Settermosen Casablanca ny Dansk Jagtchampion

Med en 3. Vinder i d. 29. September på DISK Vinderklasse og en 2. Vinder på DKK’s Internationale vinderklasse, samt en 1. Pr. i Brugsklasse opnået tidligere, kan Settermosen Casablanca tilføje titlen DKJCH til sine meritter. I forvejen er Settermosen Casablanca Dansk og Svensk Udstillings Champion.

DISK ønsker Christina Bak og Casablanca tillykke med de flotte resultater i så ung en alder, det er nok ikke det sidste vi hører fra denne ekvipage.

VIGTIGT! - Oplysning om ejers og førers navn på prøver

Kære hundeførere.

På grund af den nye databeskyttelseslov gør opsætningen i Hundeweb.dk, at dine personlige oplysninger (ejerforhold og postadresse) ikke mere vises som standard i prøvernes kataloger og på resultatlister.

Denne nye forordning er årsag til, at der udfor mange hunde står, at navnet på ejeren ikke kan oplyses.

Vi har spurgt nogen af dem, hvorfor de har valgt at være ”anonyme”, og indtil videre har de svaret, at det var en fejltagelse. De havde ikke været nok opmærksomme, da de skulle klikke ja til dette spørgsmål, da de tilmeldte deres hund til prøven.

Vi skal derfor opfordre alle, der ikke har behov for at benytte denne mulighed for at ikke at få  offentliggjort deres personlige oplysninger i prøvernes kataloger og resultatlister, om at klikke på JA, når de tilmelder deres hund til en DJU anerkendt prøve.

Rubrikken kommer nedenunder, hvor du har indtastet dit eget bank kontonummer med teksten: ”Vælg om ejeroplysninger (navn og adresse) skal offentliggøres på Internettet i kataloget og sammen med hundens resultat og kritik. Ejeroplysninger fjernes automatisk fra Internettet efter 2 år”.

 

Husk hvis fører er forskellig fra ejer også at sætte JA ved denne.

 

Hvis du er medlem af Dansk Kennel Klub, kan du sætte dit JA en gang for alle ved på DKK’s hjemmeside at vælge ”Min side” – ”Min profil”. Nederst i ”Mine oplysninger i katalog mv.” sættes flueben i rubrikken ”Jeg ønsker at Hundeweb…” og herefter klikkes på ”Opdater”.

 

I Danmark har vi en god tradition for prøvekataloger med fyldige oplysninger om hundene og deres ejere, så vi alle ved, hvem det er, vi er på hold med på prøven.

 

Med venlig hilsen

 

Poul Vestervang                      Aage Stenhøj Jørgensen

Formand for Dansk Jagthunde Udvalg           Sekretær

DISK Nyhedsbrev

August 2018

Her i kølvandet på en varm sommer, kan vi i Dansk Irsk Setter Klubs regi blandt andet se tilbage på de fine resultater de irske settere har opnået rundt omkring ved landets apporteringsprøver. Flere hunde har bestået deres første apporteringsprøve denne sæson, og bydes dermed velkommen til efterårets prestigefyldte brugsprøver. Andre hunde har med deres gode apporteringsevner på bedste vis repræsenteret den irske setter både til lokale og anerkendte apporteringsprøver, samt racedysts rundt om i landet.
Desuden har sommeren budt på den nyligt afviklede familieweekend, der for andet år i træk blev afholdt sammen med Dansk Gordon Setter Klub, og for første gang også sammen med Engelsk Setter Klub i Danmark. Det må igen i år siges rent socialt, at have været en succes for Irsk Setter klubben, at afholde familieweekenden i samarbejde med en eller flere af de andre setter-klubber. Familieweekenden bød i år på både nye og gamle ansigter, og stemningen var weekenden igennem rigtig god. På trods af en vanskelig apporteringsprøve i den smukke nordjyske lyng, formåede flere irske settere at bestå med flotte resultater. På trods af lidt sprogvanskeligheder, så var stemningen både fredag- og lørdag aften god, og det resulterede da også i at nogle bar mere præg af aftenens udskejelser end andre, da vi nåede frem til søndagens udstilling.
Weekenden bød desuden på arrangementer for børnene og deres hunde, mens campingpladsens legeplads også blev flittigt benyttet weekenden igennem. Med tak for en succesfuld familieweekend, vil vi gerne henstille til medlemmerne i DISK, om fremadrettet at deltage i nogle af de sociale arrangementer der afholdes, hvor samværet og kærligheden til vores røde firbenede ven er i højsæde.
Nu er det tid til at se fremad, og som tidligere nævnt har sommerens apporteringsprøver nu givet adgang til nye hunde der skal ud at prøve kræfter med efterårets brugsprøver. Brugsprøverne må siges at være den prøveform der nærmer sig mest det, som langt de fleste af os brænder for – nemlig jagten med stående hund. Vi kan kun opfordre alle til at komme ud og deltage ved efterårets markprøver, eller møde op som tilskuer og få en oplevelse af hvilke fantastiske jagtlige egenskaber vores hunde besidder.
Vi ser i DISK frem til vores efterårsvinderklasse, der i år afholdes på de fine terræner omkring Liselund på Falster. Vi håber på, at det her ved efterårets prøver, lykkedes for nye hunde at komme igennem nåleøjet, så vi denne dag får en set et stort og flot felt af irske settere, hvor både unge og mere erfarne hunde er repræsenteret.  
Selvom det efter en enkelt søgning på hundeweb, ikke er nogen hemmelighed at kvantiteten af efterårets prøver ligger i den lave ende, så synes det at høres, at kvaliteten de fleste steder i år forventes rigtig god, og der meldes flere steder om fine terræner, med flere store flokke af gode agerhøns.
Vi vil forsøge løbende at holde DISKs hjemmeside og facebookside opdateret med prøver og prøveresultater, og i samme åndedrag vil vi gerne opfordre jer medlemmer til at lægge flere billeder og gode historier omhandlende dagligdagen med jeres irske setter op på vores facebookside, dette i håb om at kunne bringe et smil frem hos de der ind imellem ”scroller” ned over siden.
Til slut er der kun at ønske jer alle knæk og bræk derude og vel mødt på efterårets prøver.

Med Venlig Hilsen
Sekretær i Dansk Irsk Setter Klub
Sarah Cecilie Jensen

 

Pressemeddelse vedrørende den nye organisation

Den nye organisation for stående jagthunde i Danmark, træder i kraft den 1 JAN 2019. Formålet er, at udvikle, at forenkle, at smidiggøre og billiggøre driften af prøvesystemet samt sætte medlemmerne i fokus.

 

Stifterne

Organisationen er stiftet af Dansk Kennel Klub, Danmarks Jægerforbund og klubberne for stående hønsehunde (Dansk Breton Klub, Engelsk Setter Klub, Dansk Irsk Setter Klub, Dansk Gordon Setter Klub, Dansk Pointer  Klub, Dansk Ruhår Klub, Klubben for Gamle Danske Hønsehunde, Langhårs Klubben, Dansk Münsterländer Klub, Dansk Vizsla Klub, Dansk Weimaraner Klub og Korthaarklubben).

 

Arbejdsområde

Organisationen vil afholde prøver beskrevet i Fælles Markprøveregler samt fuldbrugsprøver og udstillinger. Prøverne centraliseres og gennemføres efter direktiv fra den nye organisation. Organisationen planlægger og gennemfører markprøver koordineret af markprøveudvalget, nedsat af organisationen.

 

Organisering

Organisationen er organiseret med et repræsentantskab og en bestyrelse. Repræsentantskabet er organisationens øverste myndighed.

 

Repræsentantskabet består af:

En repræsentant fra hver af de deltagende specialklubber samt bestyrelsen i alt 17 repræsentantskabsmedlemmer

 

Bestyrelsen består af:

Bestyrelsen i ORG består af 7 medlemmer heraf to pladser til Danmarks Jægerforbund, to til Dansk Kennel Klub og to fra repræsentantskabet samt en formand
Repræsentanter for:
DJ:        Stig Egede Hansen og Steen Larsen
DKK:     Conni Jakobsen og Harris Jensen
Specialklubberne: Christian Johansen og Per K. Kristophersen

 

Udvalg

Til støtte for bestyrelsen vil der blive oprettet en række udvalg, som vi også kender det i dag.

 

Prøver

Antallet af prøver vil indledningsvis forblive uændret og vil alene afhænge af om der er tilstrækkeligt med hunde på den enkelte prøve.

Den økonomiske side af prøverne vil fremover blive afregnet efter de vedtagne takster i den nye organisation med udgangspunkt i FJD’s og DJU’s økonomiske satser og regler for prøver. Det skal dog nævnes at priser for terrænpleje i øjeblikket analyseres af den nye bestyrelse for at afgøre om de er tilstrækkelige. For dommernes vedkommende er der ingen ændring i deres afregning.

 

DJ har valgt at fastholde de takster der i dag udbetales af DJ i en periode på et år fra den 1 JAN 2019, hvorefter disse reevalueres. Disse forøgede omkostninger afholdes alene af DJ og er den nye ORG uvedkommende.

 

Første møde

Den 18 juni afholdt den nye organisation sit første bestyrelses- og repræsentantskabsmøde på Hotel Hedegården i Vejle.

 

På bestyrelsesmødet blev Flemming Thune-Steffensen foreslået som formandsemne for bestyrelsen. En enig bestyrelse besluttede enstemmigt at foreslå Flemming Thune-Steffensen som formandsemne til repræsentantskabet, hvor han blev valgt enstemmigt.

 

Endvidere var foreslået en række personer til organisationens administrative stillinger. Følgende stillinger blev besat med følgende personer:

Sekretær: Ole Dahl Madsen

Prøvesekretær: Ingerlise Rasmussen

Kasserer: Lis M. Madsen

Redaktør/WEB: Flemming Østergaard

Revisorer: Finn Møller Jørgensen og Peter Katholm

 

Kommende opgaver 2018

Nu da personerne i administrationen er på plads, drejer det sig om overdragelsen fra Dansk Jagthundeudvalg, som i forløbet har været meget observante på at overdragelsen kommer til at foregå gnidningsløst og uden der mistes viden.

Organisationen ønsker at gennemføre de planlagte aktiviteter for 2019.

Endvidere skal der holdes møde med udvalgene under DJU i AUG.

Bestyrelsen vil på næste møde drøfte de af Vedtægtsudvalget og Forhandlingsudvalget godkendte vedtægter for den nye ORG.

Vedtægterne vil blive offentliggjort når bestyrelsen har godkendt disse.

 

Vi er overbeviste om at dette tiltag er til gavn for de stående hunde og medlemmerne.

Dansk Kennel Klub

Danmarks Jægerforbund

Fællesrepræsentationen for Specialklubber for Stående Jagthunde i Danmark