Back to All Events

Engelsk Setter Klub's 100 år's Jubilæum AK/UK

SE44586/2016 Kaselyckans Finesse

Finesse starter i olierædikker i modvind og skrå sidevind. Den anlægger for det meste et stort søg med enkelte forkerte vendinger. Vinden driller lidt. Farten er god til høj. Stilen er smuk, præget af en langstrakt galopaktion. Hovedet bæres høj. Der er god bevægelse i halen. Den er lydig og arbejder godt for fører. Den kaldes ind ved makkers stand. Den prøves flere gange, hvor den fastholder indtrykket fra første slip. Den opnår intet positivt på dagen. Ingen præmie UK. Søren Stenhøj

 

SE45019/2013 Working Gundogs Blomma

Blomma starter i remise og derefter på stub i modvind. Den anlægger et jagtligt søg tæt på fører. Den har enkelte store slag på marken. Farten er moderat til god. Stilen er acceptabel, præget af en lidt ujævn galopaktion. Hovedet føres for det meste over ryglinjen. Halen bæres pænt. Den er lydig. Den arbejder vedvarende i det lange slip. Den prøves et par gange mere, hvor den efterlader samme indtryk. Ingen præmie ÅK. Søren Stenhøj

 

SE56207/2010 Overdrives Brutus

SE56207/2010 Overdrives Brutus Irsk Setter Brutus afprøves på stubmark. Afsøger marken i et bredt anlagt søg, med tilpas dybde imellem slagene. Farten er høj. Stilen god til smuk, med hovedet ført i niveau med ryglinjen, langstrakt galopaktion, samt sparsom halerørelse. Brutus afprøves i yderligere et par slip. Bevarer samme gode indtryk, hvad søg, fart og stil angår. I sidste slip har Brutus chance for agerhøns (rapphöns), som makker bringer på vingerne. Sekunderer makkerhunden. Ingen præmie.AK. Mogens Vestergård Hansen

 

SE44579/2016 Kaselyckans Flow

Flow starter i olierædikker i modvind og skrå sidevind. Søget kan ikke bedømmes i det korte slip, da den vedvarende søger hen til makker. Farten er høj. Stilen er smuk, præget af en langstrakt galopaktion, hvor hovedet føres over ryglinjen og halen bæres pænt. Den trækkes fra prøven. Ingen præmie UK. Søren Stenhøj