Back to All Events

Dansk Pointer Klub's 100 års hjubilæums Vinderklasse

DK03265/2015 Bjerkaasen's Bs-Siff

Starter på græs i modvind. Anlægger her et godt anlagt søg, i høj fart. Stilen den er smuk med hoved ført over ryg med en langstrakt galop og halerørelse. Opnår stand, fasan kok flygter ret foran, der er fuld respekt.Senere ved vending bringes der fasanhøne til flugt, kunne her vise lidt bedre respekt, kaldes til orden.2.Slip på raps, viser her igen et godt anlagt søg, opnår stand ved markskel, avancere villigt på ordre, men kan ikke påvise vildt. 3.Slip på stub, opnår hurtig stand ved skel, avancere meget villigt i flere tempi og rejser præcist fasan kok, der er komplet ro i flugt og skud. Fortsætter som kat. 2B. 419. Allan Bredsgaard.

 

DK10369/2009 Yobbo's Calle

Starter på græs i modvind. Anlægger her et godt anlagt søg med god udnyttelse af vind og terræn. Farten den er god. Stilen den er god med hoved ført i og over ryg med en kraftig galop og halebevægelse. Opnår stram stand ved markskel. Avancere villigt på ordre og rejser præcist fasan der er ro i flugt og skud på kommando.Makker påvise fugl i slippet. 2.slip anlægger her et godt velanlagt søg med god udnyttelse af vind og terræn i god kontakt , viser respekt for hare. Fortsætter som kat 1.B 419.Allan Bredsgaard.

 

DK01278/2015 Settermosen Casablanca

Starter på Raps i modvind. Anlægger her et noget offensiv søg. Farten den er god med hoved ført i ryg med en kraftig galop. Er noget ulydig ved makkers stand, hører ikke rigtig føres fløjte. Men kaldes til orden uden at forstyre makker hund. 2.slip på stub opnår hurtig liggene stand, avancere villigt på ordre og rejser præcist parhøns der er ro i flugt, men den preller i skud. Udgår. 419. Allan Bredsgaard.

 

DK01279/2015 Settermosen Charites

Charitees starter på lille stub. Den anlægger et alt for stort og cirklende søg. Kaldes ind ved makkers stand for hare. Senere på raps i modvind bedres søget, men det er fortsat meget offensivt frem i marken. Der er god bredde i søgsoplægget. Farten er høj. Stilen er smuk, præget af en langstrakt galopaktion. Hovedet bæres i niveau med ryglinjen og der over. Halen bæres lidt under ryglinjen. Den har en stand for hare. Senere stand, som løses hurtigt. Slutter med at sekundere makkers resultatløse stand. Den prøves to gange til. Søget forbedres, og er knap så fremadrettet. Den opnår intet positivt. Udgår. Søren Stenhøj

 

DK18913/2015 Kiwi Line's KIWI

Kiwi slippes på stub i modvind og anlægger i høj fart et stort veldækkende søg i god kontakt med fører. Stilen er meget god til smuk med hovedet ført over ryg, en lang smidig galopaktion og med halen ført lidt under ryg med livlige bevægelser. I 2. slip på vinterraps søger hun igen stort, søger til remisse og kommer ud med en hare, som forfølges for langt. Udgår. HP Clausen

 

DK05812/2015 Vilslev M. Zoe

Zoe slippes på stub i modvind og anlægger i høj fart et meget stort lidt offensivt søg med enkelte forkerte vendinger. Stilen er god med hovedet ført i ryglinjen og lidt over, en passende lang galopaktion, dog momentvis med lidt korte stikkende forben, halen føres lidt under ryg og uden bevægelser. Hun afprøves i yderligere 3 slip i løbet af formiddagen og viser til stadighed samme indtryk. Søget er stadig lidt offensivt, tilsyneladende for at hun vil ligge foran partner. I 3. slip har hun to gange stand, første gang løser hun selv, anden gang går hun villigt frem, men kan ikke påvise vildt. Trættes lidt mod slut. I 4. slip søger hun stadig passende stort, men støder parhøns i god vind på marken. Udgår.

 

Kritik fra 2. heat og Matching mangler

 

 

 

 

Later Event: April 7
Dansk Pointer klub's Hovedprøve