Back to All Events

DKK Mesterskabsprøve Tuse næs

DK01281/2015 Settermosen Chantal

Chantal anlægger på græs i høj fart et stort velrevierende bredsøg stilen er smuk jordvindende galopaktion hoved i ryglinje respektere prompte springende hare, har i slippet et par markeringer som selv løses.2, slip på raps bevarer sit gode indtryk søg fart og stil, makkerhund opnår stand ved remisse her kunne Chantal udvise bedre respekt, mærker senere fært på åben mark, men får ikke sat agerhøns som letter, viser dog respekt, god chance som ikke udnyttes. Udgår. Lars Nielsen

 

DK03265/2015 Bjerkaasen's Bs-Siff

Bjerkaasens BS Siff starter på stub i god vind og anlægger et meget stort og velanlagt bredsøg, som dækker marken fra kant til kant. Farten er høj og stilen smuk med velbåret hoved og en lang smidig kraftfuld galopaktion. Den viser et par gange både spontan og diskret støttet sekundering på makkerhundens skarpe markeringer. For enden af marken, inde under et trådhegn støder makkerhunden en agerhøne, som Siff viser øjeblikkelig repsekt for, da den flygter. Kort efter opnår Siff stand ind mod trådhegnet, avancerer villigt ind i trådhegnet, men kan naturligvis ikke komme igennem. Siff er på dagen ude i yderligere 4 lange slip, hvor den konstant arbejder godt , viser stor udholdenhed og er i god kontakt. Den viser flere gange fuld respekt for både harer og råvildt. I sidste slip mærker Siff fært, sænker farten, men støder parhøns, inden den når at tage stram stand. Den er rolig da de flygter. Udgår. Anton Dahl

 

DK03589/2010 Kragereden Maggie

Krageredens Maggie starter på en stærkt kuperet græsmark i god vind hvor den anlægger et passende stort søg med korrekte vendinger. Farten og stilen er for det meste god med velbåret hoved og en kraftfuld galopaktion. Mod slutningen af slippet trættes Maggie dog noget, hvilket ses på farten og stilen. I 2. Slip på stub starter Maggie lidt snævert, men som slippet skrider frem, bliver søget stort anlagt med brede udslag. I 3. slip på raps tager både Maggie og føreren chancen med at afsøge de lodne kanter og skrub i højre side af marken. Maggie opnår stand af flere omgang, hvor den ind i mellem avancerer lidt forsigtigt, uden at påvise vildt. Udgår.. Anton Dahl.

 

DK05812/2015 Vilslev M. Zoe

Zoe viser på raps i god vind et stort godt anlagt søg, farten er høj og stilen god , kraftfuld aktion, hovedet føres varieret i og over ryglinjen, halen føres passende. 2 slip Zoe søger fra start frem i terrænet og efterlader en del terræn uafsøgt , makker udnytter her enlig agerhøne. Zoe bevarer indtrykket i 2 slip mere, har chance til fasan som letter i området, hvor Zoe arbejder udgår. Poul Erik Dahl

 

DK04277/2013 Red Garlic's Red Pepper

Pebber viser på raps i god vind et stort godt anlagt søg, udnytter terrænnets bredde, farten er god og stilen god, kraftfuld aktion, hovedet førers højt, halen føres pænt med bevægelse. Pepper har en stram stand som den selv løsner. Pepper bevarer indtrykket i 3 slip mere, makker påviser parhøns på anvist terræn i et senere slip søger makker noget hårdt frem i terrænet og påviser 2 fasaner. udgår. Poul Eri Dahl

Earlier Event: April 8
Dansk Pointer klub's Hovedprøve