Christina og Maggie

Standard for Arbejde i marken

Oprindeligt er de Irske Settere avlet som Jagt hunde på agerhøns og ryper. Jagten på disse to arter kan derfor bruges til reference (benævnes som ”fugl” i nedenstående), når man skal beskrive den Irske Setters stil og arbejde på marken.

I selve jagten skal der være en iver og koncentration rettet mod at finde fugl og dermed fokusere på den irkse setters oprindelige formål, som udelukkende er jagt. Koncentrationen i jagten skal vises tydeligt i hvert et skridt og hver en bevægelse. Kontakt og samarbejde med føreren er en del af det samlede indtryk men aldrig på bekostning af jagten på fugl.

I galoppen skal hovedet bæres over ryglinjen. Snudepartiet skal være parallelt med jorden. Gallopen skal være hurtig, flydende og fri for synligt besvær. På grund af det harmoniske samspil mellem forlemmer og bagben skal overlinien forblive så tæt som muligt på vandret. Da kroppen på den Irske Setter er tæt på at være et rektangel, fremtræder den galopperende hund relativt højt over jorden. Halen skal bæres i ryglinie med tendens til at forblive i eller lidt under denne linje. Halebevægelser er acceptabel, men de bedste og mest effektive hunde bruger den meget lidt undtagen til at balacere under vending.

Så snart fuglen er lokaliseret, skal den Irske Setter reducere søgsbredden i en kegleform pegende mod fuglen og i få tætte slag direkte i færten nærme sig fuglen for til sidst at sætte fugle ved at tage stand. Fra hunden mærker færten, til standen opnås, kan der være halebevægelse. Kroppen sænkes bagtil, skulderpartiet og hoved forbliver højt, mens hunden prøver at udrede færten. Ørene er højt ansatte.

Standen kan udføres stående eller i lav/liggende stilling. Den lave stand ses ofte på marker med meget lav vegetation, eller hvis hunden pludeligt og momentant opnår stand (kastestand) i højere vegetation. Benenes placering kontrollerer og afbalancerer kroppen spændt og ubevægelig. Hovedet holdes højt. Hunden er koncentreret og har et fokuseret blik i øjet. Ørene er højt ansatte og halen er strittende i ryglinie eller under. Det samlede udtryk afspejler de voldsomme føleleser, der er forbundet ved at finde fugl og tage stand.

Holdningen i rejsningen skal være meget intens og koncentreret. Hovedet er fortsat højt i vinden for at styre hunden i præcis retning af fuglen, snudepartiet forbliver parallelt med jorden, fremspringende skulderblade over ryglinjen og stiv hale i forlængelse af ryggen eller under. Enhver tendens til træg rejsning er en alvorlig fejl.

Irske Settere er hurtige og skal afsøge store områder. De bruger marken med intelligens og præcision. Ved den mindste tegn på fært skal deres regelmæssige søg afbrydes for at følge op på færten. Hvis det viser sig, at der ikke er fugl, skal den hurtigt optage sit arbejde med at afsøge marken. Dybden mellem slagene skal være moderat offensive og afstemt efter betingelserne på dagen.

Working Standard

As Irish Setters were originally bred as partridge and grouse dogs, their style of hunting these birds may be taken as the norm. 

In their quest there must be an intensity that gives purpose to the hunt for game. The concentration on the job at hand should be evident in every stride and movement. The co-operation with the handler is part of that concentration and should not interfere with the quest for game.

In the gallop the head is carried above the line of the back, the line of the muzzle always parallel to the ground. The gallop is fast, flowing, free of obvious effort. The line of the back remains as close to horizontal as possible, due to the harmonious interaction of front and back legs. As the body of the Irish Setter is close to being square, the galloping dog appears relatively high over the ground. 

The tail is carried in the line of the back, tending downwards and should not be above the back line. Some tail action is acceptable, but the more serious hunters use their tails little, except for balance on their turns. 

On finding game Irish Setters shorten, taking a few tight casts in the cone of the scent before drawing forward to set. From once they wind game to the set, some tail action is seen. The body lowers at the back and stays high at the shoulder and head as they sift the wind for the exact location of their birds. The ears are expressive, being well up and forward on the head as they approach game. 

Standing or crouched setting are normal attitudes. The set is intense and rigid, full of energy and concentration, crouched in bare ground or on a surprise point and as a fixed extension of its form in drawing game where the vegetation is relatively high, the placement of the feet controlling and balancing the tense and immobile body. The head is held well up, eyes fierce, ears high, forward and expressive, the tail rigid, bristling with the passion of the find, arched under the line of the back or in its line. 

The attitude in roading must be very intense and concentrated. The head remains well up in the air to control the film of scent, muzzle parallel to the ground, the shoulder blades exposed over the line of the back and the tail carried rigidly, arched towards the earth. Any tendency towards stickiness is a grave fault. 

Irish Setters are fast, wide rangers. They use the ground with intelligence and precision, breaking their casts as the check the wind for the faintest taint of game. Should it be unfounded they resume their cast with urgency. The depth between the casts should be moderately open, depending on the conditions of the day.