Back to All Events

DISK Hovedprøve Nordjylland

DK09424/2014 KATO

Kato slippes på stub i modvind og anlægger i en passende til høj fart et passende stort søg, hvor bredden kunne ønskes bedre. Flere forkerte vendinger. Stilen er acceptabel med en noget kort og stikkende forbensaktion, hovedet føres under ryglinien og halen bæres lidt under ryglinien med bevægelser. Han afprøves i yderligere 3 slip i løbet af dagen. I sidste slip sænker han hovedet, roder en hare op og viser respekt. Dette gentager sig kort efter, men her roder han en agerhøne op og viser rimelig respekt da fuglen flygter. Ingen pr. ÅK. HP Clausen

 

DK07528/2015 Æblevangen Evian

Evian slippes på stub og videre over på vinterraps i modvind og viser et stor flot søg fra kant til kant og med korrekte vendinger. Han går i en smuk stil med høj hovedføring, en lang kraftfuld galopaktion og med halen båret pænt og med momentvise bevægelser. Holdes til slut for hare. Desværre beskadiger han 2 poter i slippet og trækkes af fører. Ingen pr. ÅK. HP Clausen

 

DK09425/2014 TEDDI

Teddi slippes på stub i modvind og anlægger i høj fart et stort søg godt anlagt på vinden, dog med enkelte afstikker frem i terrænet. Kaldes til orden. Enkelte forkerte vendinger forekommer. Stilen er meget god med hovedet ført over ryglinien, en lang smidig aktion og med hale i niveau med ryg og med bevægelser. Parhøns trædes op bag hundene. Afprøves i 3 slip og viser til stadig hed samme smukke indtryk. I sidste slip på majsstub opnår han stand, partner kommer til. Teddi går villigt frem på ordre, men kan ikke påvise vildt. Umiddelbart efter slår partner ud til højre og støder parhøns og umiddelbart derefter letter parhøns et lille stykke til venstre for standen. To store chancer, der burde være udnyttet. Ingen pr. ÅK. HP Clausen

 

DK00596/2016 Tyson

Tyson slippes på stubmark i modvind og anlægger her et noget tilfældigt søg med en del fløjten og kommandoer p.g.a. en trafikeret vej til den ene side. Stilen er mindre god, hovedet er ført højt, men galopaktionen er præget af en kort stikkende forbensaktion og med lavt ført hale uden bevægelser. Der er en stor chance til parhøns, som trædes op bag hundene. Afprøves i yderligere 3 slip, hvor søget forbedres til stort for det meste velanlagt, dog med enkelte store slag frem og bagud i terrænet og flere forkerte vendinger. I 3. slip har han chance til parhøns, der forbigås i god vind. Opnår stand foran partner ved hegn. Trækkes væk, da partner står først. Ingen pr. ÅK. HP Clausen

 

DK01279/2015 Settermosen Charites

Charites slippes på raps i modvind anlægger i meget høj fart et stort offensivt søg med passende arealdækning. Stilen er meget god med høj hovedføring, lang smidig galopaktion og med halen ført lidt under ryglinien og med momentvise bevægelser. Holdes ved partners stand. Senere stand ved dige, løser selv. Slutter med stand, går villigt frem, men kan ikke påvise vildt. Hun afprøves i yderligere 3 slip på skiftende terræner og viser stor udholdenhed. Søget er af varierende, men for det meste veldækkende og i passende kontakt. På stub i 3. slip opnår hun mod slut stand, partner sekunderer tæt på. Da fører er inden for jagtafstand af Charites, letter enlig agerhøne ret foran, hun er komplet rolig i opflugt og skud, selv om partner preller på fuglen tæt forbi Charites. Hun afprøves i et 4. slip for at få en færdig situation. Her søger hun ned langs hegn, opnår stand ca. 10 m ude på marken, partner søger helt inde ved hegn og opnår stand umiddelbart efter foran Charites. Partner trækkes væk og Charites går villigt frem, men kan ikke påvise vildt. Forinden er der trådt parhøns op et stykke til højre for stedet, hvor hundene stod. 2. pr. ÅK.

 

DK03120/2013 Molly

Molly slippes på raps i modvind og anlægger i høj fart et passende stort søg i god kontakt med fører og med korrekte vendinger. Stilen er acceptabel, momentvis god, hovedet føres i og oftest under ryglinien, en lidt kort galopaktion og med halen ført lidt lavt og med momentvise bevægelser. Hun afprøves i yderligere 2 slip og forbedrer ikke indtrykket med hensyn til fart, søg og stil. I 3. slip på stub opnår hun stand, går noget treven frem men kan ikke påvise vildt. Slutter slippet med at sekundere partners stand lidt tæt på. Da enlig agerhøne letter foran partner, preller Molly på fuglen. Ingen pr. ÅK. HP Clausen

 

DK01441/2013 Settermosen Baja

Baja slippes raps i modvind. Hun slår straks langt ud på vintersæd til venstre og overlader den gode mark foran til partner, der støder parhøns. En stor chance for begge hunde. Hun afprøves i yderligere 2 slip og her er stilen præget af en noget anstrengt kort aktion, en lav ført hale uden bevægelser og med hovedet ført i ryglinien, momentvis under. Søget er fortsat i 2. slip noget planløst og mangler kontakt til fører. Hun får en chance i et 3. slip på majsstub. Her viser hun store brede slag på marken, partner opnår stand og Baja går tæt forbi og foran partner. Baja slår ud til højre og støder parhøns, der prelles langt. Herefter er hun svær at koble. Der blev yderligere påvist et par agerhøns mere på terrænet. Ingen pr. ÅK. HP Clausen

 

DK09430/2014 RONJA

Ronja slippes på raps i modvind og anlægger her et stort anlagt søg i ret god kontakt. Kort efter start støder hun parhøns i god vind. Respekterer da fuglene flygter. I 2. slip viser hun et lidt tilfældigt søg noget foran fører. Stilen er meget god med hovedet ført over ryg, en passende lang smidig aktion og med halen ført lidt under ryglinien og med bevægelser. Støder parhøns i god vind og preller langt. Ingen pr. ÅK. HP Clausen

 

DK20534/2017 Irish Power Game's Adeen

Adeen slipes i skrub og mose I mod/sidevind. Søget er veltilrettelagt foran føreren, godt afpasset efter forholdene. Farten høj. Stilen bedømmes senere. Samarbejdet med føreren i orden. Ingen fugle i slippet. 2. slip i skrub, senere stub i modvind. Her går Adeen som i første slip. Stilen er smuk, højt ført hoved og hale i rygliniens forlængelse, god galop. Adeen respekterer, ved føres fløjt, flygtende hare. Makkerhunden bringer sig i kontakt med fugl, en spinkel chance for Adeen. 3. slip i skrub og stub, går Adeen et langt slip i et stort og godt søg i smuk stil. Ved remisse, hvor Adeen arbejder, flygter flere fasaner. Situationen kan ikke overskues. 4. slip på stub i modvind går Adeen som tidligere, opnår hurtigt stand. Inden der gives rejseorder flygter parhøns ret foran Adeen, som forholder sig rolig under opflugt og skud. 1. pr. UK. Erik Rimmen

 

no33883/17 Skardfjellets TL Felix

Felix slippes i skrub og mose i mod/sidevind. Søget er veltilrettelagt foran føreren godt afpasset efter forholdene. Farten høj. Stilen bedømmes senere. Samarbejdet med føreren i orden. Ingen fugle i slippet. 2. slip på stor stubmark i hård modvind, går Felix i et stort og godt søg, i god kontakt til sin fører. Stilen er god, hovedet bæres over rygliniens forlængelse, halen lidt hængende, god kraftfuld galop. Ved skrub opnår Felix stand, som holdes godt, på ordre går han villigt frem på fasan, som letter, Felix er acceptabel rolig under opflugt og skud. 1. pr. UK. Erik Rimmen

 

DK09685/2017 Vorrehøjs Ingo

Ingo slippes i skrub og mose i mod/sidevind. Søget er veltilrettelagt, med gode brede slag godt lagt på vinden. Farten høj. Stilen bedømmes senere. Samarbejdet med fører i orden. Ingen fugle i slippet. 2. slip på stor stubmark i hård modvind går Ingo i et stort og bredt søg i høj fart. Stilen er god, hovedet bæres for det meste over rygliniens forlængelse, halen i rygliniens forlængelse, god galop. Makkerhunden finder fugl. 3. slip på stub i hård modvind. Samme gode indtryk som tidligere. Ingen fugle i slippet. 4. slip på stub, går Ingo som tidligere. Makkerhunden finder fugl. Ingen pr. UK. Erik Rimmen

 

no33884/17 skardfjellets tl frøya

Frøya slippes i skrub og mose i side/modvind. Søget foran føreren er noget ungdommeligt anlagt, mere intensitet i søget ønskeligt. Farten god. Stilen bedømmes senere. Samarbejdet med føreren i orden. Ingen fugle i slippet. 2. slip på skrub og stub i hård modvind. Frøya søger her godt. Stilen er dårlig, hovedet bæres under rygliniens forlængelse, halen hængende, galoppen noget gyngende. Vi ser flere fugle flygte fra remise hvor makkerhunden befinder sig. Ingen pr. UK. erik Rimmen

 

DK13106/2011 Mårup Ronja

Ronja slippes på stub i hård modvind. Søget tilrettelagt foran føreren er med brede noget åbne udslag. Farten god. Stilen god, hovedet bæres for det meste over rygliniens forlængelse, halen bærs i rygliniens forlængelse, ind i mellem med rørelse, god galop. Ronja samarbejder med sin fører. Ronja slutter med at prelle flygtende fasan ud af terræn. Ingen pr. ÅK. Erik Rimmen

 

FI20278/14 Margårdens racer

Racer slipes på stub i hård modvind. Søget er noget tilfældigt anlagt, hegn og kanter opsøges. Farten god. Stilen acceptabel, Hovedet bæres i og under rygliniens forlængelse, halen noget hængende, lidt gyngende galop. Racer samarbejder med sin fører. Fra hegn, hvor Racer befinder sig, flygter fasan, situationen kan ikke overskues. Racer afprøves yderligere i to slip på dagen. Her efterlader han samme indtryk som i første slip. Det lykkes ikke yderligere at få bragt Racer i fugl. Ingen pr. ÅK. Erik Rimmen

 

DK03257/2012 Vorrehøjs Henna

Henna slippes på stub i hård modvind. Søget er veltilrettelagt foran føreren i brede slag godt lagt på vinden. Farten høj. Stilen smuk, Hovedet bæres over rygliniens forlængelse, halen i ryglinie. God stræk i galoppen. Samarbejdet med føreren i orden. Henna har en enkelt markering, som hun selv udløser. Senere finder makkerhunden parhøns på anvist terræn. 2. slip på stub og uhøstet korn. Her går Henna et langt slip i et stort og godt søg, i smuk stil. Henna opnår stand i skrub, Inden fører når frem udløser Henna, går lidt frem og står igen. Fasan letter ude af vinden for hunden, bag denne. Ingen pr. ÅK. Erik Rimmen

 

FI32355/14 Finby Isaac

Isaac slippes på stub i hård modvind. Søget i starten noget uordnet, bedres til, godt anlagt i gode slag foran føreren. Farten god. Stilen smuk, højt ført hoved og hale ført i rygliniens forlængelse, god galop. Samarbejdet med fører i orden. Isaac mærker fært, parhøns flygter foran Isaac, som er noget urolig ved fuglenes flugt. 2. slip på stub og uhøstet korn, her efterlader Isaac samme gode indtryk som i første. Makkerhunden finder fugl. Ingen pr. ÅK. Erik Rimmen

 

FI22857/13 Finby Hunter

Hunter slippes på stub i hård modvind. Søget er godt anlagt foran føreren, dog ind imellem med forkærlighed for hegn og kanter. Farten god. Stilen god, Hovedet bæres for det meste højt, halen noget hængende, god kraftfuld galop. Samarbejdet med føreren i orden. Ingen fugle i slippet. 2. slip i skrub i side og modvind. Her efterlader Hunter samme indtryk som i første slip. Makkerhunden bringer sig i kontakt med fasan. Ingen pr. ÅK. Erik Rimmen

 

SE11114/2017 Red Garlic´s Ingefära

Red Garlic´s Ingefära slippes på stub i modvind, anlægger et stort meget stort søg som oftest er noget ungdommeligt anlagt, har enkelte forkerte vendinger, forfølger kort en hare farten er meget høj og hun går i en smuk stil med højt båret hoved og en god galop aktion, bære sin hale pænt, 2 chance til fasan og 3 slip nu i skrub og remisser, her anlægger Ingefør et godt skolet søg i god kontakt, farten er nu til passet terrænet, opnår i 3 slip ved ris bunke en højrejst stand, som holdes længe da føreren bruger meget tid på at komme frem, avancere villigt på ordre, udpeger og tar en fasan som afleveres til føreren. 1 pr i uk 166 Allan Nissen.

 

VDH/DPS IS 16/144 Irish Power Game´s Aeryn

Irish Power Game´s Aeryn slippes på stub i modvind anlægger et ungdommeligt søg for det meste i god kontakt, farten er høj, stilen er smuk med hovedet i og over ryglinje, god smidig galop aktion, lidt spil i halen Aeryn afprøves i yderligere 3 slip på dagen har 3 chancer til fasaner. Ingen pr i uk 166 Allan Nissen

 

SE11113/2017 Red Garlic´s Ipren

Red Garlic´s Ipren slippes på stub i modvind anlægger et meget voldsomt og meget fremad rettet søg, går helt af hånd, farten er meget høj, stilen er smuk, hovedet ført højt, smidig galop aktion, halen bæres pænt uden de store bevægelser, bedre appel ønskes 2-3 slip arbejder nu i bedre kontakt har en chance til en fasan. Ingen pr i uk 166 Allan Nissen.

 

DK20598/2016 Red Garlic's Hot Chili

Red Garlic's Hot Chili slippes på stub i modvind anlægger et stort og voldsomt anlagt søg, farten er meget høj, stilen god med hovedet ført i ryglinje det meste af tiden, god langstrakt galop aktion, lidt spil i halen afprøves i yderligere 3 slip søget er nu bedre anlagt og kontakten god, har på dagen 2 chancer til fasan. Ingen pr i UK 166 Allan Nissen

 

DK16363/2016 Sjøsprøyten's J K Puk

Sjøsprøyten's J K Puk slippes på stub i modvind, søget er stort og meget åbnet anlagt, farten er høj, stilen smuk med hovedet i og over ryglinje, lidt spil i halen, der ønskes bedre appel, opnår ved indkald en stand langt ude, standen holdes meget længe, Puk løser dog ud da vi kommer frem til hende. Puk af prøves på dagen i yderligere slip har et par chancer til fasaner. Ingen pr i uk 166 Allan Nissen

 

DK03121/2018 Mylord de l'Anse de Ty Roux

Mylord de l'Anse de Ty Roux slippes i 2 slip på dagen i begge slip hale søger den konstant makkeren. Mylord kobles hurtigt i begge slip. Ingen pr i uk 166 Allan Nissen

 

VDH/DPSZ IS15/120 Bado aus Werlaburgdorf

Bado aus Werlaburgdorf slippes på stub i modvind, anlægger et stort og velanlagt søg efter hånden som slippet skrider frem, farten er passende høj, stilen god med hovedet i og over ryglinje, kraftfuld galop aktion lidt dødt hængende hale, udholdende lydig velført, 2 slip ved remisse jeg hører Bado halse i søget. Ingen pr i AK 166 Allan Nissen.

 

SE52215/2010 Red Garlic's Plopp

Red Garlic's Plopp slippes på stub i modvind, anlægger et stort og velanlagt søg i god kontakt, farten er passende høj og stilen god med hovedet i og over ryglinje, lidt kort kraft fuld galop spil i halen, 2 slip chancer den på hegn og skel, galoppen er nu præget af en stikkende galop, svinger det ene ben noget frem, svær at koble 3 slip bevare indtrykket. Ingen pr i AK 166 Allan Nissen.

 

DK09384/2016 Vilslev Nilsson

Vilslev Nilsson sliippes på stub i modvind, anlægger et stort vel anlagt søg i høj fart, smuk stil, hovedet over ryglinje god flad galop aktion, pænt båret hale, udholdende lydig og velført, afprøves på dagen i yderligere 2 slip bevare indtrykket, har en chance til fasan. Ingen pr i AK 166 Allan Nissen.

 

NO43655/12 Sika

Sika slippes på stub i modvind, søget er begrænset anlagt der mangler bredde på søget, kontakten er god, farten er passende stilen er for det meste dårlig med lavt ført hoved, god energisk galop, dødt hængende hale, af prøves igen og indtrykket bevare sig, har en chance til en fasan. Ingen pr i AK 166 Allan Nissen

 

SE44579/2016 Kaselyckans Flow

Flow slippes på stub i god vind, anlægger et passende søg med flere forkerte vendinger, farten er høj, stilen er smuk med høj hovedføring og en kraftfuld galopaktion. Der er halerørelse. Ved sø forfølger den ænder sammen med makker. 2.slip på majsstub i god vind, søg, fart og stil som tidligere. Makker finder fugl. 3.slip på stub i god vind, søg, fart og stil som i 2.slip. Senere i slippet bliver den dog noget makkerfikseret, men kaldes til orden. Slutter med at forfølge råvildt langt. Ingen præmie. Jens Hansen

 

se44586/2016 Kaselyckans Finesse

Finesse slippes på græs, senere majsstub i god vind, anlægger et noget tilfældigt søg, men har dog et par gode slag, hvor den udnytter vind og terræn godt. Farten er høj, stilen er smuk med høj hovedføring og en langstrakt galopaktion, der er halerørelse. Makker finder fugl. 2.slip på græs og senere majsstub i god vind, søg, fart og stil som tidligere. Den støder par høns, og forfølger med hals, langt ud af terrænet. Ingen præmie. Jens Hansen

 

SE45019/2013 Working Gundogs Blomma

Blomma slippes på majsstub i god vind, anlægger et passende søg, med gode udslag, hvor den udnytter vind og terræn godt, farten er høj, stilen er god, hovedet føres i ryglinie og til tider derunder, halen bæres pænt, mere stræk i galoppen kunne ønskes. Den opnår stand, makker kommer til, og parhøns letter, den er noget urolig i opflugt men kaldes til orden. 2.slip på majsstub, søg, fart og stil som tidligere, der er 2 gange chance for fugl i slippet. Ingen præmie.

 

DK05812/2015 Vilslev M. Zoe

Zoe slippes på majsstub i god vind, den anlægger et stort søg, med store udslag, hvor den udnytter vind og terræn godt, farten er høj, stilen er smuk med hovedet ført i ryglinie og derover, der er halerørelse. Ved makkers stand, går Zoe ind foran og går bevidst parhøns op. Ingen præmie. Jens Hansen

 

DK12422/2014 Murphy

Murphy slippes på græs, senere raps i god vind, her anlægger den et noget tilfældigt søg, har dog nogle gode udslag, bedre reviering kunne ønskes. Farten er god til høj, når den er høj går den i en smuk stil med høj hovedføring kraftfuld galopaktion og halerørelse. 2.slip på stub i god vind, søg, fart og stil som tidligere. Der er 2 gange chance til fugl i slippet. Ingen præmie. Jens Hansen

 

SE44583/2016 Kaselyckans Fire

Kaselyckans Fire slippes på stub i modvind, anlægger et lidt åbnet søg godt på bredden, farten er meget høj, stilen smuk med højt båret hoved og en god galop aktion, pænt båret hale, finder en hare som den forfølger langt. Ingen pr i AK 166 Allan Nissen

DK06716/2009 Kirstinekjær's D Eddie

Eddie slippes på stub i god vind, her anlægger den et noget varieret søg, i starten med gode udslag, senere bliver det noget tilfældigt, farten er fra moderat til god, stilen afhænger af farten, når farten er god er stilen god. Der er høj hovedføring, kraftig galopaktion og halerørelse. 2.slip i brak i god vind, søg, fart og stil som tidligere. Støder sammen med makker singlehøne og viser respekt. Senere i slippet støder makker singlehøne. Da koblingsordre gives, opnår den stand, avancerer villigt på ordre men kan ikke påvise vildt. Ingen præmie. Jens Hansen