Back to All Events

Engelsk Setter Klub's 100 Års Jubilæum AK/UK

SE44579/2016 Kaselyckans Flow

Kaselyckans Flow slippes på stub og i mose, hvor den bruger størstedelen af slippet på at jagte gæs. Den har dog enkelte udslag, hvor den arbejder i et pasende stort søg. Farten er god. Stilen er smuk med høj hovedføring, langstrakt og kraftfuld galopaktion, pæn haleføring uden bevægelser. I 2.slip arbejder Flow i et passende stort søg. Har en markering som den selv løser. Slutter at forfølge en hare langt ud af anvist terræn. Prøves i yderligere et slip, hvor den hurtigt finder råvildt, som den forfølger langt. Ingen præmie. UK. Flemming Sørensen

 

se44586/2016 Kaselyckans Finesse

Kaselyckans Finesse starter med at jagte gæs, men kommer dog forholdsvis hurtigt tilbage. Herefter anlægger den et stort og veldækkende søg, som dog er præget af en del forkerte vendinger. Farten er god. Stilen er god med hovedet båret i niveau med ryglinien, energisk galopaktion, lidt højt båret hale med momentvise bevægelser. I 2.slip arbejder Finesse passende stort i god kontakt med føreren. Finesse afprøves i yderligere tre slip, hvor den arbejder som i 2.omgang. Slutter med at forfølge råvildt langt ud af anvist terræn. Ingen præmie. UK. Flemming Sørensen

 

SE45019/2013 Working Gundogs Blomma

Working Gundogs Blomma slippes på raps, hvor den anlægger et stort, men ustruktureret og fremadrettet søg uden den fornødne arealdækning. Farten er god. Stilen er præget af lav hovedføring, en gyngende galopaktion og hængende hale uden bevægelser. Forfølger råvildt ud af anvist terræn. Ingen præmie. AK. Flemming Sørrensen

 

Se44818/2016 Red Garlic´s Hot Habanero

Red Garlic´s Hot Habanero starter på græsmark i god vind og anlægger i starten et stort, men noget tilfældigt anlagt søg og ikke altid i fornøden kontakt med føreren. Farten er høj og stilen er acceptabel, med hovedføring i niveau med ryglinien og til tider under, samt en kraftfuld galopaktion. Den forsvinder i slippet ud af marken efter råvildt, men kommer dog tilbage indenfor ganske kort tid. 2. slip i majs er søget igen tilfældigt og føreren må fløjte en del. Habanero har en god chance til agerhøns, som makkerhunden støder. I 3. slip i majs påviser makkerhunden agerhøns. Ingen præmie UK. Anton Dahl

 

se11113/2017 Red Garlic´s Ipren

Ipren starter på græsmark i god vind og anlægger i starten et, noget fremadrettet søg, hvor den et par gange forsvinder ud af syne i nogle minutter. Farten er høj og stilen smuk med hovedet ført i niveau med ryglinien, en lang kraftfuld aktion, lav ført hale uden bevægelse. I 2. slip på majsstub forsvinder Ipren hurtigt ud af anvist terræn og jager på egen hånd, gennem længere tid. Ingen præmie UK. Anton Dahl

SE56207/2010 Overdrives Brutus

Overdrives Brutus starter på græsmark, senere i majsstub, i god vind og anlægger et passende stort søg i god kontakt med føreren. Farten er moderat og stilen noget anstrengt, med pæn hovedføring og en noget kort og lidt stiv galopaktion. Brutus mærker fært i majsstubben, sætter farten helt ned og roder parhøns op, som prelles, dog ikke langt. Ingen præmie ÅK. Anton Dahl

 

SE22101/2011 Red Garlic´s Sweet Potato

Potato starter på majsstub i god vind og anlægger et stort og velanlagt søg i høj fart og god kontakt. Stilen bedømmes ikke. Makkerhunden finder agerhøne. 2. slip på majsmark arbejder Potato igen godt. Den opnår sluttelig en stram stand, følger løbende høns godt op og nagler disse. På ordre avancerer Potato villigt og rejser præcis parhøns. Rolig i opfløj og skud. 3. slip på stub søger Potato hurtigt til hegnskant/mose hvor den opnår en stram stand. På ordre avancerer den villigt og langt af flere omgange uden at påvise vildt. Da Potato på ny slippes på stubmarken, søger den igen hurtigt ind i et moseområde og er noget ulydig på indkalds ordre. 2. præmie ÅK. Anton Dahl.

 

NO43655/12 Sika

Sika slippes i stub senere eng og majs i modvind, søget er tilfældigt anlagt og stilen er dårlig med lavt ført hoved og en energisk galop, støder i 1 slip en agerhøne med respekt, bevare indtrykket på dagen. Ingen pr i AK 166 Allan Nissen