Back to All Events

Dansk Gordon Setter Klub's Hovedprøve UK/AK

DK18913/2015 Kiwi Line's KIWI

Kiwi starter i olieræddiker, anlægger et meget stort og særdeles velanlagt søg i god kontakt til føreren. Farten er høj, stilen er smuk med hovedet ført i ryglinje, en langstrakt smidig galopaktion, pæn haleføring med bevægelser. Kiwi afprøves i yderligere tre slip i rapsmark. Bevare det gode indtryk fra første omgang. Chance til parhøns to gange som makkerhunden finder. Slutter med stand, avancerer villigt og rejser præcis parhøns, noget urolig i opflugt, rolig i skud. 2. præmie ÅK. Erling Clausen

 

SE39568/2014 Janås Ingvar

Janås Ingvar slippes på stub i modevind og viser et stort og veldækkende søg, har dog en enkelt afstikker ud i terrænet. Ingvar opnår stand i flere omgange. På ordre avancerer den villigt og rejser præcist parhøns, der er ro i opflugt og skud. Kort efter støder Ingvar parhøns med respekt og slutter med at forbigå en oplagt chance til parhøns. Farten er høj. Stilen er god med hovedet ført i ryglinje, en energisk galopaktion og pæn båret hale. 2. præmie ÅK. Sv.Aage Vad 165.

 

DK04795/2014 Kenzo

Kenzo slippes på harvet stub I modvind. Starter med at galpe kortvarigt. Søget er med brede udslag med for det meste korrekte vendinger. Farten er høj og stilen smuk med højt båret hoved, langstrakt galopaktion og pæn båret hale. Støder enlig agerhøne i dårlig vind. Kenzo er ude i to slip mere hvor indtrykket fra første slip bevares. Den galper forsat i begyndelsen af slippene. Makker finder agerhøns i andet slip. Ingen præmie ÅK. Claus Nielsen

 

SE43217/2016 Janås Jet

Jet slippes på stub i modvind. Starter sammen med makker at søge fremadrettet og offensivt uden den fornødne kontakt. Er svær at kalde ind. Ingen præmie ÅK. Claus Nielsen

 

DK12854/2015 Working Gundogs Casimir

1.Slip på raps stub i mod vind. Casimir et stort anlagt søg med brede udslag, i starten med en del forkerte vendinger. Senere med korrekte vendinger og tilpas dybde. Farten er høj. Stilen er smuk. Hovedet føres i niveau med ryg linje i en langstrakt galopaktion. Halen bæres i niveau med ryg linje med bevægelse. God kontakt til føreren. Casimir afprøves i 3 slip mere på stub vintersæd og raps. 2 slip er der oplagt chance til Parhøns uden Casimir bringer sig i kontakt med dem. 3 slip arbejder Casimir langs gærde og agerhøns flygter af 2 omgange lige på den modsatte side foran Casimir som viser respekt. 4 slip trættes Casimir. IP ÅK 181 Claus Raahauge Kristensen