Back to All Events

Engelsk Setter Klubs 100 års Jubilæum

Se44818/2016 Red Garlic´s Hot Habanero

Habanero slippes på stub senere i majsstub i modvind. Habanero søger med god jagtlyst i et stort, men for planløst søg, hvor der mangler arealdækning. Farten er høj og stilen smuk med hovedet ført i ryglinje og med en god smidig galopaktion samt god halerørelse. Kontakten mellem hund og fører kunne ønskes bedre. I anden omgang slippes Habanero på stub i modvind og søger i et godt men lidt ungdommeligt anlagt søg. Vi ser fasan flygte fra området, hvor Habanero befinder sig. Tredje slip på majsstub i modvind. Habanero anlægger her et tilpas stort krydssøg i god kontakt til fører. Sluttelig slippes Habanero på majsstub i modvind, hvor Habanero i starten af slippet søger som i tredje slip, men slutter med at søge i et alt for åbent og fremadrettet søg. Habanero er vanskelig at koble. Ingen præmie Uffe Jacobsen 385

 

se11114/2017 Red Garlic´s Ingefära

Ingefær afprøves på majsstub senere græs i sidevind/modvind. Ingefær søger med god jagtlyst i et passende stort lidt ungdommeligt anlagt krydssøg med acceptabel arealdækning. Farten er for det meste høj og stilen smuk med hovedet ført i ryglinje og med en god smidig galopaktion og god halerørelse. Lydig. Har meldt stand ved hegn, men udløser selv. Vi ser sneppe flygte fra anvist terræn. I andet slip på stub i modvind med skiftende makkerhunde søger Ingefær i et stort velskolet krydssøg. Misbruger oplagt chance til parhøns, der trædes op bag hund og fører. Skiftende makkerhunde finder fugl på anvist terræn. Sluttelig afprøves Ingefær på majsstub i modvind. Ingefær anlægger et passende stort krydssøg, men finder ikke fugl. Ingen præmie Uffe Jacobsen 385

 

SE11112/2017 Red Garlics Irish Pomelo

Pomelo starter i stub i modvind. Kort efter start opnås kontakt med agerhøns i hegn. Da fuglene flygter, bliver Pomelo meget vidtløftig og kommer først tilbage meget senere. Søg og stil kan ikke bedømmes. Ingen præmie. Søren Stærkær.

SE56207/2010 Overdrives Brutus

Brutus starter på stub i modvind. Søget er godt lagt på vinden med gode udslag. Stilen er smuk med højtbåret hoved, der er halerørelse. Opnår kontakt med fugl, der flygter. Brutus forholder sig rolig. Der er to chancer for fugle i dette slip, da makker finder fugl. 2. slip på stub. Går stort, er dog nu noget variende i sit søg. Der er chance for fugl på anvist terræn. 3. slip på uhøstet korn og skrub. Går som tidligere, ingen fugle. 4. slip på græs Ingen fugle. Ingen præmie AK. Søren Stærkær