Back to All Events

ESK 100 års Jubilæum Vinderklasse

DK03265/2015 Bjerkaasen's Bs-Siff

Siff viser på græs i god vind et stort særdeles velanlagt søg, udnytter vind og terræn på bedste måde, farten er høj og stilen smuk, langstrakt aktion, hovedet føres varieret i og over ryglinjen, halen føres pænt med bevægelse. Siff opnår høj rejst stand, avancerer villig, følger godt op, opnår ny stand, avancerer villig , rejser præcis parhøns, Siff er komplet rolig i opfløj og skud. 2 slip Siff bevarer det gode indtryk. Siff viser sekundering på makker resultat løse stand. fortsætter. Poul Erik Dahl

DK01279/2015 Settermosen Charites

Charites slippes på raps og stub i modvind. Søget er godt lagt med brede udslag, men præges af meget fløjteri og dirigering og enkelte åbne slag. Farten er høj, stilen er med højt båret hoved, langstrakt højstillet galopaktion, pæn båret hale uden bevægelser. Charites kaster sig i en liggende stand- Som rejseordre gives, flygter parhøns ret foran. Hun er rolig i opflugt og skud. 2. slip: Vintersæd og raps i modvind. Søget er noget tilfældigt anlagt med stik frem og tilbage i marken. Charites har en enkelt løs stand, som hun selv løser og respekterer hare. Fortsætter. Thomas Klit

DK01281/2015 Settermosen Chantal

Chantal slippes på eng og majsstub og viser i meget høj fart et klassesøg fra kant til kant med korrekte vendinger og i god kontakt med fører. Stilen er smuk med hovedet ført i og over ryg, en lang smidig galopaktion og halen båret i ryglinien med spil. Virkelig en hund af høj karat. Hun afprøves i yderligere 2 slip og i 2. slip på græs og eng er stilen fortrinlig, en fryd for øjet. Staks efter hundene er sluppet i 3. slip får Chantal føling med fært, kortvarig stand, rykker herefter frem og rejser parhøns uden tilladelse. Rolig i opflugt. Udgår. HP. Clausen

DK05812/2015 Vilslev M. Zoe

Zoe viser på græs i god vind et stort bredsøg, farten er høj og stilen smuk, god lang aktion, hovedet føres højt, halen føres pænt. Makker udnytter parhøns. 2 slip Zoe bevarer indtryk, forbigår parhøns. udgår. Poul Erik Dahl

DK06716/2009 Kirstinekjær's D Eddie

Eddie starter på stub i modvind. Anlægger her et godt velanlagt søg med passende afstand mellem slagene. Farten den er god .Stilen den er god med hoved ført i ryg højde. med en kraftig galop og halerørelse. makker finder fugl fremme i terræn. 2.Slip på stub i modvind. søger igen godt for sin fører. har her god chance til parhøns som makker fører bringer til flugt midt på marken.3.slip på stub i modvind, søger som før beskrevet, her her sammen med makker god chance til parhøns som makker bringer til flugt. Udgår. 419.Allan Bredsgaard

 

SE29353/2015 Ripfinnarens ZM Astrid

Astrid viser på græs i god vind et stort velanlagt bredsøg, farten er høj og stilen fortrinlig, kraftfuld langstrakt aktion, hovedet føres højt, halen føres pænt med bevægelse. Astrid bevarer ind trykket i 2 slip mere, har her 2 chancer til agerhøns som makker udnytter udgår. Poul Erik Dahl.

 

Følgende hunde overgår til 2 heat og starter efter lodtrækning således.

Kat nr 67. E/S Tobølbjergs Lamison kategori 2 b. mod Kat nr 54. Breton Athos kategori 1 b. Begge starter passende stort, Athos opnår stand ,følger godt op, opnår ny stand, parhøns letter bagved Athos som bevarer standen, Athos avancerer villig og rejser præcis enlig agerhøne, Athos er rolig i opfløj og skud. Athos over Lamison. Begge fortsætter, Athos i kategori 1 b , Lamison i kategori 2 b.

Kat nr 66. I/S Settermosens Zharites kategori 2b. mod Kat nr 7.2 E/S Tobølbjers Sus. kategori 1b Zharites opnår hurtig stand, parhøns letter præcis foran Zharites, som er rolig i opfløj og skud, senere forbigår Zharites parhøns, Zharites opnår stand, lige før rejseordre gives letter parhøns præcis foran Zharites, der er rolig i opfløj og skud. Sus starter passende stort, forbigår parhøns, makker udnytter 2 gange parhøns. Begge fortsætter, Zharites i kategori 2b. Sus i kategori 2b.

Kat 53. I/S Bjergkassens Siff. kategori 1a mod Kat nr 55. E/S Nordvestjydens Pilip, kategori 2b Siff viser et stort velanlagt bredsøg, farten er høj og stilen smuk, Siff opnår stand , følger godt op, opnår ny stand, avancerer villig, rejser præcis parhøns, Siff er rolig i opfløj og skud. Pilip starter passende stort, støder parhøns, bedre respekt kunne ønskes, makker udnytter par høns bagved Pilip. Begge fortsætter Siff i kategori 1a, Pilip i kategori 2b.

Vi fortsætter til Matchning med følgende rangering fra toppen 1 Sif. 2 Athos. 3 Zharites. 4 Sus. 5 Lamison. 6 Pilip.

Pilip mod Lamison Lamison starter stort og godt, Pilip starter noget fremadrettet og vender forkert. Lamison over Pilip

Lamison mod Sus. Begge starter stort og godt, Lamison slår bagud i terræn. Sus over Lamison.

Zharires mod Sus Zharites passende stort søger frem og støder enlig agerhøne, Sus viser et stort velanlagt søg. Sus over Zharites

Siff mod Athos Hurtig viser det sig at Siff ligger over Athos i format. Siff over Athos

6 vinder E/S Pilip er en hund af et godt format med 1 fugle tagning på dagen, dagspræsentationen betinger placeringen.

5 vinder E/S Lamison er en hund af et godt format med 1 fugle tagning på dagen, dags præsentionen betinger placeringen.

4 vinder I/S Zharites er en hund af et betydelig format med 3 fugle tagninger på dagen, dags prasentationen betinger placeringen,

3 vinder E/S Sus er en hund af et betydelig format med en fugletagning på dagen, dags præsentationen betinger placeringen.

2 vinder Breton Athos er en hund af et stort format ,med 3 fugle tagninger på dagen, må se sig slået på formatet i finale slippet. En værdig 2 vinder der tildeles ck.

1 vinder I/S Siff er en hund af et betydelig stort format, med en fejlfri dags præsentation, 2 komplette fugle tagninger på dagen. En meget værdig 1 vinder der tildeles ck og cacit.

Stor tak til Engelsk Setter Klubben for invitationen til at dømme denne jubilæums vinderklasse, samtidig en stor tak til min meddommer Thomas Klit for et godt og konstruktivt samarbejde . Kolding d 26-3 2018. Poul Erik Dahl