Back to All Events

Dansk Irsk Setter Klub's Hovedprøve UK/AK

DK09685/2017 Vorrehøjs Ingo

Ingo slippes på stub i modvind og anlægger i starten et noget fremadrettet søg sammen med partner, hvorunder de støder parhøns langt fremme. Kaldes til orden og herefter anlægger han i passende til høj fart et lidt ungdommeligt søg. Stilen er god med hovedet ført i ryglinien og lidt over, en lidt kort galopaktion og halen båret lidt under ryg og med momentvise bevægelser. Der er yderligere chance til fasankok, der trædes op bag hundene. I 2. slip på stub søger han som i 1. slip, ingen fugle på terrænet. I 3. slip på stub søger den stort, stilen er nu for det meste med hovedet lidt under ryglinien. Støder parhøns i god vind, preller langt og er lidt svær at koble. Det var yderligere chance til enlig agerhøne på terrænet. Ingen pr. UK. HP Clausen

 

SE11113/2017 Red Garlic´s Ipren

Ipren slippes på stub i modvind og anlægger her et meget fremadrettet søg uden kontakt med fører. Farten er meget høj og stilen er god til meget god med hovedet ført for det meste over ryg, en lang smidig galopaktion og halen ført i niveau med ryg og med bevægelser. Søger i starten sammen med parter langt frem og støder parhøns, som Ipren preller langt. Hun kommer tilbage og har et par gode slag på marken, hvorefter søget igen bliver meget fremadrettet og uden kontrol. Der var chance til fasankok, der trædes op bag hundene. Er noget svær at koble, hvorunder hun bringer sig i kontakt med yderligere parhøns. Da tiden er til det, får hun yderligere en chance og herunder viser hun i starten et noget offensivt søg, som dog er i nogenlunde kontakt med fører. Slutter dog slippet med igen at gå total af hånd. Ingen pr. UK. HP Clausen

 

DK20598/2016 Red Garlic's Hot Chili

Chili slippes på stub i modvind og anlægger i høj fart et stort lidt ungdommeligt søg i god kontakt. Der forekommer enkelte forkerte vendinger. Stilen er acceptabel til god med hovedet ført i store dele af afprøvningen under ryglinien, hvorved galopaktionen præges af en lidt kort stikkende forbensaktion, halen bæres lidt under ryg og med bevægelser. Når han momentvis løfter hovedet over ryg bliver galopaktionen passende lang og stilen god. Makker har i 1. slip en kort markering, Chili er tæt på. Makker udløser og begge hunde søger intens i området, men finder intet. Begge hunde er tilbage i samme område og søger, men det slutter med at fører træder parhøns op i området. En stor chance for begge hunde. Han afprøves i yderligere 2 slip på stub og viser stor udholdenhed. Har chance til parhøns i 2. slip. I 3. slip søger han godt foran fører. Opnår stand og på ordre går han hårdt og villigt frem og rejser præcist parhøns, der følges lidt på vej i opflugt og skud. 2. pr. UK. HP Clausen

 

DK00596/2016 Tyson

Tyson slippes på stub i modvind og anlægger her i høj fart et stort søg i god kontakt med fører. Stilen er skæmmet af en noget kort galopaktion med stikkende forbensaktion, hovedet føres højt og halen bæres noget lavt uden bevægelser. Har mod slut af et langt slip en afstikker frem til hegn, kaldes tilbage og herunder støder den parhøns, som den preller. Ingen pr. ÅK. HP Clausen

 

DK09425/2014 TEDDI

Teddi slippes på stub i modvind og anlægger i høj fart et stort lidt offensivt søg med enkelte afstikker frem. Han kaldes til orden og søger stort og godt foran fører. Stilen er meget god med hovedet ført over ryg, en lang smidig galopaktion og halen ført i niveau med ryg og med bevægelser. Søger mod slut af slippet frem til hegn sammen med partner, der ved tilbagekald støder parhøns. Partner preller på fuglene og det trækker Teddi med et stykke og for langt i åben klasse. Ingen pr. ÅK. HP Clausen

 

DK03257/2012 Vorrehøjs Henna

Henna slippes i eng i modvind. Straks efter hun er sluppet, tager hun stand ca. 20 m ude i terrænet. Partner nægter at sekundere og går op på siden, hvorved fasan letter ret foran Henna, der respekterer. Ved koblingsordre søger Henna i stedet frem i terrænet og støder 2 fasaner, som hun preller. Ingen pr. ÅK. HP Clausen

 

se44586/2016 Kaselyckans Finesse

Finesse slippes på græs og mejsstub i mod og sidevind. Søget er godt tilrettelagt, med gode brede slag godt lagt på vinden. Farten høj. Stilen god, hovedet bæres i og over rygliniens forlængelse, halen over rygliniens forlængelse, god galop. Samarbejdet med føreren i orden. Ingen fugle i slippet. Finesse afprøves yderligere i tre slip på dagen, under forskellige terræn og vindforhold. Finesse efterlader samme gode indtryk som i første slip. Sidste slip i skrub arbejder Finesse roligt og koncentreret, længere fremme finder makkerhunden fasan. Ingen pr. UK. Erik Rimmen

 

DK03121/2018 Mylord de l'Anse de Ty Roux

Mylord slippes på græs og mejsstub i mod og sidevind. Søget præges i starten af nogen interesse for makkerhunden, bedres gennem slippet og bliver gode slag, godt lagt på vinden foran føreren. Farten høj. Stilen smuk højt ført hoved, halen lidt hængende, god stræk i galoppen. Samarbejdet med føreren i orden. Mylord slutter med stand, han går villigt frem på ordre uden at påvise vildt. Ingen fugle i slippet. Mylord afprøves yderligere i tre slip på dagen under forskellige terræn og vindforhold, hvor han efterlader samme gode indtryk som i første slip. I sidste slip arbejder Mylord i skrub, opnår stand. Inden vi når frem går Mylord på fasan som letter ret foran hunden. Ingen pr. UK. Erik Rimmen

 

SE44579/2016 Kaselyckans Flow

Flow slippes på frosset opharvet stub, senere stub i modvind. Søget er stort og godt anlagt foran føreren. Farten høj. Stilen smuk, højt ført hoved og hale i rygliniens forlængelse, god galop. Samarbejdet med føreren i orden. Flow viser respekt for flygtende hare ved førers fløjt. Ingen fugle i slippet. Flow afprøves yderligere i tre slip på dagen, under forskellige terræn og vindforhold hvor han efterlader samme gode indtryk som i første slip. I sidste slip skrub arbejder Flow godt, trods makkerhundens pres. Fra område hvor hundene befinder sig letter fasan, Flow er rolig ved fuglens flugt. Ingen pr. UK. Erik Rimmen

 

DK01441/2013 Settermosen Baja

Baja slippes på stub i sidevind. Søget lagt på vinden præges af store selvstændige slag. Farten høj. Stilen god, hovedet bæres for det meste over rygliniens forlængelse, halen lidt hængende, god stræk i galoppen. Samarbejdet med føreren kunne ønskes bedre. Baja slutter slippet med at forsvinde ud af anvist terræn. Ingen pr. ÅK. Erik Rimmen

 

DK03120/2013 Molly

Molly slippes på stub i sidevind. Søget i starten godt anlagt, med gode slag godt lagt på vinden, som slippet skrider frem bliver søget noget åbent anlagt. Farten høj. Stilen god, hovedet bæres for det meste over rygliniens forlængelse, halen lidt hængende, god galop. Molly samarbejder med sin fører. Til slut i slippet forsvinder Molly sammen med makkerhunden ud af det anviste terræn. Ingen pr. ÅK. Erik Rimmen

 

SE45019/2013 Working Gundogs Blomma

Blomma slippes på græs senere stub i sidevind. Søget anlagt på vinden er med store brede slag. Farten høj. Stilen god, hovedet bæres i rygliniens forlængelse og derover, halen hængende, God galop. Samarbejdet med føreren i orden. Ingen fugle i slippet. 2. slip på græs og mejsstub i modvind. Her går Blomma stort og godt og efterlader samme indtryk som i første slip. Blomma finder en hare som hun forfølger langt. Ingen pr. ÅK. Erik Rimmen

 

VDH/DPSZ IS15/120 Bado aus Werlaburgdorf

Bado aus Werlaburgdorf slippes i modvind i græsmark i et godt anlagt søg, farten er høj, stilen god med hovedet i ryglinje, kraftfuld galop aktion, halen bæres lidt dødt hængene, 2 slip bevare søget og arbejde i god kontakt, 3 slip støder fasan og preller med hals langt. Ingen pr i AK 166 Allan Nissen

 

SE52215/2010 Red Garlic's Plopp

Red Garlic's Plopp slippes i græs mark søget er stort og tilfældigt anlagt, Plopp finder en hare som forfølges langt, Ingen pr i AK 166 Allan Nissen.

 

DK09385/2016 Vilslev Nemo

Vilslev Nemo slippes på græs mark i modvind anlægger et stort og lidt fremad rettet søg i god kontakt, farten er meget høj, stilen smuk med højt båret hoved, lang flad galop, halen bæres med lidt bevægelser 2 slip går her stort og flot 3 slip har i brak en stand, løser selv, går under vind og går bevist en fasan op og preller langt. Ingen pr i AK 166 Allan Nissen

 

DK12422/2014 Murphy

Murphy slippes i eng og skrub i modvind, søget er snævert anlagt med flere forkerte vendinger, farten er moderat, stilen svingende fra acceptabel til god, når den er god er det med højt båret hoved og en høj stillet galop aktion, i perioder går Murphy med lavt ført hoved, der er spil i halen, der er en chance til en fasan i slippet. 2 slip her er søget stort og vel anlagt i god kontakt, 3 slip Murphy halser efter sin makker Ingen pr i AK 166 Allan Nissen.

 

NO43655/12 Sika

Sika slippes i eng i modvind, anlægger et snævert søg, går oftest med lavt ført hoved, der er en chance til en fasan i området hvor Sika arbejder, 2 slip Sika finder noget råvildt som forfølges langt med hals. Ingen pr i AK 166 Allan Nissen

 

DK09430/2014 RONJA

Ronja slippes i eng, hurtigt for svinder Ronja op til en stor remisse, der ses en fasan i luften, situationen kan ikke bedømmes, 2 slip i græs mark i modvind, Ronja anlægger et klasse søg i høj fart og stil, slutter med en stand går villigt frem på viser ej vildt, senere flygter der en hare i området og Ronja forfølger langt Ingen pr i AK 166 Allan Nissen.

 

DK09424/2014 Kato

Kato slippes i eng i modvind, anlægger et tilfældigt anlagt søg i en svingende stil, snart med lavt ført hoved, og i perioder med hovedet i ryglinje, god galop aktion 2 slip i eng støder fasan med respekt. 3 slip der er en chance til fasan Ingen pr i AK 166 Allan Nissen

 

DK05937/2017 Vilslev PK Only

Only slippes på stub i modvind, søget er veltilrettelagt i brede slag, er dog tidvis noget ungdommelig, farten er ellers god, stilen er smuk med højbåret hoved og en let galop. Der er god kontakt til føreren. Er meget dirigerbar. 2.slip: søger igen godt, dog kunne bredden på søget ønskes større, vender nogle gange forkert. 3.slip: I et langt sidste slip trætte Only, en dejlig hund som det i dag ikke vil lykkes for. - Ingen præmie. UK. Flemming Fuglede.

 

VDH/DPS IS 16/144 Irish Power Game´s Aeryn

Aeryn slippes i modvind på stub, farten er høj, søget er veltilrettelagt med brede og dybe udslag, stilen er god til smuk med højt båret hoved og langstrakt galop, har lidt dryptud. Kontakten til føreren er god, straks efter start ses agerhøns i luften bag skel, Aeryn bevarer det gode indtryk hele slippet. 2.slip: søger igen flot i god stil og kontakt. 3.slip: i et langt sidste slip trættes Aeryn, en dejlig hund som det i dag ikke vil lykkes for.- Ingen præmie. UK. Flemming Fuglede

 

DK09383/2016 Vilslev Nick

Nick startes i modvind på stub, farten er svingende, søget kunne være mere intenst, stilen er tidvis god med højt båret hoved og sving i halen. Nick slapper dog rigeligt af en gang imellem, kontakten til føreren er god. en lidt umoden hanhund, der har en chance for agerhøns under vanskelige forhold. 2.slip: søger stadig noget momentvis, mangler i dag jagtlyst. 3.slip: vi prøver Nick i et sidste slip og den har her en oplagt chance til agerhøne som den ikke udnytter- ingen præmie. UK. Flemming Fuglede

 

VDH/DPSZ IS13/117 Lia vom Kapellenpfad

Lia slippes på stub i modvind, farten er høj, søget er veltilrettelagt med brede og dybe udslag, stilen er smuk med højtbåret hoved og hale samt en let galop, Lia er særdeles velført. Opnår liggende stand, avancerer for trægt, men agerhøns kommer på vingerne, der er ro i opflugt og skud.- 2. præmie ÅK. Flemming Fuglede.

 

FI20278/14 Margårdens racer

Racer slippes på stub i modvind, farten er moderat, søger næsten udelukkende langs skel og krat, stilen er præget af et lavt båret hoved og en vuggende galop, makker finder og behandler agerhøns.2.slip: søger som før, makker finder og behandler fasan.- ingen præmie. AK. Flemming Fuglede

 

DK09384/2016 Vilslev Nilsson

Nilsson slippes på stub i modvind, søget er virkelig veltilrettelagt i brede slag, farten er høj og stilen er smuk med højtbåret hoved og sving i halen. Kontakten til føreren er god. I hegn går den forbi stående makkerhund og bringer agerhøns til flugt, er noget urolig.- ingen præmie. AK. Flemming Fuglede

 

FI32355/14 Finby Isaac

Isaac slippes på stub i modvind, søger i starten godt med brede slag lagt på vinden, søger dog derefter til skel, farten er god til høj og stilen er smuk med en kraftfuld hanhundegalop og højt båret hoved og halen i ryglinje. Kontakten til føreren er god og Ísaac er for det meste dirigerbar, opnår stand i hegn, makkerhund kommer til og bringer agerhøns til flugt, Isaac er rolig da agerhønsene flygter og der skydes. 2.slip: Isaac søger som før og har korrekte vendinger på vinden, der ses intet vildt. 3.slip: søger nu igen til skel, fasan ses i luften, makkerhund finder og behandler agerhøns. 2. præmie. AK. Flemming Fuglede

 

FI22857/13 Finby Hunter

Hunter slippes på stub i modvind, søget er noget mangelfuldt, idet den næsten udelukkende går til kanter, farten er moderat til god, stilen er præget af at hovedet føres i ryglinje, ligesom der mangler stræk i galoppen. Opnår stand i hæk, rejser på ordre fasan, ro i opflugt og skud. 2.præmie. AK Flemming Fuglede

 

DK00594/2016 Enzo

Enzo slippes i eng i modvind. Partner opnår næsten straks stand, Enzo nægter at sekundere og går op på siden af partner, hvorved fasan letter. Enzo er rimelig rolig i opflugt. Ingen pr. ÅK.. HP Clausen

 

SE11114/2017 Red garlic ingefæra

Ingefæra slippes på stub i modvind. Slippet bliver kort, da partner støder parhøns og preller langt med hals. Ingen chance for Ingefæra. Hun slippes i 2. slip på stub og anlægger i høj fart et stort ungdommeligt søg med enkelte forkerte vendinger. Hun går i en god stil med hovedet ført i ryglinen, momentvis lidt under, en lang smidig galopaktion og halen ført omtrent i niveau med ryg og med bevægelser. Støder parhøns, er lidt urolig i opflugt. Senere ses fasan i luften hvor Ingefæra befinder sig, situationen kan ikke bedømmes. I 3. slip på stub søger hun som tidligere og her fører hun hovedet under ryglinien i hele slippet. Partner påviser parhøns og en single agerhøne på terrænet. Ingen pr. UK. HP Clausen

 

DK16363/2016 Sjøsprøyten's J K Puk

Puk slippes på stub i modvind. Han søger straks ret frem i vinden og støder parhøns, som han preller langt med fuld hals. Ingen pr. UK.. HP Clausen

 

DK20534/2017 Irish Power Game's Adeen

Adeen slippes på frosset opharvet stub, senere stub I modvind. Søget er veltilrettelagt med gode brede slag foran føreren. Farten høj. Stilen smuk, højt ført hoved og hale i rygliniens forlængelse, god stræk i galoppen. Samarbejdet med føreren i orden. Adeen viser respekt for flygtende hare ved førers fløjt. Ingen fugle i slippet. Adeen afprøves yderligere i tre slip på dagen under skiftende terræn og vindforhold. Adeen efterlader her samme gode indtryk som i første slip. I sidste slip i skrub arbejder Adeen energisk, bringer sig i kontakt med vildt, fasan letter foran Adeen, som forholder sig rolig ved fuglens flugt. Ingen pr. UK. Erik Rimmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Earlier Event: March 28
DISK Hovedprøve Nordjylland