Back to All Events

Engelsk Setter Klub's 100 Års Jubilæum AK/UK

se44585/2016 Kaselyckans Finesse

Kaselyckans Finesse starter på græs og i eng, i mod vind. Søget er godt men terrænet noget uoverskueligt. Farten er høj og kontakten til føreren er god. Hun støder agerhøns som prelles langt. I anden omgang går Finesse i et stort og godt tilrettelagt søg. Hun går i en smuk stil med høj hovedføring og en langstrakt galopaktion. Halen bæres pænt. Hun får igen føling med agerhøns som hun går op og preller. I tredje slip går Finesse igen stort og godt men hun slutter med at gå af hånd. Ingen Præmie UK. Jan Andreasen.

 

SE44579/2016 Kaselyckans Flow

Kaselyckans Flow starter i eng i mod vind. Søget er godt men terrænet noget uoverskueligt. Farten er høj og kontakten til føreren er god. Forfølger råvildt men kaldes til orden. I anden omgang på majsstub går Flow i et stort og godt tilrettelagt søg i en smuk stil med høj hovedføring og en langstrakt galopaktion. Han preller fasan meget langt og er herefter svær at koble. I tredje slip kniber det med konditionen og søget bliver for småt. Ingen Præmie UK. Jan Andreasen.

 

SE52215/2010 Red Garlic's Plopp

Red Garlics Plopp starter på græsmark i modvind. Søget er helt uden plan og han går af hånd. Farten er høj, Kontakten til føreren er mangelfuld. Plopp går i en god stil med høj hovedføring og en langstrakt galopaktion. Halen bæres pænt. Ingen Præmie.AK. Jan Andreasen

 

NO43655/12 Sika

Sika starter på stubmark i modvind. Søgte er stort og godt tilrettelagt, men med flere forkerte vendinger. Farten er moderat. Kontakten til føreren er god. Stilen er præget af hovedføring i og under ryglinien og noget kort forbensaktion. Halen bæres pænt. Sika opnår stand, men løser selv. I anden omgang med to forskellige makkere, rækker formatet ikke til yderlig afprøvning i åben klasse. Ingen Præmie. AK. Jan Andreasen.

 

SE56207/2010 Overdrives Brutus

Overdrives Brutus starter på stubmark i modvind. Søgte er stort og godt tilrettelagt, men med flere forkerte vendinger. Farten er moderat. Kontakten til føreren er god. Brutus går i en god stil, med hovedet ført i ryglinjen, men mere stræk i galoppen var ønskeligt. I anden omgang går Brutus i et stort og godt tilrettelagt søg i høj fart. Stilen er nu smuk med høj hovedføring og god galopaktion. I tredie slip opnår Brutus stand, da føreren giver rejseordre til Brutus, flygter agerhøns ret foran og han er rolig i opfulgt og skud. 2. Præmie. AK. Jan Andreasen

 

SE45019/2013 Working Gundogs Blomma

Working Gundogs Blomma starter i eng og på stubmark i modvind. Søgte er godt tilrettelagt. Farten er moderat. Kontakten til føreren er god. Stilen er præget at hovedet ført under ryglinjen og noget kort galopaktion. Halen bæres pænt. Makkeren finder agerhøns. I anden og tredie slip går Blomma som i første slip og kommer ikke i forbindelse med fugl. Ingen Præmie.AK. Jan Andreasen

 

SE44583/2016 Kaselyckans Fire

Firer slippes på rapsmark i sidevind / modvind. Afsøger marken i et tilpas godt anlagt søg, med overvejende korrekte vendinger. Farten er høj. Stilen god til smuk, med højt båret hoved, tilpas til god stræk i galopaktionen, samt halerørelse. Fire afprøves i yderligere 3 slip på henholdsvis raps og stub/græs, i modvind. Søget er hér godt anlagt på bredden, i høj fart og smuk stil. Ingen præmie.UK. Mogens Vestergård

 

se11114/2017 Red Garlic´s Ingefära

Ingefära afprøves på rapsmark i side/modvind. Søget er i starten af slippet godt anlagt med brede udslag, men som slippet skrider frem søger Ingefära langs med hegn og søget bliver lidt planløst anlagt. Farten er tilpas høj. Stilen god med hovedet ført i niveau med ryglinjen, samt halerørelse. Ingefära afprøves i yderligere et par slip på stub og græs. I 2. slip er søger bredt anlagt med tilpas dybde imellem slagene. Fart og stil som i første slip. I 3. og sidste slip søger Ingefära ind i have og misser derved chance for parhøns, som makkerhunden støder. ingen præmie.UK. Mogens Vestergård

 

DK04760/2014 Heggelifjellets Rex

Rex slippes på stubmark i modvind. Afsøger marken i et MEGET bredt anlagt søg, med tilpas dybde imellem slagene. Farten er meget høj. Stilen smuk til fortrinlig med højt båret hoved, langstrakt galopaktion, samt sparsom halerørelse. Opnår stand, hvor den går over i sekundering. Rex afprøves i yderligere 2 slip, i skrub og på majsstub i modvind. Bevarer samme gode indtryk, hvad søg, fart og stil angår. Har chance for parhøns i 2. slip. I 3. slip letter Rex 3 stykker råvildt, som forfølges langt ud af terrænet med fuld hals. Ingen præmie.AK. Mogens Vestergård

 

SE22101/2011 Red Garlic´s Sweet Potato

Potato slippes i pilestubbe og senere på stubmark i modvind. Afsøger marken i et bredt anlagt søg, med tilpas dybde imellem slagene. Har et par afstikkere i skov. Farten er høj. Stilen smuk med højt båret hoved, langstrakt galopaktion, samt sparsom halerørelse. Makker Støder sneppe i hegn. Tilslut i slippet forsvinder Potato ud af anvist terræn og er væk længe. Ingen Præmie.AK. Mogens Vestergård

 

DK09430/2014 RONJA

Ronja slippes på majsstub. Afsøger marken i et stort og bredt anlagt søg, med tilpas dybde imellem slagene. Har en enkelt afstikker langs med hegn. Farten er høj. Stilen smuk med højt båret hoved, langstrakt galopaktion, samt højt ført hale med bevægelse. Ronja afprøves i yderligere et slip på stubmark i modvind. Bevarer samme indtryk, hvad fart og stil angår. Slutter med at forlade det anviste terræn og forsvinder væk i længere tid. Ingen præmie. AK. Mogens Vestergård