. Allan Nissen

 

DK05812/2015 Vilslev Zoe

Vilslev M. Zoe slippes på stub i modvind anlægger et stort meget velanlagt søg i god kontakt, stilen er smuk med højt ført hoved og en god livlig galop, lidt spil i halen, har en stand som den holder længe lige inden vi er på plads løser Zoe ud og går i søg, udholdende lydig og velført, 2 slip bevare indtrykket, 3 slip kort varig stand ved hegn respektere da agerhønen flygter, 3 slip chance til agerhøne ved hegn, respektere da den flygter, 4 slip opnår ved skel en højrejst stand, avancere kort på ordre, udpeger præcist en flok agerhøns, er rolig ved opflugten men noget urolig ved skuddet, der skydes forbi, senere viser Zoe en godkendt apport på en udkastet agerhøne, her er der ro ved skuddet, forsætter i vk med 2 b

 

DK04277/2013 Red Garlic's Red Pepper

Red Garlic's Red Pepper slippes på stub i modvind anlægger et stort meget åbnet søg i modvind,farten er meget høj, stilen er smuk med et højt ført hoved og en god høj stillet galop aktion, halen bæres højt med bevægelser, mere appel er ønskelig, 2 slip partner påviser agerhøns, 3 slip Pepper opnår hurtigt en liggende stand som holdes længe, avancere villigt og udpeger præcist en stor flok agerhøns, Pepper preller i opflugt og skud, der skydes forbi, udgår i VK. Allan Nissen.

DK09935/2013 Bomstærk Snelly G

Bomstærk Snelly G slippes på stub i 4 slip anlægger et stort og velanlagt søg med god udnyttelse af vind og terræn, går i en smuk stil hovedet i og over ryglinje god galop pænt båret hale, udholdende lydig og velført har i sidste slip en chance til agerhøns som makkeren finder, da de flygter ser Snelly dette og preller, kommer tilbage med en anskudt agerhøne, udgår i vk. Allan Nissen

 

DK19389/2011 Vilslev Kari

'Vilslev Kari slippes på stub i modvind anlægger et stort og ganske vel anlagt søg i høj fart, god stil med hovedet i og over ryglinje, udholdende lydig og velført afprøves i flere slip på stub bevare indtrykket med har 2 chancer til agerhøns som ikke udnyttes, slutter i sidste slip med en stand ved granhegn, avancere kort på ordre udpeger præcist en agerhønse flok, ro i opflugt og skud, der skydes forbi, viser senere ro ved skud og udfører en god apport på en udkastet agerhøne, forsætter med 2 b. Allan Nissen

 

Dansk Irsk Setter klubs efterårsvinderklasse 2017 ved Terkelsbøl I dommerteamet valget vi, at tage 9 hunde med til afprøvningerne over middag. Hundene som fortsatte til eftermiddagens afprøvninger var som følger:

Settermosens Charites med 1 A

Bjerkassen BS Siff med 1 B

Krageredens Maggie med 1 B

Vilslev Ready to take off med 1B

Kristinekjærs Eddie med 2B

Vilslev M Zoe med 2 B

Vilslevs Kari med 2 B

Lougistic med 2 B

Red Garlic Onion Mix med 2B

Efter lodtrækningen blev startrækken som følger:

Bjerkassen BS Siff - Lougistic Vilslevs Kari -

Vilslevs ready to take off - Vilslevs M Zoe -

 Krageredens Maggie - Settermosens Charites

Red garlic Mix - Kirstinekjærs Eddie

2 heat Siff – Lougitic Siff anlægger et stort og velanlagt søg høj fart smuk stil, ved koblingsordre letter der agerhøns. Logistic viser et godt anlagt søg, stilen er acceptabel. Der er chance til agerhøns ved koblingsordre Begge fortsætter

Kari – Ready Kari søger stort og flot i høj fart og smuk stil, forbigår agerhøns. Ready søger også stort og flot i smuk stil, støder agerhøns, viser respekt. Kari udgår – Ready fortsætter

Zoe – Eddie Eddie arbejder stort og godt i en acceptabel stil. Zoe arbejder i høj fart og smuk stil. Søget er dog præget åbne slag frem i terrænet. Eddie fortsætter – Zoe omprøves

Maggie- Charites Maggie arbejder i et stort og velanlagt søg i passende fart og en smuk stil. Charites anlægger et noget åbent søg i høj fart og smuk stil. Begge fortsætter

Mix – Zoe (omprøvning) Hurtigt viser det sig, at stil og format hos Mix ikke slår til. Zoe starter godt høj fart og smuk stil. Mix udgår – Zoe fortsætter

7 hunde fortsatte til matchningen – rangeret fra toppen:

Charites Siff Ready Maggie Zoe Lougitic Eddie Matchningen forløb som følger:

Eddie mod Lougitic Eddie går i et stort og velanlagt søg. Farten er høj og i en acceptabel til god stil. Opnår stand, løser selv uden at påvise vildt. Lougitic kommer aldrig i gang og roder på tilfældig fært Eddie over Lougitic Eddie fortsætter – Lougistic udgår

Eddie mod Zoe Eddie går stort og veldækkende i en acceptabel stil Zoe roder i perioder på tilfældig fært Eddie over Zoe Eddie placeres soom 5.vinder – Zoe sættes som reserve uden pligt til videre afprøvning

Ready mod Maggie Ready går stort og flot i et velanlagt søg. Farten er høj og stilen er smuk. Maggie går i et stort og velanlagt søg, må dog se sig slået af en bedre gående partner Ready over Maggie Ready fortsætter – Maggie placeres som 4.vinder

Ready mod Siff Ready går igen stort og flot, men makkerhunden påviser agerhøns på anvist terræn. Siff går stort og flot i smuk stil. Opnår liggende stand, avancere kort på ordre og udpeger en flok agerhøns, helt rolig ved opflugt og skud, der skydes forbi. Siff over Ready Siff fortsætter – Ready placeres som 3.vinder

Finalen er dermed Siff mod Charites Siff anlægger et stort og velanlagt søg i høj fart og smuk stil. Charites anlægger et noget tilfældigt søg, og skal styres rundt i søget. Farten er høj og stilen smuk. På grund af en del fløjten fra føreren sætter vi Chartites ned i kategori 1 b Siff over Charites Siff 1.vinder og Charites 2.vinder

Motivering 5 vinder Kristinekjærs Eddie En hund af et godt format, hvor stilen afgør placeringen. En komplet fugletagning på dagen.

4 vinder med CK Krageredens Maggie En hund af et godt format, hvor dagspræstationen betinger placeringen. 1 fugletagning med rejsning.

3 vinder med CK Vilslev Ready to Take Off En hund af meget stort format, som må se sig slået på fugl i matchningen. 1 fugletagning med rejsning.

2 vinder med CK Settermosen Charites En hund af et betydeligt format, som dog må se sig slået i finalen på søgsoplægget. 1 fugletagning med rejsning.

1 vinder med CK Bjerkassens BS Siff En hund af et betydeligt format, med en stort set fejlfri dagspræsentation. 2 fugletagninger med rejsning.

På egne og mine meddommeres vegne, vil vi gerne takke Dansk Irsk Setter Klub for invitationen til at dømme denne fine prøve. Tak til skytter, terrænledere og hundeførere for en god dag i marken. Tak til min meddommer for et godt samarbejde om bedømmelsen af de startende hunde. Allan Nissen (Ordførende dommer)

 

 

Earlier Event: September 22
Brugsklasse Vildbjerg 22. September
Later Event: September 27
Brugsklasse Lolland d. 27. September 2017