Back to All Events

Engelsk setter klubs 100 års jubilæumsprøve. AK/UK

DK12422/2014 Murphy (Billedet)

Murphy starter på ukrudtsmark i modvind. Søget er stort og godt tilrettelagt med store og brede udslag til begge sider. Farten er høj og kontakten til føreren er god. Murphy går i en smuk stil med høj hovedføring og en langstrakt galopaktion, halen bæres pænt. Murphy opnår liggende stand, på ordre går han villigt frem og rejser agerhøns og er komplet rolig i opflugt og skud. I anden omgang går Murphy stort og godt i granbevoksning. 1. Præmie AK. Jan Andreasen

SE44583/2016 Kaselyckans Fire

Starter i eng, sener på stup i god vind. Den anlægger i starten et acceptabelt søg, sener på andet terræn anlægger den et stort søg med store udslag. Farten er i starten moderat, sener bliver farten høj. Stilen er med højt båret hoved, i starten ønskes mere stræk i galoppen, sener viser den en dejlig langstrakt galop, halen bæres pænt. Makker finder fasan høne som den har chance til. Den afprøves i yderligere to slip, søg fart og stil som tidligere. Støder i slutningen af 3 slip parhøns ved hegn, chance som burde have været udnyttet. 0 Pr.  UK. Ulrik Stadelhofer

SE44818/2016 Red Garlic´s Hot Habanero

Starter på stup i god vind. Anlægger her et svingende søg, starter med et offensivt søg med store udslag, sener søge den noget snævert og mere bredde ønskes. Farten er fra høj til moderat. Stilen er i starten med højt båret hoved, langstrakt kraftfuld galopaktion, halen bæres pænt. Sener i slippet går den med lavt ført hoved og mere stræk i galoppen ønskes. 2 Slip forsætter som tidligere. Opnår kort stand, agerhøns letter og den preller, ikke jagtbar. Afprøves i yderligere to slip hvor den forsætter som tidligere men trættes mod slut. 0 pr. UK. Ulrik Stadelhofer

SE1113/2017 Red Garlic´s Ipren

Starter på stup i god vind. Den anlægger i starten et meget forsigtigt søg, har svært ved at komme i gang, sener viser den et meget stort og offensivt søg med store flotte udslag. Farten er i starten lav, sener meget høj. Stilen udvikler sig også og bliver med hoved i linje med ryggen, langstrakt jordvindende galop, halen bæres pænt. 2 slip forsætter som den slutter i første. Hunden trækkes da den er i løbetid. 0 pr. UK. Ulrik Stadelhofer

 

SE29353/2015 Ripfinnarens ZM Astrid

Starter i eng i god vind. Straks de slippes opnår makker stand, Astrid nægter at sekundere. 0 pr. Ak. Ulrik Stadelhofer

 

Se22101/2011 Red Garlic´s Sweet Potato

Starter på stup og eng i god vind. Den anlægger et åbent og et søg på hegn, svær at holde på marken. Farten er høj. Stilen er smuk med højt båret hoved. Langstrakt kraftfuld galop aktion, halen bæres pænt. Mere lydighed ønskes. 2 Slip søger nu bedre. 3 Slip starter med at anlægge et godt søg, sener med ny makker søger den igen åben. Viser spontan sekundering. 0 pr. AK. Ulrik Stadelhofer.

 

SE11112/2017 Red Garlics Irsih Pomelo

Red Garlics Irsih Pomelo slippes på stub i modvind, og starter noget forsigtigt op i et cirklende søg. Efter kort tid forsvinder den til skovs og er væk i lidt tid. Farten er god. Stilen er god, med hovedet ført i ryglinie, en lidt kort galopaktion og pæn haleføring med bevægelser. Pomelo afprøves i yderligere 3 slip hvor søget bliver bedre anlagt, men er i perioder noget selvstænding og mangler kontakt til føreren. Til tider føres hovedet under ryglinie. I sidste slip, bliver Pomelo noget ulydig og forsinder af anvist terræn i kort tid. Ingen præmie UK. Sv.Aage Vad 165.

 

SE56207/2010 Overdrives Brutus

Overdrives Brutus afprøves på stub i modvind, og kort efter bringes parhøns til flugt sammen med makkerhunden og Brutus kan holdes. En oplagt chance. Brutus afprøves i yderligere 3 slip og viser et passende stort godt anlagt søg, i god kontakt til føreren. Farten er god. Stilen er acceptable med hoved ført i og under ryglinje, en noget kort galopaktion og pæn ført hale med bevægelser. De sidste 2 slip bliver Brutus noget træt og holder ikke stilen længere. Ingen præmie ÅK. Sv. Aage Vad 165.