FJD har opsagt overenskomsten med DJU.

De tre organisationer DJ – DKK og FJD har i løbet af 2017 evalueret mulighederne for en reorganisereing af arbejdet med de stående jagthunde.

Målsætningen for arbejdet er: At billiggøre – udvilkle – forenkle – smidiggøre arbejdet.

Opsigelsen træder i kraft med et års varsel til den 1. januar 2019.

I den mellemliggende periode, 2018, vil al arbejdet med de stående jagthunde være uforandret.

Den fremtidige organisering vil blive meldt ud, når den er endelig aftalt med DJ og DKK.

En mere detailjeret pressemeddelse vil blive udsendt i denne uge.

Formandskabet i FJD.

 

Christian Johansen/ Per K. Kristophersen.