Back to All Events

Engelsk Setter klubs 100 års Jubilæum AK/UK

SE11112/2017 Red Garlics Irish Pomelo

 Pomelo slippes på stubmark senere raps i modvind, her viser den i starten et passende søg, senere forlader den anvist terræn og er meget svær at koble. Farten er passende og stilen er god med høj hovedføring i en lidt kort galopaktion med sparsom halebevægelse. I 2.slip på stubmark i modvind, kort efter at Pomelo bliver sluppet, søger den ud af anvist terræn og bliver svær at koble. Søg, fart og stil er som i 1.slip. Ingen Præmie UK. Brian Krog

 

SE11114/2017 Red Garlic´s Ingefära

Ingefær slippes på rapsmark i modvind, her viser den et stort anlagt søg i et godt samarbejde med fører. Farten er god til høj og stilen er smuk med høj hovedføring i en langstrakt galopaktion med momentvis halebevægelse. Der ses ingen fugle i slippet. Ingefær er ude i yderligere 2 slip hvor søg, fart og stil er som i 1.slip I 2.slip på stubmark i modvind, opnår Ingefær højrejst stand, den avancere villigt på ordre uden påvisning af vildt. En dejlig unghund som det ikke lykkes for i dag. Ingen Præmie UK. Brian Krog

 

SE44818/2016 Red Garlic´s Hot habanero

Hot Habanero slippes på rapsmark i modvind, her viser den et passende stort søg i et godt samarbejde med fører. Farten er høj og stilen er god til smuk med høj hovedføring som dog momentvis sænkes under skulderhøjde. Galopaktionen er energisk og langstrakt med momentvis halebevægelse. Der ses ingen fugle i slippet. Hot Habanero er ude i yderligere 3 slip hvor søg, fart og stil er som i 1.slip. I 4.slip på græsmark i modvind, kort efter at Hot Habanero er sluppet får den føling med fært ved hegn og søger bag dette hegn. Her bringer Hot Habanero flere fasaner på vingerne i flere tempi uden den fornødne respekt og bliver meget svær at koble efterfølgende. Ingen Præmie UK. Brian Krog

 

SE56207/2010 Overdrives Brutus

Brutus slippes på rapsmark i modvind, her viser den et åben og fremadrettet søg uden den fornødne samarbejde med fører. Farten er fra lav til god og stilen er acceptabel med hovedet ført i og under ryglinie der mangler stræk og intensitet i galopaktionen. I 2.slip på stubmark i modvind, her er søg, fart og stil som i 1.slip. Dagspræsentationen fremmer ikke til videre afprøvning. Ingen Præmie ÅK. Brian Krog

 

SE22101/2011 Red garlic´s Sweet Patato

Sweet Potato slippes på stubmark i modvind, her viser den et planløst og åben søg uden den fornødne sam arbejde med fører. Farten er god og stilen er god med høj hovedføring i en kort galopaktion med momentvis halebevægelse. Der ses ingen fugle i slippet. I 2.slip på stubmark i modvind, her er søg, fart og stil som i 1.slip Sweet Potato forsvinder langt frem i terrænet og er væk længe. Ingen Præmie ÅK. Brian Krog

SE52215/2010 Red Garlic's Plopp

Red Garlic's Plopp slippes på stub i modvind, og viser et meget stort men alt for selvstændigt anlagt søg. Farten er god. Stilen er god hovedet ført i ryglinje, en meget kort galopaktion og pæn ført hale med bevægelser. Plopp er vanskelig at få koblet. Plopp afprøves igen på stub og ved hegn opnår den stand. Inden vi når frem, går den frem og bringer fasan til flugt og preller kort. Ingen præmie ÅK. Sv.Aage Vad 165.

 

NO43655/12 Sika

Sika afprøves på frøgræs i modvind, og viser et noget varieret søg, der oftest er anlagt omkring føreren. Sika viser enkelte gode udslag. Farten er moderat. Stilen er god med hovedet ført i ryglinje, en lidt slap galopaktion og pæn båret hale med bevægelser. Sika afprøves i yderligere 2 slip, hvor den bevarer indtrykket fra tidligere og der forekommer flere markeringer og stand som den selv løser. Hovedet føres nu til tider under ryglinje. I sidste slip opnår den stand og har en meget lang avance, men kan ikke påvise vildt .Ingen præmie ÅK. Sv.Aage Vad 165.

 

DK09430/2014 RONJA

RONJA afprøves på frøgræs i modvind, og viser et meget stort men alt for fremadrettet søg. Ronja opnår stand som holdes meget længe. På ordre avancerer den villigt, men kan ikke påvise vildt. Farten er meget høj. Stilen er god med hovedet ført i ryglinje, en energisk galopaktion pæn båret hale med bevægelser. Ronja afprøves igen på stub og starter godt, men som slippet skrider frem bliver søget igen alt for selvstændigt anlagt. Der var i dette slip chance for både fasan og sneppe. Ingen præmie ÅK. Sv. Aage Vad 165.