EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

DISK bestyrelse indkalder til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med hovedprøven fredag d. 29. marts 2019 kl. 21.15. Ekstraordinær generalforsamling afholdes på standkvarteret EUC Nordvestsjælland, Skolevej 6, 4300 Holbæk.

På ekstraordinær generalforsamling er der flg. Dagsorden:

1.       Godkendelse af vedtægter

Med Venlig Hilsen

DISK Bestyrelse

GENERALFORSAMLING 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

DISK bestyrelse indkalder til ordinær generalforsamling i forbindelse med hovedprøven fredag d. 29. marts 2019 kl. 20.00. Generalforsamlingen afholdes på standkvarteret EUC Nordvestsjælland, Skolevej 6, 4300 Holbæk.

På generalforsamlingen er der flg. Dagsorden:

 

1.       Valg af dirigent

2.       Valg af referent

3.       Valg af 2 medlemmer til at underskrive protokollen

4.       Valg af 2 stemmetællere

5.       Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse

6.       Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

7.       Behandling af indkomne forslag

8.       Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleant
På valg er Brian Krog (modtager genvalg), Gunnar Jensen (modtager genvalg) og
Jan Lorentsen (modtager genvalg)
Bestyrelsen peger på Per Pedersen som suppleant.

9.       Valg af revisor og revisorsuppleant

10.   Eventuelt

 

Med Venlig Hilsen

DISK Bestyrelse

AGERHØNSELOTTERI

Hovedprøven er lige om hjørnet - Det betyder også at det er tid til Dansk Irsk Setter Klubs årlige AGERHØNSELOTTERI!!!!

Så på med gummistøvlerne og spørg familie, venner, kollegaer, naboer og samtlige butikker i jeres omegn om ikke de har mulighed for at donere/sponsorere en lille ting til DISKs årlige lotteri!

Jo flere præmier - jo større vinderchancer!!!

Præmier afleveres til Helle Høst ved ankomst til Hovedprøven.

EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2019

Dear Friends,

Attached is  the complete set of documents  for the 2019 Irish Setter E.C.

Please note this event will be  only a 2 day trial this year for the European Championship in Couple .  The solo stakes will be ran also the 2 days.

The Derby is changed and available for the  dogs aged under 2 years the day of the competition (ie: born after 16 march 2017)

All these documents can be also downloaded on the International Irish Red Setter Club  Web site: www.IIRSC.com in English, French or Italian.

Expecting a large participation from you all.

Claude Beucherie
for Red Club France

Alle dokumenterne kan ses her:

2019 Derby Rules

2019 European Championship Rules

2019 Entries Condition

Owner License Request

2019 Derby Entry Form

How to use GESCON

Invitation Moncetz

Booking Moncetz

Valg til Dansk Kennel Klubs bestyrelse.

Valg til Dansk Kennel Klubs bestyrelse.

Der skal snart vælges medlemmer til Dansk Kennel Klubs bestyrelse. Og den kendsgerning har ganske mange jagthundeejere et overordentligt afslappet forhold til. Stemmeprocenten er bekymrende lav.

Men vil du støtte jagthundenes vilkår i Dansk Kennel Klub, så skal du afgive din stemme ved det kommende bestyrelsesvalg.

Jagthundefolket har gennem tiden været rimeligt repræsenteret og har haft indflydelse i DKK’s bestyrelse, såfremt vi skal bevare denne indflydelse er det væsentlig at vi afgiver vores stemme.

En af grundene til vi har haft indflydelse er selvfølgelig vores egne repræsentanter men vi er også støttet af Wilfred Olsen. Det synes måske ikke nærliggende for jagthundefolket, at Wilfred Olsens stemme er afgørende for jagthundenes fremtid – derfor denne kraftige opfordring til at stemme og at stemmen skal gå til Wilfred Olsen.

 

Wilfred Olsen er bestyrelsens nuværende næstformand (genopstiller altså), og han har på alle måder arbejdet for, at de stående jagthunde sikres optimale vilkår i Dansk Kennel Klub. Han har også loyalt støttet de ændringer, som FJDs specialklubber har ønsket i forhold til den nye organisation (SJD).

 

Jørgen Hindse og Conni Jakobsen genopstiller ligeledes til valget. Jørgen Hindse repræsenterer ”Brugshundegruppen” og Conni Jakobsen ”Jagthundegruppen”. Der er ikke opstillet andre kandidater i disse grupper.

Hvis jagthundesagen ikke skal svækkes er skal i kære medlemmer: Finde stemmesedlen i december nummeret af ”Hunden” og stem på Wilfred Olsen.

 

Settermosen Casablanca ny Dansk Jagtchampion

Med en 3. Vinder i d. 29. September på DISK Vinderklasse og en 2. Vinder på DKK’s Internationale vinderklasse, samt en 1. Pr. i Brugsklasse opnået tidligere, kan Settermosen Casablanca tilføje titlen DKJCH til sine meritter. I forvejen er Settermosen Casablanca Dansk og Svensk Udstillings Champion.

DISK ønsker Christina Bak og Casablanca tillykke med de flotte resultater i så ung en alder, det er nok ikke det sidste vi hører fra denne ekvipage.

VIGTIGT! - Oplysning om ejers og førers navn på prøver

Kære hundeførere.

På grund af den nye databeskyttelseslov gør opsætningen i Hundeweb.dk, at dine personlige oplysninger (ejerforhold og postadresse) ikke mere vises som standard i prøvernes kataloger og på resultatlister.

Denne nye forordning er årsag til, at der udfor mange hunde står, at navnet på ejeren ikke kan oplyses.

Vi har spurgt nogen af dem, hvorfor de har valgt at være ”anonyme”, og indtil videre har de svaret, at det var en fejltagelse. De havde ikke været nok opmærksomme, da de skulle klikke ja til dette spørgsmål, da de tilmeldte deres hund til prøven.

Vi skal derfor opfordre alle, der ikke har behov for at benytte denne mulighed for at ikke at få  offentliggjort deres personlige oplysninger i prøvernes kataloger og resultatlister, om at klikke på JA, når de tilmelder deres hund til en DJU anerkendt prøve.

Rubrikken kommer nedenunder, hvor du har indtastet dit eget bank kontonummer med teksten: ”Vælg om ejeroplysninger (navn og adresse) skal offentliggøres på Internettet i kataloget og sammen med hundens resultat og kritik. Ejeroplysninger fjernes automatisk fra Internettet efter 2 år”.

 

Husk hvis fører er forskellig fra ejer også at sætte JA ved denne.

 

Hvis du er medlem af Dansk Kennel Klub, kan du sætte dit JA en gang for alle ved på DKK’s hjemmeside at vælge ”Min side” – ”Min profil”. Nederst i ”Mine oplysninger i katalog mv.” sættes flueben i rubrikken ”Jeg ønsker at Hundeweb…” og herefter klikkes på ”Opdater”.

 

I Danmark har vi en god tradition for prøvekataloger med fyldige oplysninger om hundene og deres ejere, så vi alle ved, hvem det er, vi er på hold med på prøven.

 

Med venlig hilsen

 

Poul Vestervang                      Aage Stenhøj Jørgensen

Formand for Dansk Jagthunde Udvalg           Sekretær

DISK Nyhedsbrev

August 2018

Her i kølvandet på en varm sommer, kan vi i Dansk Irsk Setter Klubs regi blandt andet se tilbage på de fine resultater de irske settere har opnået rundt omkring ved landets apporteringsprøver. Flere hunde har bestået deres første apporteringsprøve denne sæson, og bydes dermed velkommen til efterårets prestigefyldte brugsprøver. Andre hunde har med deres gode apporteringsevner på bedste vis repræsenteret den irske setter både til lokale og anerkendte apporteringsprøver, samt racedysts rundt om i landet.
Desuden har sommeren budt på den nyligt afviklede familieweekend, der for andet år i træk blev afholdt sammen med Dansk Gordon Setter Klub, og for første gang også sammen med Engelsk Setter Klub i Danmark. Det må igen i år siges rent socialt, at have været en succes for Irsk Setter klubben, at afholde familieweekenden i samarbejde med en eller flere af de andre setter-klubber. Familieweekenden bød i år på både nye og gamle ansigter, og stemningen var weekenden igennem rigtig god. På trods af en vanskelig apporteringsprøve i den smukke nordjyske lyng, formåede flere irske settere at bestå med flotte resultater. På trods af lidt sprogvanskeligheder, så var stemningen både fredag- og lørdag aften god, og det resulterede da også i at nogle bar mere præg af aftenens udskejelser end andre, da vi nåede frem til søndagens udstilling.
Weekenden bød desuden på arrangementer for børnene og deres hunde, mens campingpladsens legeplads også blev flittigt benyttet weekenden igennem. Med tak for en succesfuld familieweekend, vil vi gerne henstille til medlemmerne i DISK, om fremadrettet at deltage i nogle af de sociale arrangementer der afholdes, hvor samværet og kærligheden til vores røde firbenede ven er i højsæde.
Nu er det tid til at se fremad, og som tidligere nævnt har sommerens apporteringsprøver nu givet adgang til nye hunde der skal ud at prøve kræfter med efterårets brugsprøver. Brugsprøverne må siges at være den prøveform der nærmer sig mest det, som langt de fleste af os brænder for – nemlig jagten med stående hund. Vi kan kun opfordre alle til at komme ud og deltage ved efterårets markprøver, eller møde op som tilskuer og få en oplevelse af hvilke fantastiske jagtlige egenskaber vores hunde besidder.
Vi ser i DISK frem til vores efterårsvinderklasse, der i år afholdes på de fine terræner omkring Liselund på Falster. Vi håber på, at det her ved efterårets prøver, lykkedes for nye hunde at komme igennem nåleøjet, så vi denne dag får en set et stort og flot felt af irske settere, hvor både unge og mere erfarne hunde er repræsenteret.  
Selvom det efter en enkelt søgning på hundeweb, ikke er nogen hemmelighed at kvantiteten af efterårets prøver ligger i den lave ende, så synes det at høres, at kvaliteten de fleste steder i år forventes rigtig god, og der meldes flere steder om fine terræner, med flere store flokke af gode agerhøns.
Vi vil forsøge løbende at holde DISKs hjemmeside og facebookside opdateret med prøver og prøveresultater, og i samme åndedrag vil vi gerne opfordre jer medlemmer til at lægge flere billeder og gode historier omhandlende dagligdagen med jeres irske setter op på vores facebookside, dette i håb om at kunne bringe et smil frem hos de der ind imellem ”scroller” ned over siden.
Til slut er der kun at ønske jer alle knæk og bræk derude og vel mødt på efterårets prøver.

Med Venlig Hilsen
Sekretær i Dansk Irsk Setter Klub
Sarah Cecilie Jensen