Back to All Events

DKK Vinderklasse Vildbjerg

DK01279/2015 Settermosen Charites

Charites slippes på stub i svag modvind og anlægger i meget høj fart et stort noget offensivt søg. Fører må kalde hende tilbage et par gange og får derved terrænet dækket. Stilen er meget smuk med højt båret hoved en lang smidig aktion og halen båret lidt under ryglinien og med momentvise bevægelser. Hun afprøves i yderligere 3 slip og viser samme takter, momentvis er søget lidt åbent og fører må arbejde med hunden, for at få dækket det anviste terræn. Opnår liggende stand i 2. slip, hvor råvildt netop havde forladt marken. Partner går forbi og Charites løser. I 3. slip har hun ligeledes en stand, løser selv. I 4. slip mod skiftende partnere søger hun fornuftigt i eng, men da hun kommer ud på stub bliver søget meget stort og åbent uden fornødent kontakt med fører. Udgår. HP. Clausen

 

DK01281/2015 Settermosen Chantal

Settermosen Chantal slippes i brak i modvind, anlægger et stort og godt anlagt søg i god kontakt, farten er høj, forbi går et par agerhøns 2 slip på græs i modvind farten er høj stilen præget af et hoved der til tider er ført lidt lavt, god galop aktion halen bæres pænt uden bevægelser, støder fasan og preller kort. Udgår i VK 166 Allan Nissen.

 

DK04277/2013 Red Garlic's Red Pepper

Red Garlic's Red Pepper slippes i brak i modvind, anlægger et stort og godt anlagt søg i god kontakt, 2 slip på stub her er søget lidt tilfældigt anlagt, farten er høj, stilen god med højt ført hoved, lidt anstrengt kort galop aktion, spil i halen, forbi går et par agerhøns, 3 slip på græs forbi går en fasan, Udgår i VK 166 Allan Nissen

DK03265/2015 Bjerkaasen's Bs-Siff

Siff slippes på stub i svag modvind og anlægger i meget høj fart et stort veldækkende søg i en smuk stil. Går med hovedet over ryglinien, en lang flad galopaktion og med halen ført lidt under ryg med bevægelser. Hun afprøves i yderligere 5 slip i løbet af formiddagen, og hun viser til stadighed samme smukke indtryk. I 6. slip i eng påviser og udnytter partner en fasan. Siff fortsætter mod ny partner, men desværre lykkes det ikke at få yderligere chancer for denne særdeles velgående hund. Udgår. HP. Clausen

 

 

Earlier Event: March 26
DKK Vinderklasse ved Bramming