Ændring af Irsk Setter standarden

DISK har rettet henvendelse til den Irske moderklub (IRSC), for at få ændret den internationale eksteriør standard, så fejl der berører evnen til at udføre en Irsk Setter's traditionelle arbejde (Working standard), skal belastes proportionalt med fejlens indflydelse på at udføre dette arbejde. I praksis vil det sige, at der kan lægges større vægt på eksteriør fejl der hæmmer Fart, Stil, udholdenhed og andre ting beskrevet i Working Standard.

DISK's forslag blev behandlet på "Irish Red Setter Club" generalforsamling d. 25 maj 2017 og det blev besluttet i store træk at godkende DISK's forslag. IRSC's bestyrelse vil sende ændringer til den Irske Kennel Klub IKC. Når den endelige formulering er godkendt og indført, vil det blive annonceret på DISK hjemmeside. 

Dette har i rigtigt mange år været et ønske for DISK og for mange andre Irsk Setter klubber i hele verden og det er et vigtigt skridt for at manifestere den Irske Setter som en Jagthund 

 

Med venlig hilsen 

DISK