Back to All Events

Dansk Irsk Setter Klub's Hovedprøve - Vinderklasse

DK03265/2015 Bjerkaasen's Bs-Siff

Bjerkaasen's Bs-Siff slips i modvind på stub, søget et stort og vel anlagt med god udnyttelse af vind og terræn, farten er høj, stilen er smuk med hovedet over ryglinje og en god flad galop aktion, halen bæres pænt uden bevægelser, der ses en fasan i slippet som letter ude til venstre i side, 2 slip nu ved en remisse, hurtigt opnår Siff en højrejst stand, avancere villigt på ordre, udpeger præcist en fasanhøne, helt rolig i opflugt og skud. 3 slip på græs og stub bevare indtrykket. forsætter i vk med 1 b 166 Allan Nissen.

 

DK09429/2014 BERTHA

Bertha slippes på stub og i ikke optaget kartofler, anlægger et stort og godt anlagt søg i høj fart, stilen er god med hovedet i og over ryglinje, smidig galop aktion, lidt spil i halen, arbejder godt hele slippet, 2 slip hurtigt begynder Bertha at halse efter partneren. Udgår i VK 166 Allan Nissen

 

DK13100/2011 Mårup Cato

Mårups Cato slippes i stub og ikke optaget kartofler, søget er passende stort, godt anlagt, farten er moderat til passende høj, stilen er god med højt båret hoved, kort stikkende galop aktion. 2 slip bevare indtrykket 3 slip ved remisse går et par agerhøns op og preller. udgår i VK 166 Allan Nissen.

DK06716/2009 Kirstinekjær's D Eddie

Kirstinekjær's D Eddie slippes på stub i modvind, anlægger et godt søg i god kontakt, farten er passende høj, stilen god med hovedet i ryglinje og en god galop aktion, halen bæres pænt uden bevægelser,der ses en fasan i området hvor Eddie arbejder, situation kan ikke bedømmes yderligere, 2-3-4 slip hurtigt trættes Eddie og føreren trækker hunden til slut. Udgår i VK 166 Allan Nissen

 

SE22101/2011 Red Garlic´s Sweet Potato

Red Garlic´s Sweet Potato slippes i stub i modvind, anlægger et stort vel til rette lagt søg i høj fart og smuk stil, 2 slip makkeren finder en fasan 3 slip arbejder langs en grøft og er her lidt svær at koble, 4 slip chance til en fasan som stødes med respekt. Udgår i VK 166 Allan Nissen

 

DK04760/2014 Heggelifjellets Rex

Heggelifjellets Rex slippes i modvind på stub i alle slippende arbejder Rex i et varigere søg, som til tider kunne ønskes bedre anlagt, kontakten er oftest god, farten er høj, stilen svingende fra god til smuk, god galop aktion, lidt spil i halen.. Udgår i VK 166 Allan Nissen

 

DK12422/2014 Murphy

Murphy slippes på stub i modvind, anlægger et lidt snævert søg hvor areal dækningen kunne ønskes større, farten er svingende fra moderat til høj, stilen svingende fra acceptabel til smuk, hovedet føres i perioder under ryglinje, spil i halen,afprøves i yderligere 3 slip og har 1 chance til agerhøns og 1 til en fasan. Udgår i vk 166 Allan Nissen

 

DK03588/2010 Kragereden Moneypenny

Kragereden Moneypenny slippes på stub i modvind, anlægger et godt søg i god kontakt, farten er høj, stilen acceptabel, dog er hovedet ført i lange perioder lidt under ryglinje, energisk galop, baghøj set fra siden, halen bæres lidt dødt hængende. 2 slip hurtigt stødes der en fasan som Moneypenny preller kort på. Udgår i VK 166 Allan Nissen.

 

DK01281/2015 Settermosen Chantal

Settermosen Chantal slippes på stub i modvind, anlægger et stort oftest god anlagt søg i god kontakt, farten er høj, stilen præges at et lidt lavt ført hoved, smidig galop aktion, halen bæres uden bevægelser, hunden er baghøj set fra siden, 2 slip hurtigt stødes der en fasan som Chantal preller kort på. Udgår i VK 166 Allan Nissen.

 

DK10369/2009 Yobbo's Calle

Calle slippes på stub i modvind og anlægger i høj fart et stort veldækkende søg i god kontakt med fører i starten af slippet. Stilen er smuk med hovedet ført over ryggen, en lang kraftfuld aktion og halen ført lidt under ryg uden bevægelser. Slutter slippet med at søge langs hegn langt frem i terrænet og for ende af hegnet at forsætte med at søge selvstændig og uden kontakt med fører. Udgår. HP Clausen

 

SE52215/2010 Red Garlic's Plopp

Plopp slippes på stub i modvind og søger i høj fart og i en god stil med hovedet i ryglinien, en passende lang aktion og lidt lavt ført hale uden bevægelser. Søget er meget tilfældigt og mest langs kanter og hegn. Er kun på anviste mark når den passerer fra hegn til hegn. Slutter slippet med sammen med partner at søge langt frem langs hegn i højre side, og for enden af hegnet at fortsætte at søge selvstændig og uden kontakt med fører. Udgår.. HP Clausen

 

VDH/DPSZ IS13/117 Lia vom Kapellenpfad

Lia slippes på stub i modvind og anlægger i starten et noget begrænset søg og i en acceptabel fart. Som slippet skrider frem bedres det og hun søger passende stort i en god til høj fart, stilen er med hovedet ført i ryglinien, momentvis under, en passende lang aktion og med pænt ført hale uden bevægelser. Hun afprøves i yderligere 3 slip i løbet af formiddagen og Lias søg bedres til stort og veldækkende. Aktion og stil bedres til god med hovedet ført lidt over ryg, en passende lang smidig galopaktion. Hun arbejder godt og i god kontakt, men trods vi slider hårdt på hende, lykkes det ikke at få en fugl for Lia. I 4. slip i kant af remisse forsvinder Lia ind i skoven og kommer først retur et stykke tid efter koblingsordre. Udgår.. HP Clausen

 

DK01279/2015 Settermosen Charites

Charites slippes på stub i modvind og anlægger i meget høj fart et stort offensivt søg i smuk stil med højt båret hoved, en lang smidig galopaktion og pænt ført hale uden bevægelser. Hun har et par afstikkere frem, kaldes tilbage og får marken dækket. Slutter med at gå i remisse, men kan hurtigt kaldes fra. I 2. slip på en stor stubmark søger hun meget åbent og fremadrettet. Slutter med at gå ind i skov og forsvinder. Udgår. HP Clausen

 

DK03589/2010 Kragereden Maggie

Maggie slippes på stub i modvind og anlægger i høj fart et passende stort og veltilrettelagt søg i god kontakt med fører. Kort efter start søger Maggie fornuftigt på læsiden af hegn i venstre side, fører melder stand og på ordre rykker hun hårdt frem i en grenbunke i hegnet, rejser præcis en fasanhøne og er komplet rolig i opflugt og skud. I 2. slip på stub søger hun i starten stort og godt, men hurtigt går hun lidt ned i fart og aktion, hovedet sænkes til ryglinien og perioder lidt under, en lidt kort anstrengt galopaktion og halen føres pænt uden bevægelser. Fortsætter 2B. HP Clausen

 

DK04277/2013 Red Garlic's Red Pepper

Pepper slippes på stub i modvind og anlægger i høj fart et stort veldækkende søg. Stilen er meget god med hovedet ført over ryg, en passende lang kraftfuld galopaktion og med halen ført i ryglinien med livlige bevægelser. I 2. slip på stub går Pepper som i første slip, søger stort og godt, lidt offensivt. Slutter slippet med at gå i skov og forsvinder for længe til yderligere afprøvning. Udgår. HP Clausen

 

NO43655/12 Sika

Sika slippes på stub i modvind og anlægger i acceptabel til høj fart et noget rodet og tilfældigt søg. Stilen er acceptabel med hovedet ført under ryg, en lidt kort og slap galopaktion og lav ført hale uden bevægelser. Roder en del på jordfært i starten, slår så langt ud langs hegn, forsvinder bag hegnet og kort efter ses en fasan komme løbende ud på stubben, Sika er efter fasanen og da den letter preller hun langt. Udgår. HP Clausen

 

DK05812/2015 Vilslev M. Zoe

Zoe slippes på stub i modvind og anlægger i høj fart et stort veldækkende søg i god kontakt. Stilen er god med hovedet ført i ryglinien, momentvis over, en passende lang aktion og pænt ført hale uden bevægelser. Hun afprøves i yderligere 4 slip på skiftende terræner. Hun viser godt søgsmønster og kontakt med fører. Det lykkkes ikke at få en positiv situation for Zoe, der trættes mod slut. Udgår. HP Clausen

 

DK01278/2015 Settermosen Casablanca

Casablanca slippes på stub i modvind og anlægger i passende høj fart et stort til tider lidt tilfældigt søg med afstikkere ret frem. Kaldes til orden og søger godt. Stilen er god med hovedet ført i ryg og lidt over, en passende lang aktion og pænt ført hale med bevægelser. Hun afprøves i yderligere 4 slip, hvor hun forbedrer søget til et stort veldækkende og i god kontakt. Det lykkedes desværre ikke at få en positiv fugletagning for Casablanca, der trættes mod slutningen og derfor må Udgå.. HP Clausen

 

2. heat og matchning. Efter formiddagens afprøvninger var der desværre kun skudt over 2 hunde med positive situationer. Det drejede sig om Bjerkaasens BS-Siff – overført med 1B Krageredens Maggie – overført med 2B.

Siff - Maggie Begge hunde slippes på stub i modvind og anlægger et godt søg foran fører. Hurtigt viser det sig, at Siff ligger over Maggie i alle facetter som stil, aktion, søgsbredde og reviering.

Finale Siff – Maggie Slippes på stub i modvind. Siff søger stort og godt i en smuk stil. Maggie søger passende stort i en acceptabel stil. Siff over Maggie.

Motivering

2. vinder, Krageredens Maggie, fører John Bak. En hund af et godt format med en komplet fugletagning på dagen. Må i 2. heat og finalen se sig slået af en bedre gående makker.

1. vinder m. CK: Bjerkaasens BS-Siff, fører Heidi Nørgaard Jensen. En stilren hund af meget stort format med en komplet fugletagning på dagen. Vinder finalen på langt bedre format, stil og søg.

Mange tak til DISK for 3 dejlige dage i det Nordjyske med mange hyggelige stunder og gode hunde. Endvidere tak til klubben for tilliden til at min meddommer Allan Nissen og undertegnede fik lov til at dømme på hovedprøven og på jeres vinderklasse. Det flaskede sig ikke helt som vi kunne ønske det, men svære forhold, koldt vejr og manglede chancer til fugle på dagen gjorde, at der desværre ikke blev flere placerede. St. Darum den 31. marts 2018 Allan Nissen H. P. Clausen, ordf.

 

 

 

 

 

 

Earlier Event: March 30
Dansk Gordon Setter Klub's Hovedprøve
Later Event: April 2
DJ Læsø